Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Publikace k problematice multikulturní výchovy

Národní pedagogická knihovna Komenského a Ústav pro informace ve vzdělávání zpracovaly seznam publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k multikulturní výchově. Seznam je zpracovaný s ohledem na pedagogickou praxi, výchovu a vzdělávání.

 

Publikace k tématu multikulturní výchova ve fondu Národní pedagogické knihovny v Praze

Národní pedagogická knihovna Komenského (http://www.npkk.cz/), Ústav pro informace ve vzdělávání (http://www.uiv.cz/)
 
Alike and different : exploring our humanity with young children / Editor Bonnie Neugebauer
Washington: National Association for the Education of Young Children, 1994 -- 186 s. -- angličtina.
ISBN 0-935989-52-8 
 
An integrated Model for Teacher Training in Multicultural Contexts / Raúl Gagliardi
Geneva: International Bureau of Education 1994 -- 16 s. -- angličtina. 
 
Education pack : Ideas, resources, method sand activities for informal intercultural education with young people and adults
Strasbourg: European Youth Centre, 1995 -- 211 s. -- angličtina. 
 
Echanges scolaires multilateraux et interculturels : Propositions pour une formation d échanges
Luxembourg: Ministere de l'Education Nationale / de la Formation Professionnelle, 1995 -- 173 s. -- francouzština. 
 
Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě : [průzkum]
Brussels: Eurydice, 2004 -- 103 s. :. -- čeština.
ISBN 2-87116-376-6 (kroužková vazba) 
 
Intercultural education materials : A selective guide to good examples within the European Union / Ed. Sven Sierens
Ghent: Centre for Intercultural Education, 1997 -- 176 s. -- angličtina.
ISBN 90-76232-01-6 (brož.) 
 
Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy
Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, 2002 -- 518,80 s. -- čeština.
ISBN 80-7106-614-1 
 
Interkulturní vzdělávání II : doplněk k publikaci Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy / [Jan Buryánek (ed.)]
Praha: Člověk v tísni, 2005 -- 169 s. ;. -- čeština.
ISBN 80-903510-5-0 (brož.) 
 
Jak se dělá Škola pro všechny : [tříleté zkušenosti z programu rozvoje školy] / sestavili členové týmu konzultantů projektu Škola pro všechny ; Pavla Polechová (ed.) ... [et al.]
Kladno: AISIS (sdružení) 2005 -- 101 s. ;. -- čeština.
ISBN 80-239-4667-6 (brož.)
 
Katalog : Europäischer Bücher für den interkulturellen Unterricht
Wien: Barfie, 2004 -- 143 s. -- němčina.
 
Menšiny mezi námi / [obsahové zpracování Renata Berkyová, Jarmila Balážová]
Praha : Romea, 2008 -- 38 s. :. -- čeština. 
 
Menšiny mezi námi 2009 / [obsahové zpracování Rena Horvátová, Jarmila Balážová]
Praha : Romea, 2009 -- 36 s. :. -- čeština. 
 
Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám : 11.-12. listopadu 2004 / sestavil a redigoval Jaroslav Balvín
Praha: Praha (Česko)., 2005 -- 302 s. ;. -- slovenština.
ISBN 80-902972-8-5 (brož.) 
 
Multikulturalismus, kultura, identita / Jelena Petrucijová
Ostrava: Ostravská univerzita, 2005 -- 66 s. ;. -- čeština.
ISBN 80-7368-083-1 (brož.) 
 
Multikulturalita a rovné příležitosti v české škole / Bohumíra Lazarová, Milan Pol
Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2002 -- 20 s. -- čeština. 
 
Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum / Jan Průcha
Praha: ISV (nakladatelství), 2001 -- 211 s. -- čeština.
ISBN 80-85866-72-2
 
Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele / Jan Průcha
Praha: Triton, 2006 -- 263 s. ;. -- čeština.
ISBN 80-7254-866-2 (brož.) 
 
Náměty pro multikulturní výchovu : poznáváme jiné národy / Eva Cílková, Petra Schönerová
Praha: Portál (vydavatelství), 2007 -- 167 s. :. -- čeština.
ISBN 978-80-7367-238-6 (brož.)
 
O jazycích, zemích a kultuře našich spolužáků / Ludmila Zimová, Ilona Balkó
Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005 -- 125 s. -- čeština.
ISBN 80-7044-718-4 (brož.) 
 
Otevřené otázky sociální pedagogiky : sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace
Olomouc: Líp, 1999 -- 219 s. -- čeština. 
 
Pedagogika pro učitele / A. Vališová, H. Kasíková (eds.)
Praha : Grada, 2011 -- 456 s. :. -- čeština.
ISBN 978-80-247-3357-9 (brož.)
Kniha reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele, ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový, jako základ pro další studium, práci v seminářích. 
 
Religious diversity and intercultural education - a reference book for schools / John Keast editor
Strasbourg : Rada Evropy c2007 -- 205 s. -- angličtina.
ISBN 978-92-871-6223-6 (brož.) 
 
Romové a etika multikulturní výchovy / Jaroslav Balvín .../a kol./
Ústí nad Labem: Hnutí spolupracujících škol R, 1999 -- 199 s. -- čeština.
ISBN 80-902149-4-0
 
Roots & wings : affirming culture in early childhood programs / Stacey York
St. Paul: Redleaf Press, 1991 -- 205 s. -- angličtina.
ISBN 0-934140-63-4
 
S vietnamskými dětmi na českých školách / Jan Černík ... [et al.] ; [editoři Jiří Kocourek, Eva Pechová]
Jinočany: H & H, 2007 -- 221 s. :. -- vietnamština.
ISBN 80-7319-055-9 (brož.)
 
Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit : antropologická perspektiva / Editoři Tomáš Hirt, Marek Jakoubek
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 -- 279 s. -- čeština.
ISBN 80-86898-22-9 
 
Sousedé - učíme se vzájemnému respektování : Projekt multikulturní výchovy pro život v občanské a demokratické společnosti / Jana Ondráčková
Praha: Český helsinský výbor, 2001 -- 49 s. -- čeština. 
 
Společně : spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství / Jaroslav Balvín .../a kol./
Ústí nad Labem: Hnutí spolupracujících škol R, 1997 -- 143 s. -- čeština.
ISBN 80-902149-2-4 
 
Studie z teorie a metodiky výchovy II / Stanislav Střelec (ed.)
Brno : Masarykova univerzita, 2008 -- 214 s. -- čeština.
ISBN 978-80-210-3687-1 (brož.)
 
Teoretická východiska multikuturní andragogiky / Jaroslav Faltýn
Praha: MJF, 2005 -- 129 s. -- čeština.
ISBN 80-86284-50-6 (brož.) 
 
The case for intercultural education / Antonio Perotti
Strasbourg: Rada Evropy 1994 -- 158 s. -- angličtina.
ISBN 92-871-2326-8 (brož.)
 
The international basis for intercultural education including anti-racist and human rights education : A selection of articles from relavant documents, adopted by the governments of member states of the United Nations, UNESCO, the Organisation on Security and Co-operation in Europe, and the Council of Europe / Compiled and introduced by Pieter Batelaan and Fons Coomans ; with a preface by Theo van Boven
International Association for Intercultural Education, 1999 -- 40 s. -- angličtina.
ISBN 92-9145-000-6 
 
The religious dimension of intercultural education : conference proceedings Oslo, Norway, 6 to 8 June 2004 / [edited by Council of Europe Publishing]
Strasbourg: Rada Evropy 2004 -- 126 s. -- angličtina.
ISBN 92-871-5622-0 (brož.) 
 
Tolerance a mediální gramotnost v multikulturním prostředí : sylaby a anotace vybraných příspěvků / [editorka Alena Kroupová]
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008 -- 100 s. ;. -- čeština.
ISBN 978-80-7290-359-7 (brož.)
 
Towards an equitable classroom : Cooperative learning in intercultural education in Europe. Final report of CLIP / Pieter Batelaan, editor
Hilversum: International Association for Intercultural Education, 1998 -- 91 s. -- angličtina.
 
Ty + Já = kamarádi : hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu / Jarmila H. Čermáková, Dana Rabiňáková .../a kol./
Praha: ISV (nakladatelství), 2000 -- 152 s. :. -- čeština.
ISBN 80-85866-76-5
 
Vedení mateřské školy / [editoři Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková]
Praha : Raabe, 2002- -- ca 400 s. :. -- čeština.
ISBN 80-902189-2-X (volné listy v pořadači) 
 
Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti : sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti / Miroslav Dopita a Antonín Staněk (eds.)
Olomouc: Univerzita Palackého, 2004 -- 267 s. ;. -- čeština.
ISBN 80-244-0952-6 (brož.)
 
Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti : [sborník příspěvků z 13. ročníku Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 20.-24. srpna 2006 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci] / Miroslav Dopita a Antonín Staněk (eds.)
Olomouc: Univerzita Palackého, 2006 -- 155 s. :. -- čeština.
ISBN 80-244-1494-5 (brož.)
 
Výchova k toleranci a proti rasismu : [multikulturní výchova v praxi] / Tatjana Šišková, ed.
Praha : Portál (vydavatelství), 2008 -- 273 s. ;. -- čeština.
ISBN 978-80-7367-182-2 (brož.)
 
Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : 13.-14. listopadu 2003 / sestavil a redigoval Jaroslav Balvín
Praha: Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004 -- 495 s. ;. -- slovenština.
ISBN 80-902972-6-9 (brož.) 
 
Vzdělávání bez hranic / [editoři Alena Kroupová, Miloš Vítek, Radek Rubeš]
Hradec Králové : Gaudeamus (nakladatelství), 1999 -- 147 s. ;. -- čeština.
ISBN 80-7041-195-3 (brož.)
 
Začněme třeba takhle / sestavila Michaela Čakrtová
Praha : Česká rada dětí a mládeže, 2007 -- 48 s. ;. -- čeština.
ISBN 978-80-254-1555-9 (v knize neuvedeno : brož.)

 

Články v časopisech k tématu multikulturní výchova v databázi NPKK 

5. ZŠ Příbram - člen sítě Přidružených škol UNESCO a Základní pilotní škola Klubu ekologické výchovy jako centra vzdělávání k udržitelnému rozvoji / [Primary and lower secondary school in Příbram - member of the Network of UNESCO Schools and pilot school of the Ecological Education Club as a centre of education to sustainable development] /  Jana Batelková – čeština
In: Společenskovědní předměty : čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol -- [CZ] -- Roč. 7, č. 2 (2007/2008), s. 27-30.
 
Představení Sítě přidružených škol UNESCO ASPnet. Aktivity zapojených škol ve čtyřech oblastech: světové problémy lidstva, multikulturní výchova a světové dědictví, lidská práva a demokracie, udržitelný rozvoj a životní prostředí. Týden škol UNESCO, projekty s multikulturní nebo ekologickou tématikou. 
 
Budeme si všichni rovni? / [Will we all be equal?] /  Josef Smolík -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6
In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN 1212-9607 [CZ] -- Roč. 13, č. 10 (2007), s. 34-35.
 
Pojem pozitivní diskriminace neboli afirmativní akce je historicky spjat s politikou USA šedesátých let. Téměř každá sociální skupina může být diskriminována. Co je či není spravedlivé? Téma politiky rovných příležitostí je dnes velmi aktuální. Otázkou je, zda fenomém zvýhodnění skupiny nediskriminuje jedince. 
 
Budou rodiče platit za etnicky "čistou" školu? / [Will parents pay for ethnically "clean" school?] /  Bohumil Kartous – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 55, č. 4 (2008), s. 18. 
 
Co přinese globalizace českému školství? Příklady řešení globalizace ve vyspělých evropských zemích. Škola by měla sehrát významnou roli v otázkách xenofobie a multikulturní výchovy. Na školách s větším počtem etnicky odlišných žáků hrozí riziko segregace. 
 
Co může škole přinést účast v projektu Varianty? / [What can participation in the project Variants bring to schools?] /  Petr Vrzáček – čeština
In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 9, č.7 (2001/02), s.6. 
 
Představení projektu Varianty, jehož realizátorem je společnost Člověk v tísni a cílem podpora zlepšování vztahů mezi majoritní společností a různými menšinami žijícími v ČR. Projekt financovaný z programu PHARE má 4 tematické oblasti: interkulturní vzdělávání a mimoškolní činnost dětí, školení romských poradců, terénních pracovníků a pedagogických asistentů, výzkum interetnických vztahů a mediální kampaň proti rasismu a netoleranci. Nabídka školám zapojit se do projektu, odkaz na internetovou stránku projektu. 
 
Co potřebuje učitel multikulturní výchovy / [What does teacher of multicultural education need?] /  Jaroslava Ševčíková – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 57, č. 10 (2010), s. 22-23. 
 
Multikulturní výchova - jedno z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní školy. Jak by měla vypadat odborná příprava učitele (multikulturní kompetence učitele) a následně výchovné působení na žáky. Komunikace se žáky (rodiči) z jiných sociokulturních zázemí. Kde hledat odborné materiály.
 
Cože? Já, a rasista? / [What? Me, and racist?] /  Božena Bednářová – čeština
In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.1 (2004), s.11. 
 
Náměty pro práci s komiksem "Cože? Já, a rasista?" (vydalo Multikulturní centrum Praha). V brožuře komiksů jsou uvedena nejdůležitější témata spojená s rasismem, jeho rozpoznáváním, projevy a prevencí. Text článku informuje o semináři, ve kterém se učitelé seznamovali s různými metodami práce s touto pomůckou zaměřenou na multikulturní výchovu.
 
Děti jako já / [Children, the same as me] /  Heda Hartlová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2
In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 13, č. 5 (2006), s. 9. 
 
Projekt pro předškolní děti zaměřený na multikulturní výchovu - poznávání dětí z minoritních etnik a regulace chování k nim. Struktura týdenního projektu, využité hry a aktivity. Výstava výrobků a výkresů jako shrnutí projektu.
 
Dokumentární filmy do školy patří / [Documentary films go to schools] /  Karel Strachota ; [Red.] Karla Štěpánková – čeština
In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.7 (2004), s.16-17. 
 
Vzdělávací projekty založené na využití dokumentárních filmů - "Varianty" (podpora pedagogů při zavádění interkulturního a rozvojového vzdělávání do výuky) a "Jeden svět na školách" (vzdělávání o lidských právech a rozvojové spolupráci prostřednictvím dokumentárních filmů). Rozvoj projektu "Jeden svět na školách", témata dokumentů, jejich výběr, zapojení škol do projektu, materiály pro školy. Využívání filmů v konkrétních vyučovacích předmětech. Reakce studentů na filmy.
 
Dovedu to pochopit? : [Can I grasp it?: "People In Straights" public organization issues another teaching material for multicultural education] / Člověk v tísni připravil nový materiál pro výuku multikulturní výchovy / Václav Zeman – čeština
In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 14, č. 3 (2008), s. 13-15.
 
Informace o novém učebním materiálu společnosti Člověk v tísni zaměřeném na výuku multikulturní výchovy. Materiály vycházejí z výzkumu, který proběhl v r. 2007 na českých školách a zabýval se vztahem k některým skupinám obyvatel (Romové, východoevropané, Vietnamci, Afričani, mentálně postižení, drogově závislí, prostitutky a prostituti apod.). Názory mladých lidí korespondují s názory celé společnosti a v rámci prevence konfliktů je nezbytné tento problém řešit například formou intenzivní multikulturní výchovy. Nový učební
materiál (připraven v rámci vzdělávacího programu Varianty) - projekt "Dovedu to pochopit?" (příručka a CD-ROM) - zpracovává pět témat: holocaust a neonacismus, život v ghettu, migrace, mezináboženská tolerance a nesnášenlivost v hudbě. Článek je doplněn ukázkou zpracování modelového semináře na téma Mezináboženská tolerance.
 
ECLIT - Enhancing cultural learning in brief student exchanges with ICT / [Projekt rozvoje kulturního vzdělávání s využitím nových technologií při krátkodobých studentských výměnách] /  Paul Whittaker – čeština
In: Aula -- [CZ] -- Roč. 11, č.2 (2003), s.13-17. 
 
Projekt FF UP v Olomouci ECLIT, který získal podporu v rámci programu Evropské unie Minerva: jeho cílem je zavedení metod, které by umožňovaly studentům z různých zemí vzájemnou komunikaci prostřednictvím počítače. Pedagogické, psychologické, organizační a technologické překážky, které znemožňují komunikaci mezi studenty a tím i mezikulturní vzdělávání. Mobilita studentů univerzit při studiu jazyků. Vztah mezi kulturou a jazykem. Nefunkčnost PC při
multikulturním vzdělávání. Pojem kulturního vzdělávání.
 
Etnopedagogika / [Ethnopedagogy] /  Jan Průcha – čeština
In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.2 (2002), s.195-205.
 
Etnopedagogika je nová oblast teorie a výzkumu, u nás dosud chápaná převážně na úrovni edukační praxe jakožto interkulturní/multikulturní výchova. Ve stati je podáno stručné vymezení terminologie a předmětu etnopedagogiky a hlavních směrů, jimiž se ubírají empirické výzkumy zakládající tuto novou vědeckou oblast. Potřeba multikulturní přípravy učitelů.
 
Chceme pomoci pedagogům. Varianty - interkulturní vzdělávání / [Options for intercultural education] /  Tomáš Hirt, Petr Vrzáček, Pavla Koudelková – čeština
In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č.12 (2003), s.17-18. 
 
Projekt Varianty - interkulturní vzdělávání (IKV) obsahuje vzdělávací modul pro vysoké školy, pedagogická centra a Českou školní inspekci. První modul je určen vysokým školám s pedagogickým zaměřením, které připravují budoucí učitele a pedagogické pracovníky. Druhý modul je pro zaměstnance pedagogických center odpovědné za vzdělávání učitelů v oblasti IKV. Cílem modulu pro ČŠI je umožnit inspektorům adekvátně se ze své pozice stavět k problematice IKV.
 
Integrace rusky mluvící komunity ve školách Náchodska / [Integration of Russian-speaking community in Náchod region schools] /  Naděžda Macounová – čeština
In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.15-17. 
 
Zkušenosti s prací s rusky a ukrajinsky mluvícími žáky. Odlišnosti v rodinném životě. Vztah dítě-rodič-škola. Cíl článku: přiblížit "jinakost" této nesourodé skupiny lidí, každá rodina a tedy i dítě mají svoji individuální historii, která od učitelů a vychovatelů vyžaduje individuální přístup.
 
Interkultura - jak k ní vychovávat dobře a jak ji zkazit / [Interculture - how it can be taught well and how it can be spoiled] /  Ondřej Hausenblas – čeština
In: Kritické listy -- [CZ] -- , č.15 (2004), s.4-5.
 
Úvaha o složkách interkulturní výchovy a o jejích cílech. Plán výuky má být sestaven tak, aby žáci poznávali sami sebe, zbavovali se omylů a předsudků a vytvářeli si takové způsoby jednání, aby mohli žít i pracovat s někým "jiným". Příklad toho, jak je možné celou interkulturní výchovu pokazit.
 
Interkulturní kompetence a jejich rozvoj prostřednictvím tělesné výchovy / [Intercultural competences and their development through physical education] /  Ludmila Fialová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17
In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 58, č. 1 (2008), s. 21-28. 
 
Cílem studie je analýza kritérií pro úspěšné interkulturní učení. Článek přináší informace o možnostech sportu a tělesné výchovy v budování interkulturních kompetencí žáků. Představeny jsou dva konkrétní projekty. Program "Rozvoj interkulturních kompetencí prostřednictvím sportu v rozšiřující se Evropské unii" je realizován na 4 univerzitách Evropy a má za úkol připravit budoucí učitele na multikulturní realitu ve škole. Program "Pohybová kultura různých kontinentů" přispívá k obohacení vědomostí, budování pocitu respektu, tolerance, spoluzodpovědnosti u žáků základních i středních škol.
 
Interkulturní kompetence v poradenství aneb Jaký je účinek "čokoládového projímadla" / [Intercultural competence in counselling] /  Jasmin Muhic -- čeština -- Lit.5
In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.5-13. 
 
Kompetence pro pedagogickou a poradenskou práci s kulturně odlišnými žáky, model P.B.Pedersena (sebereflexe, interkulturní znalosti, dovednosti). Vědomost poradce o vlastních kulturních hodnotách a o vlastní zaujatosti. Vědomost poradce o světonázoru žáka/klienta. Vytvoření kulturně vhodných intervenčních postupů.
 
Interkulturní výcvik a etnopedagogika v praxi / [Intercultural training and ethnopedagogy in practice] /  Zdeněk Janík -- čeština -- Lit.7
In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- , č.2 (2004), s.79-84. 
 
Informace o mezinárodním projektu "Argonauts of Europe" pod záštitou programu Socrates. Spolupráce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně s univerzitami ve Španělsku, Nizozemsku a Finsku. Cíl projektu - přiblížit studenty k roli evropských učitelů s dlouhodobým cílem internacionalizace kurikul. Potřeba pochopení interkulturní rozdílnosti projevující se v komunikaci s evropskými občany.
 
Interkulturní výcvik a etnopedagogika v praxi: projekt "Argonauts of Europe" / [Intercultural training and ethnopedagogy in practice: "Argonauts of Europe" project] /  Zdeněk Janík -- čeština -- Lit.7
In: Komenský -- [CZ] -- Roč. 129, č.1 (2004/05), s.34-38. 
 
Argonauts of Europe je mezinárodní projekt (zaštítěný programem Socrates), který je založen na vývoji a implementaci sítě mezinárodní mobility v Evropě. Jde o výměnné pobyty studentů na partnerských evropských univerzitách s cílem dosáhnout vyšší připravenosti budoucích učitelů v managementu školních projektů a interkulturní výchovy a komunikace. Projektu se účastní i studenti PedF MU v Brně.
 
Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro středoškolské pedagogy [Intercultural education - handbook not only for upper secondary school teachers] /  -- čeština
In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 9, č.10 (2003), s.11-18.
 
Ukázky z příručky, která byla vydána společností "Člověk v tísni" a je materiálem, který by měl poskytnout adekvátní sumu podkladů pro realizaci principů metod a obsahů interkulturního vzdělávání ve výuce na středních školách a v učilištích. Příručka je doplňkovým materiálem projektu "Varianty".
 
Interkulturní vzdělávání : [Intercultural education: not ethnic minorities only] / nejen národnostní menšiny / Jan Buryánek – čeština
In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] -- Roč. 11, č. 5 (2005), s. 13. 
 
Interkulturní vzdělávání (IKV) jako pevná součást rámcového vzdělávacího programu pro základní i střední školy. Obecnější cíle IKV, jeho příspěvek k budování společnosti rovných příležitostí, v níž dílčí charakteristiky jedince co nejméně ovlivňující jeho budoucnost. Témata zařazená do IKV, stereotypy a předsudky k nim se vztahující. Projekt Varianty společnosti Člověk v tísni prezentující IKV. Příručky vydávané k projektu - tematický obsah. Ukázky aktivit jsou uvedeny na dalších stránkách tohoto čísla časopisu.
 
Interkulturní vzdělávání v projektu "Varianty" / [Intercultural education in the "Varianty" project] /  Zuzana Ramajzlová ; [Red.] Jana Straková -- čeština -- lit.
In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 9, č.10 (2003), s.3-5. 
 
Vzdělávací projekt "Varianty, který je součástí činnosti organizace "Člověk v tísni". Projekt je zaměřen na podporu zavedení interkulturního vzdělávání do vzdělávacího systému - realizace kurzů pro učitele a lektory, příprava materiálů, poskytování servisu přímo znevýhodněným osobám. Definice interkulturního vzdělávání, jeho cíle. Modelový kurz interkulturního vzdělávání pro učitele ZŠ a SŠ. Součástí článku jsou i ohlasy z učitelské praxe.
 
Jak se vyrovnat s multikulturní a interkulturní výchovou ve vzdělávání učitelů? / [How to handle multicultural and intercultural education in teacher training?] /  Soňa Koťátková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 19, č. 3 (2009), s. 121-127. 
Shoda a odlišnost termínů "multikulturní" a "interkulturní" v oblasti výchovného působení. Multikulturní pojetí výchovy - informace o různosti kultur na Zemi se mohou zařazovat do vybraných předmětů jako zdroj informací. Interkulturní pojetí výchovy - různé druhy interaktivní a prožitkové výuky, která působí na osobnostní a sociální rozvoj dětí. Mapování vlastních názorů studentů učitelství na interkulturní soužití.
 
Jak vychovávat pro multikulturní svět? / [How to educate for multicultural world?] /  Zuzana Hadj-Moussová -- čeština -- Lit.7
In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.28/29/2 (2001), s.5-9. 
Informace o projektu Globální výchova a vzdělávání. Cíle multikulturní (mezikulturní, globální) výchovy. Příručka Globální výchova a vzdělávání, tři tematické bloky. Aktivity.
 
Jednotný systém školství v EU? Nechceme! / [United educational system in EU? We don't want it!] /  Tatiana Welchová – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 [CZ] -- Roč. 55, č. 1 (2008), s. 10-12. 
 
Snaha EU o propojení vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a tím umožnění mobility lidí za prací. Snahy o multikulturní výchovu narážejí na etnocentrismus. Výchova k evropanství je v našem vzdělávacím systému nereálná. Chybí konstruktivní přístup nejenom u nás, ale i v jiných evropských zemích.
 
Jsou jiní - co s nimi? / [They are different - what to do with them?] /  Pavla Koucká -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6
In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN 1212-9607 [CZ] -- Roč. 13, č. 1 (2007), s. 12-17. 
 
Problémy imigrantů v české společnosti, kulturní a náboženské rozdíly, konflikty z neznalosti. Mezikulturní konflikty, dobré i špatné zkušenosti ostatních zemí Evropské unie. Počet žadatelů o azyl a počet udělených azylů v ČR v letech 1990 - 2005. Potřeba tolerance v multikulturním světě.
 
Komparace úrovně multikulturních kompetencí žáků ZŠ / [Comparison of levels of multicultural competences in pupils at primary school] /  Jakub Hladík, Štefan Chudý -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2006, č. 3 (2006), s. 46-52.
 
V článku autoři interpretují výsledky výzkumného šetření provedeného na čtyřech základních školách. Cílem výzkumu byla komparace úrovně multikulturních kompetencí žáků škol, které se účastnily projektu Škola pro všechny, a žáků škol, které se tohoto projektu neúčastnily. Dotazníkovým šetřením byly zjištěny diference části multikulturních kompetencí žáků sledovaných skupin a byla zjištěna celková úroveň multikulturních kompetencí žáků.
 
Mnozí žáci zastávají xenofobní postoje / [Many pupils take xenophobic standpoints] /  Martina Cichá – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 [CZ] -- Roč. 53, č. 7 (2006), s. 10.
 
Role učitelů ve výchově proti projevům xenofobie a rasismu. Negativistické postoje žáků základních a středních škol ve vztahu k Romům a Arabům, nízká informovanost českých žáků o menšinových kulturách (výsledky výzkumu z r. 2002- 2003). Postoje a vědomosti studentů pedagogických fakult v ČR. Význam multikulturní výchovy.
 
Moje zkušenosti s multikulturní výchovou v ŠVP / [My experience with multicultural education within school education programme] /  Jaroslava Ševčíková – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 56, č. 3 (2009), s. 24-25.
 
Cíle základního vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy jako mezipředmětového tématu ve školním vzdělávacím programu na základní škole. Promyšlený cíl každé vyučovací hodiny vede autorku - učitelku ZŠ – k volbě různých metod.
 
Možnosti přístupů k tvorbě v multikulturně pojaté výtvarné výchově / [Possibilities of various approaches to the creation in multicultural conception of arts and crafts] /  Kateřina Dytrtová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4
In: Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní – ISSN 1210-3691 [CZ] -- Roč. 46, č. 4 (2006), s. 7-10.
 
Projekt multikulturně pojaté výtvarné výchovy na základní škole. Propojení evropského a mimoevropského umění, starší kulturní epochy se současností, vizuálních oborů s hudbou. Úprava zadání tématu Kaligrafie pro střední a mladší žákovský věk.
 
Multietnická komunikace, zvláště ve škole / [Multiethnic communication, particularly at school] /  Marie Čechová, Ludmila Zimová – čeština
In: Naše řeč -- [CZ] -- Roč. 84, č.2 (2001), s.57-61.
 
Zkušenosti s řešením problémů se začleňováním dětí cizinců do české školy, do vyučovacího procesu. Zjištění potřeb dalšího vzdělávání učitelů, potřeby speciální přípravy.
 
Multikulturalismus - realita dnešních škol / [Multiculturalism - the reality of today's schools] /  Stanislav Bendl -- čeština -- lit.15
In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- , č.3 (2003), s.70-85. 
 
Příspěvek se věnuje problematice multikulturní výchovy, resp. interkulturního vzdělávání. Je třeba lidi vést a vychovávat k toleranci vůči jinakosti. Důležitou roli v této oblasti může hrát i škola. V některých školách je výchova k toleranci, proti xenofobii a rasismu součástí kurikula. Příspěvek se snaží sumarizovat možnosti školy v oblasti interkulturního vzdělávání.
 
Multikulturní centrum Praha / [Multicultural centre Prague] /  Michaela Vodenková-Poláková – čeština
In: Společenskovědní předměty : čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol -- [CZ] -- Roč. 6, č. 3 (2006/2007), s. 28-30. 
 
Současná činnost centra v oblasti multikulturního vzdělávání. Projekty Otevřená škola - Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost, Internetové kluby Ch@ve (rozvíjení počítačové gramotnosti sociálně znevýhodněných žáků), Czechkid - multikulturalita očima dětí (zkvalitnění multikulturního vzdělávání na druhém stupni základních škol a na středních školách). Přehled již ukončených projektů.
 
Multikulturní centrum Praha: soužití kultur je možné / [Multicultural Centre Prague: coexistence of cultures is possible] /  Romana Vylitová – čeština
In: Gymnasion -- [CZ] -- Roč. 1, č.2 (2004), s.80-83. 
 
Informace o vzniku a činnosti Multikulturního centra Praha (MCP). Poslání MCP - poskytování prostoru pro vzájemné poznávání, dialog a vzdělávání v multikulturní společnosti. Cíl MCP - tolerantní společnost, otevřená jinakosti a profitující z kulturní rozmanitosti. Aktivity MCP, informační centrum a knihovna, pořady pro veřejnost.
 
Multikulturní výchova : [Multicultural education: between dream and reality] / mezi snem a realitou / Pavel Chromý -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3
In: Geografické rozhledy : Výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2004/2005), s. 58-61. 
 
Multikulturní výchova (MV) v rámcových vzdělávacích programech. Příprava žáků na život ve společnosti, kde se budou stále více setkávat s příslušníky jiných národností, etnik, ras, náboženství, s lidmi jiné kultury a jiných uznávaných hodnot. Podpora integrace žáků v živém multikulturním prostředí při zachování vlastní identity. Snaha o prolínání MV celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy. Podíl školního vzdělávání na vytváření sociokulturních vzorců chování mladé generace.
 
Multikulturní výchova : [Multicultural education: it's necessary to pass from words to deeds] / je třeba přejít od slov k činům / Václav Zeman – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 [CZ] -- Roč. 53, č. 7 (2006), s. 8-9.
 
Problematika multikulturní výchovy v praxi. Podle výsledků výzkumu (z r. 2002 - 2003), kterého se zúčastnilo 833 žáků základních, středních a vyšších odborných škol, mají čeští školáci jen malé povědomí o zvycích, původu nebo dějinách národnostních a náboženských menšin žijících na území ČR. Multikulturní výchova jako součást reformy, samostatný předmět nebo speciální projekty.
 
Multikulturní výchova a metody tvořivé dramatiky v přípravě budoucích učitelů literární výchovy / [Multicultural education and methods of creative drama in preparation of preservice literary education teachers] /  Ladislava Lederbuchová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8
In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 56, č. 3 (2005/2006), s. 118-124.
 
Multikulturní výchova (MV) v horizontálním a vertikálním rozměru. Kultura a kulturní archetypy. Úkoly vysokoškolské disciplíny didaktiky literární výchovy. Význam práce s textem pro MV (např. interpretace textu Triana a Corrida od K. Čapka nebo Býčí zápasy od F. Nepila), studentské návrhy interpretačních úkolů pro žáky. Metody tvořivé dramatiky založené na identifikačních a empatických procesech prožívání a hodnocení významů literárního textu.
 
Multikulturní výchova a neslyšící děti / [Multicultural education and deaf children] /  Barbora Kosinová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9
In: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP -- Roč. 16, č. 4 (2008), s. 20-22.
 
Článek nabízí inspiraci pro multikulturní výchovu sluchově postižených dětí. Text je vhodný nejen pro výuku dětí na školách pro sluchově postižené, ale i pro běžné základní školy, které integrují žáka se sluchovým postižením. Cílem je přiblížit kulturu neslyšících slyšícím dětem, naučit děti přijímat odlišnosti a správně se s nimi vyrovnávat, posílit vztahy mezi školou a rodinou neslyšícího žáka aj.
 
Multikulturní výchova a škola / [Multicultural education and school] /  Jan Průcha – čeština
In: Společenskovědní předměty -- [CZ] -- Roč. 2, č.3 (2002/03), s.3-7.
 
Význam multikulturní výchovy stále roste v důsledku toho, jak se česká společnost stále více začleňuje do okolního světa v důsledku migrace etnik a stykem příslušníků různých kultur. Přestože je multikulturní výchova začleněna do učebních osnov základních i středních škol, zejména jako součást občanské nauky, neexistuje zpětná vazba o tom, jaký postoj zaujímají žáci a studenti k této problematice. Průzkumy na toto téma však ukázaly, že postoje české mládeže se shodují s nálezy v ostatních zemích.
 
Multikulturní výchova na internetu / [Multicultural education on Internet] /  Zuzana Kunzová – čeština
In: Komenský -- [CZ] -- Roč. 127, č.3 (2002/03), s.28-29. 
 
Učitelé se ve svých třídách stále více setkávají s dětmi imigrantů (uprchlíků) ze zemí, o nichž toho zpravidla mnoho nevědí. Potřeba vzdělávat a vychovávat multikulturně nabývá proto na významu. Vhodných materiálů ke vzdělávání učitelů v multikulturní výchově je u nás málo. Autorka zjišťovala, co k tomuto tématu nabízí internet. Uvedeno měkolik českých a zahraničních webových stránek, které se multikulturním vzděláváním zabývají.
 
Multikulturní výchova v mateřské škole / [Intercultural education in kindergartens] /  Zora Kožíšková – čeština
In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 [CZ] -- Roč. 13, č. 5 (2006), s. 6-8. 
 
Výsledky výzkumu zaměřeného na naplňování multikulturní výchovy v mateřských školách a integrace jinojazyčných dětí do českého prostředí mateřských škol (2003 - 2005). Výzkum proběhl v lokalitě Prahy 6, kde je větší výskyt rodin s jiným než českým mateřským jazykem (ambasády, rezidenční byty). Adaptační a integrační problémy z pohledu rodičů i učitelů. Období sociální a komunikační samoty dítěte - závisí na individuální výbavě dítěte a na míře kulturní a jazykové odlišnosti. Prezentace kultury integrovaného dítěte jako součást integračního procesu. Rozbor integračních problémů. Obrázkový slovník - pomůcka pro zlepšení komunikace.
 
Multikulturní výchova v RVP / [Multicultural education in Framework educational programme] /  Jan Buryánek – čeština
In: Kritické listy -- [CZ] -- , č.16 (2004), s.9-10. 
 
Multikulturní výchova - jedno z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní školy. Podoba této kapitoly výrazně ovlivňuje pojetí multikulturní výchovy ve výuce, určuje obsahy, principy a metody ve vzdělávacích plánech. Připomínky k textu, který je terminologicky nejednotný a je nedůsledně strukturován.
 
Multikulturní výchova. Multikulturalita jako příležitost, nikoli problém / [Multicultural education. Multiculturalism as a chance, not problem] /  David Čaněk, Martina Nováková – čeština
In: Respekt -- [CZ] -- , č.51 (2000), příl. s.1-3. 
 
Několik článků zabývajících se stručnou charakteristikou vzdělávací politiky československého a českého státu za posledních padesát let vůči nejpočetnějším národnostním menšinám (Polákům, Slovákům, Němcům, Romům, Maďarům a Rusínům). Multikulturní výchova v České republice dnes.
 
Multikulturní vzdělávání v české společnosti / [Multicultural education in Czech society] /  Kateřina Beščecová – čeština
In: Romano voďi -- [CZ] -- Roč. 1, č.1/2 (2003), s.14-16. 
 
Ne příliš optimistické zkušenosti školských odborníků se vzděláváním romských dětí a se zaváděním multikulturního vzdělávání do výuky na základních školách. Náměty na zlepšení situace: zavedení výchovy k multikulturnímu soužití už na pedagog. fakultách, změna osobnosti učitele, větší respektování sociokulturního zázemí romského žáka, více romských asistentů, změna postoje romských rodičů ke škole a vzdělání, větší důraz na výchovu společnosti k toleranci atd. 
 
Náměty pro multikulturní výchovu / [Tips for multicultural education] /  Šárka Nováková – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 [CZ] -- Roč. 54, č. 6 (2007), s. 23. 
 
Ukázka z knihy Evy Cílkové a Petry Schönerové Náměty pro multikulturní výchovu, Portál 2007. Kniha přibližuje dětem základní informace o různých státech, národech a lidech, kteří z nejrůznějších důvodů žijí s námi. Jednotlivé kapitoly obsahují základní údaje o daném území, literární ukázky, hudbu, práci s mapou, významná nebo zajímavá historická fakta, kreativní aktivity, přípravu národních jídel aj.
 
Národnostní menšiny v Česku z pohledu ...náctiletých / [Ethnic minorities in the Czech Republic as seen by teenagers] /  Ivana Kmentová – čeština
In: Kritické listy -- [CZ] -- , č.15 (2004), s.14-16. 
 
Ve stati jsou uvedeny výsledky průzkumu postojů žáků a studentů týkající se možného soužití s příslušníkem jiné národnosti (Rom, Vietnamec, Ukrajinec, Slovák, Arab, černoch). Respondenti ve věku 13-19 let byli rozděleni do skupin podle typu školy a velikosti sídla. 48 dotazovaných se domnívá, že by pro ně bylo užitečné získat ve škole více informací o zvycích a způsobu života národnostních skupin žijících v ČR.
 
Nebojte se multikulturní "salátové mísy", tvrdí učitelům na semináři / [Don't be affraid of multicultural "salad bowl", teachers are assured at seminars] /  Jan Dabkowski ; [Sestavovatel] Zlata Šťástková – čeština
In: Školství -- ISSN 1210-8316 [CZ] -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 7. 
 
Hodnocení kursu multikulturní výchovy pořádaného v říjnu r. 2006 v rámci vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni pro učitele pražských středních škol. Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat, které má být povinnou součástí školních vzdělávacích programů. Možnosti zařazení průřezových témat do výuky: jako samostatný předmět, integrací do stávajících předmětů, formou projektů. Náměty pro praktickou realizaci tohoto průřezového tématu.
 
Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem : [Don't fren changes in the educational system, we'll lead you through reform step by step: cross themes in gymnasial education] / průřezová témata v gymnaziálním vzdělávání / Jaroslav Faltýn – čeština
In: Školství -- ISSN 1210-8316 [CZ] -- Roč. 15, č. 11 (2007), s. 7.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech formou samostatného předmětu, integrace předmětů nebo projektového vyučování jako průřezové téma. Jejím cíle je historické a společenskovědní poznávání žáků a získávání dovedností pro osobní a pracovní život v evropském prostoru. Pojem historická přímka, etnocentrismus a kulturní relativismus. Role historie v identitě jednotlivce. Nutnost kritického přístupu učitele k projevům žáků. Ukázka realizace VMEGS v hodině dějepisu (obzvláště vhodné pro multikulturní skupiny žáků).
 
Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem : [Don't fear changes in the educational system, we'll lead you through reform step by step: cross themes in grammar schools education] / průřezová témata v gymnaziálním vzdělávání / Jaroslav Faltýn – čeština
In: Školství -- ISSN 1210-8316 [CZ] -- Roč. 15, č. 13 (2007), s. 7.
 
Význam multikulturní výchovy pro žáky; přínos pro mezilidské vztahy. Formy multikulturní výchovy ve škole. Efektivita MV. Ukázka realizace MV - příklad vyučovací hodiny; tematické okruhy a dílčí témata. Autor, zaměstnanec VÚP, se nevyjadřuje k názorům učitelů na multikulturní výchovu.
 
Nové pojetí zavádění prvků interkulturní výchovy do výuky / [New concept of the introduction of intercultural education into teaching] /  Zdenka Mašková – čeština
In: Společenskovědní předměty -- [CZ] -- Roč. 3, č.3 (2003/04), s.20-22. 
 
Vysvětlení pojmu interkulturní výchova, její cíle. Čtyři dimenze interkulturní výchovy: směřování k rovnosti příležitostí pro všechny, výuka vycházející z multikulturních osnov, budování interkulturních kompetencí, budování postojů překonávajích předsudky a diskriminaci. Stavba vyučovací hodiny zahrnující interkulturní výchovu.
 
O vzdělávání cizinců na území České republiky / [About foreigners education in the Czech Republic] /  Pavla Polechová, Karel Kuchler – čeština
In: Školství -- [CZ] -- Roč. 11, č.38 (2003), s.7.
 
Zpráva České školní inspekce o vzdělávání žáků-cizinců na základních a středních školách v České republice. Kritéria začleňování žáků do ročníků. Metody výuky a komunikace učitelů se žáky při překonávání jazykové bariéry. Spolupráce rodičů-cizinců se školou. Postoj škol k problematice interkulturní výchovy.
 
Od mediální výchovy k multikulturním postojům / [From media education to multicultural attitudes] /  Nina Rutová -- čeština -- Lit.7
In: Kritické listy -- [CZ] -- , č.15 (2004), s.11-14.
 
Multikultura - současný celosvětový a vyvíjející se problém. Otázka, zda mohou kultivované názory úzkého okruhu lidí (zpravidla intelektuálů) nebo dílčí skutky ovlivnit postoj a mínění většiny. Důležitost multikulturní a mediální výchovy. Obavy občanů ze zvýšené kriminality při zřizování azylových středisek. Průzkumy hovoří jednoznačně o tom, že většina Čechů nevidí ve své zemi cizince ráda a považuje je za velký problém. Vliv titulků z novin na utváření veřejného mínění.
 
Odstraňování sociálních nerovností Varianty - interkulturní vzdělávání / [Removing social disparities Variants - intercultural education] /  Vladislav Vik, Tonáš Jacko, Lucie Erazímová – čeština
In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č.15 (2003), s.24-25.
 
Cílem projektu Varianty není pouze implementace interkulturního vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, ale komplexní a dlouhodobá změna společenského klimatu a odstraňování sociálních nerovností. Projekt bude posilovat rozvoj komunitního vzdělávání, podporovat osobnostní a sociální rozvoj dětí vychovávaných v dětských domovech a výchovných ústavech, vzdělávat pracovníky pro práci s etnicky smíšenými skupinami, s Romy, imigranty atd.
 
Osobnosti národnostních menšin v multikulturní výchově / [Personalities from ethnic minorities in multicultural education] /  Jaroslav Balvín – čeština
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2004, č. 3 (2004), s. 62-67.
 
Příspěvek se zabývá významem osobností národnostních menšin v multikulturní výchově. Seznamuje s výraznými osobnostmi romské komunity v různých oblastech společenského života (politika, státní správa, neziskové organizace, oblast umělecká a odborná).
 
Paradigmatický dualismus ve výzkumu v multikulturní výchově / [Paradigmatic dualism of research on multicultural education] /  Jakub Hladík -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 19, č. 4 (2009), s. 38-50.
 
Přiblížení základní koncepce výzkumu v multikulturní výchově v USA, které může sloužit jako prostředek k popisu situace v této oblasti v rámci českého pedagogického prostředí. Domácí výzkum v oblasti multikulturní výchovy postrádá jasně vymezené cíle, obsah i metody, přičemž jejich definování není možné bez formulace základních přístupů k výzkumu v této oblasti. V příspěvku jsou uvedena dvě základní možná paradigmata, na základě kterých lze realizovat výzkum v multikulturní výchově. Vycházejí z ideových konceptů etnocentrismu a kulturního relativismu. V rámci těchto přístupů lze nacházet nejen inspiraci, ale i ponaučení z chyb dvou paradigmat formulovaných v USA: z asimilacionistického a pluralistického paradigmatu.
 
Pedagogický výzkum vybraných otázek multikulturního vzdělávání / [Educational research of selected problems in multicultural education] /  Hana Lukášová, Martina Rozsypalová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16
In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 [CZ] -- Roč. 57, č. 3 (2007), s. 251-262.
 
Multikulturní výchova a její teoretická východiska jsou velice aktuálním tématem současných diskusí. Před zavedením multikulturní výchovy jako průřezového tématu do základního vzdělávání byl v ostravském regionu v roce 2002 realizován výzkum zaměřený na zmapování základních občanských postojů žáků 5. ročníku základní školy. Do českého jazyka byl přeložen původně v portugalštině zpracovaný dotazník, který byl v průběhu výzkumu předložen žákům škol ve velkých i menších obcích. Z výsledků lze vysledovat především izolovanost ostravského regionu v evropském prostoru a poněkud xenofobní přístup, který žáci ve středním školním věku mimo jiné reflektují ve svých odpovědích.
 
Pomocí her poznávají cizince / [Getting to know foreigners by means of game] /  Václav Zeman – čeština
In: Lidové noviny : nezávislý deník založený 1893 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 20, č. 274 (24.-25.XI.) (2007), s. 1 přílohy.
 
Základní školy mají od r. 2007 povinnost začleňovat do výuky multikulturní výchovu. Článek představuje novou názornou metodu multikulturní výchovy, která se do českých škol dostala prostřednictvím projektu "Czechkid" (mutace britského projektu Britkid). Jde o deset kreslených dětských postaviček různých národností, které si děti najdou na internetové adrese www.czechkid.cz. Postavičky jim vyprávějí o své rodině, zvycích, oblíbených jídlech i náboženství.
 
Postoje a vědomosti českých žáků a budoucích pedagogů ve vztahu k Vietnamcům / [Attitudes and knowledge of Czech pupils and future teachers towards Vietnamese] /  Martina Cichá, Libuše Čadová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2006, č. 3 (2006), s. 53-68.
 
Příspěvek se zabývá problematikou multikulturní výchovy v kontextu české pedagogické reality. V úvodu jsou zmíněny otázky migrace, změny národnostního a etnického složení české společnosti, přičemž důraz je kladen na vietnamskou komunitu v ČR. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké postoje a vědomosti mají žáci základních a středních škol a studenti pedagogických fakult v ČR ve vztahu k Vietnamcům. Výsledky výzkumu zdůrazňují potřebu realizovat multikulturní výchovu na všech základních a středních školách i jako nedílnou součást vysokoškolského studia všech budoucích učitelů.
 
Práce s dětmi národnostních menšin / [Work with children from national minorities] /  Panajota Domínová – čeština
In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.13-14.
 
Zkušenosti s integrací dětí cizinců do českého školského systému. Důvody návštěvy pedagogicko-psychologické poradny. Specifika práce s dětmi národnostních menšin z Ruska, Ukrajiny, Armenie, Gruzie, Číny a Vietnamu. Důležité oblasti pro dobrou integraci těchto dětí.
 
Problematika žebráků a bezdomovců / [The problem of beggars and homeless people] /  Jaroslava Pavelková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 [CZ] -- Roč. 16, č. 3 (2006), s. 147-163.
 
Problematika bezdomovců a žebráků, základní informace o této tematice jako o sociální kategorii chudých, žijících na okraji majoritní společnosti a vyznačujících se svým specifickým způsobem života. Příprava budoucích pedagogů na problematiku vzájemné tolerance a rovnosti všech lidí, multikulturní výchova. Výsledky výzkumu - zmapování situace žebráků v Praze, zjištění jejich osobní anamnézy a možná řešení jejich dané životní situace z hlediska současné společnosti.
 
Program "Mosty 2002" / [Programme "Bridges 2002"] /  Hana Palatová – čeština
In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.31 (2002), s.32-34.
 
Informace o programu, který je určen pro učitele a vychovatele ZŠ a který je zaměřen na posilování příznivého sociálního klimatu v multikulturním prostředí. Základní cíle a tematické okruhy programu, časový harmonogram. Rámcové zaměření, organizační a ekonomické zajištění programu, lektoři.
 
Projekt Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi i jejich učiteli / [We read and learn together with European children and their teachers project] /  Ivana Křížková ; [Redaktor] Zlata Šťástková – čeština
In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 17, č. 30 (2009), s. 7.
 
Účast Základní školy Dubicko v projektu realizovaném v rámci programu Comenius. Projekt je zaměřený na rozvíjení čtení a čtenářské gramotnosti, ale i poznávání národních pohádek, lidových písní a tanců a národních tradic evropských zemí. Výměna dopisů a návštěva z partnerské školy, divadelní představení v angličtině.
 
Projekt Jak se žije v Evropě aneb Děti se to dozví již v mateřské škole / [A new project called How People Live in Europe or Children Get to Know It As Soon As in Kindergarten] /  Zlata Šťástková – čeština
In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 31 (2010), s. 7.
 
Informace o novém projektu světové organizace OMEP, který je zaměřen na multikulturní výchovu a rozvoj mezinárodního porozumění už od předškolního věku. Projekt je určen pro mateřské školy a bude realizován ve 30 evropských zemích či regionech, které by měly připravit sady materiálů na DVD a CD přibližujících dětem z jiných zemí své tradice a způsob života. Součástí materiálů mohou být fotografie, krátká videa, písničky, recepty apod. První zkušenosti s projektem v ČR.
 
Přílivová vlna imigrantů. Účast školy na mezinárodním projektu Comenius / [Influx of immigrants. The participation of school at the international project Comenius] /  Vladimír Přech – čeština
In: Aula -- [CZ] -- Roč. 10, č.4 (2002), s.29-31 
 
Přiblížení mezinárodního vzdělávacího projektu Comenius, jehož cílem je vytvořit učební a metodické materiály pro učitele působící ve třídách integrujících děti přistěhovalců. Zkušenosti s multikulturní výchovou v prostředí anglické předměstské školy, hlavně s adaptací na anglický jazyk.
 
Příprava učitelů na práci s žákem s cizím mateřským jazykem v běžné ZŠ / [Teacher training for work with pupils with foreign mother tongue in standard primary school] /  Eva Hájková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2005, č. 2 (2005), s. 79-83.
 
Se vzrůstajícím počtem žáků - cizinců v běžných třídách českých ZŠ se jako nejdůležitější aspekt integrace imigrantů jeví aspekt komunikační. Kvantitativní a zvláště kvalitativní změny v požadavcích na vyučování češtině předpokládají vývoj v didaktice češtiny samé, ale i určité obsahové změny v dosavadní přípravě učitelů, které by mohly vyústit ve vytvoření samostatného studijního programu učitelství češtiny jako jazyka cizího. Článek přináší základní obsahové teze přípravných programů.
 
Připravenost studentů pedagogických fakult v České republice na výchovu proti rasismu / [The preparedness of students from faculties of education in the Czech Republic for anti-racist education] /  Martina Cichá -- čeština -- lit.33
In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.1 (2002), s.76-89.
 
Úkolem pedagogů je vzdělávat a vychovávat žáky proti rasismu, společenskému jevu, který je nebezpečný v jakékoliv podobě. To znamená poskytovat žákům a studentům dostatek informací o odlišných lidech a jejich kulturách a také formovat u nich žádoucí postoje k cizím etnikům. Úkolem pedagogických fakult by tedy mělo být připravit učitele i na tento náročný úkol. Za tímto účelem byl proveden dotazníkový výzkum na čtyřech pedagogických fakultách v České republice a jeho výsledky použity jako východisko pro zformování požadavků na cílenou a komplexní přípravu studentů našich pedagogických fakult na "výchovu proti rasismu".
 
Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním / [Approaches to initial education of socially disadvantaged children] /  Miroslava Bartoňová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8
In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 18, č. 2 (2008), s. 101-120.
 
Prezentace výsledků výzkumného šetření realizovaného v letech 2000 - 2008 v přípravných třídách základních škol v České republice. Cílem šetření byla komplexní analýza teoretických a empirických zdrojů týkajících se problematiky multikulturní výchovy jedinců z odlišného etnického prostředí s důrazem na možnosti edukace v přípravné třídě. Metodologie výzkumu. Základní informace a legislativa. Náplň práce asistenta pedagoga. Vzdělávací programy. Možnosti využití výsledků výzkumu a další opatření pro speciálněpedagogickou teorii a praxi, úkoly.
 
Psychologická problematika interkulturních dovedností - výcvikové programy / [Psychological problematics of intercultural skills - training programmes] /  Monika Morgensternová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2006, č. 3 (2006), s. 19-32 
 
Článek referuje o jednom z předních témat interkulturní psychologie - aspektu interkulturní senzitivity a dovedností jedince a vlivu společnosti na identitu člověka v multikulturní společnosti. Dále představuje konkrétní projekty - výcvikové programy pro rozvoj interkulturních dovedností, které probíhají nebo probíhaly na katedře psychologie (FF UK).
 
Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy / [] /  Veronika Ševčíková – čeština
In: Múzy v škole -- [SK] -- Roč. 6, č.4 (2001), s.8-10. 
 
Autorka sa zamýšľa nad významom multikultúrnej výchovy a jej poslaním. Venuje sa tiež otázke vzťahu multikultúrnej výchovy a Rómov, multikultúrnej výchovy v kontexte hudobno-pedagogickom a vzťahu hudobnej výchovy a Rómov. 
 
Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy / [] /  Veronika Ševčíková -- čeština -- Lit.
In: Múzy v škole -- [SK] -- Roč. 7, č.1 (2002), s.15-17.
 
Autorka uvažuje o integrácii Rómov v jednotlivých krajinách. Uvádza príklady z Francúzska a Anglicka, pričom konštatuje, že ani jeden nie je použiteľný v podmienkach Českej a Slovenskej republiky.
 
Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy / [] /  Veronika Ševčíková -- čeština -- lit.
In: Múzy v škole -- [SK] -- Roč. 7, č.2 (2002), s.7-10. 
 
Autorka v príspevku uverejňuje svoje skúsenosti s realizáciou projektu "Výchova a vzdělávání dětí romské minority...". Konštatuje, že učitelia prejavujú prevažne negativistické postoje voči Rómom, nevyužívajú súčinnosť rómskych pedagogických asistentov.
 
Romové jako sociokulturní entita a jejich místo v pojetí moderní školské multikulturní výchovy / [] /  Veronika Ševčíková -- čeština -- lit.9
In: Múzy v škole -- [SK] -- Roč. 7, č.3 (2002), s.9-12.
 
Autorka sa zaoberá riešením rómskeho problému na základe stratégie sociálnej asimilácie v českom vzdelávacom systéme. Prináša výsledky obsahovej analýzy pedagogických dokumentov, ktoré sú jedným z východiskových informačných zdrojov, prinášajúcich poznatky o podobách spojenia Rómov s výchovno-vzdelávacou skutočnosťou českých základných škôl. Tradičným mýtom je povedomie o vysokej hudobnosti Rómov, preto autorka prináša skúsenosti z dlhodobej praxe s rómskymi deťmi.
 
Rozvojové vzdělávání aneb Naše odpovědnost vůči zemím globálního jihu / [Education focused on Third World or Our responsibility to the countries of global south] /  Martina Holcová -- čeština -- lit.12
In: Gymnasion -- [CZ] -- Roč. 1, č.2 (2004), s.26-34.
 
Studie představuje další směr vzdělávání, který je zaměřen na osvětu o situaci v zemích třetího světa. Rozvojové vzdělávání je vedle multikulturní výchovy, výchovy k lidským právům a ekologické výchovy dalším směrem výchovy a vzdělávání, jehož cílem je vést člověka k zodpovědnosti za svoje chování. Informace o rozvojovém vzdělávání v Irsku a ve Velké Británii.
 
Spolupráce se školou pohledem rodičů žáků pocházejících z etnických menšin / [Cooperation with school in view of parents of pupils from ethnic minorities] /  Eva Švarcová, Jiří Mareš -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 14
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2006, č. 1 (2006), s. 42-56.
 
Příspěvek se zabývá problematikou dětí i rodičů z menšinového prostředí, začleňováním menšin, bariérami v dialogu mezi rodiči a učiteli, seznamuje s vietnamskými kulturními tradicemi. Součástí příspěvku je i empirická sonda, jejímž cílem bylo zjistit od rodičů jiného etnika, jaké jsou bariéry mezi nimi a českou školou a jak hodnotí český školský systém ve srovnání se školským systémem ve své zemi.
 
Studenti pomáhají budoucím studentům / [Students help future students] /  ; [Red.] Milada Stolárová – čeština
In: Školství -- [CZ] -- Roč. 11, č.14 (2003), s.7.
 
Z činnosti Nové školy, nevládní neziskové organizace působící od r.1996 v Praze v oblasti multikulturní výchovy, v rámci svého projektu Integrace. Jejím hlavním programem je připravovat žáky ze sociálně slabých rodin (většinou romských) na přijímací zkoušky na střední školu pomocí mentorů - dobrovolníků, studentů vyšších odborných nebo vysokých škol.
 
Školáci se budou učit o Romech i Vietnamcích / [Pupils will learn about Romanies and Vietnamese] /  Jana Machálková – čeština
In: Lidové noviny : nezávislý deník založený 1893 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 20, č. 76 (30.III.) (2007), s. 1, 4.
 
Od září 2007 mají učitelé povinnost začlenit do výuky multikulturní výchovu. Protože si s tím nevědí moc rady, vymyslela Fakulta humanitních studií UK v Praze a Britská rada projekt "Czech kid", který má žákům základních a středních škol přiblížit pomocí 10 dětských virtuálních postaviček zajímavá multikulturní témata. Virtuální děti různých národností a etnik s jejich příběhy a problémy mohou žáci a učitelé potkávat na internetových stránkách projektu a nebo si mohou od autorů zdarma objednat CD.
 
Umíme žít spolu? / [Are we able to live together?] /  Jana Hrubá – čeština
In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 10, č.1 (2002/03), s.14-15.
 
Zastoupení různých národností a státních příslušností v České republice. Jak se připravit na soužití. Informace o projektu Multigarant, jehož cílem je připravit garanty multikulturního vzdělávání, působící při pedagogických centrech v každém kraji ČR. Představení publikace "Interkulturní vzdělávání, příručka nejen pro středoškolské pedagogy". Seznámení s interkulturními dílnami, které organizuje multikulturní centrum Praha pro žáky základních a středních škol.
 
Unie Comenius opět řeší evropský projekt / [Unie Comenius solves again  European project] /  Vladimír Přívratský – čeština
In: Unie Comenius [Tištěný text] : bulletin -- ISSN 1213-1776, -- Roč. 17, č. 29-30 (2009), s. 14-15.
 
Informace o projektu financovaném Evropským sociálním fondem a zaměřeném na jedné straně na toleranci, vstřícnost a pomoc, na druhé proti xenofobii, rasistickému smýšlení a projevům šikany, které se objevují v české společnosti. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt v České republice řeší skupina členů UC vedená autorem této informace. Má pomoci zvláště při navazování dobrých vztahů mezi Čechy a přistěhovalci, hlavně těmi, kteří mají odlišnou barvu pleti a přicházejí z oblastí s odlišnou kulturou.
 
Varianty - interkulturní vzdělávání / ["Options - intercultural education" project] /  Hana Košťálová, Jan Buryánek – čeština
In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č.4 (2003), s.17-18.
 
Projekt Varianty - interkulturní vzdělávání, který má za cíl podporu vztahů mezi majoritní společností a různými národnostními a etnickými menšinami, se zaměřuje na osm rozsáhlých oblastí s rozdílnými cílovými skupinami. Tento článek přináší informace o oblasti základních a středních škol. Projekt má umožnit učitelům získat základní představu o obsahu, principech a metodách multikulturního vzdělávání.
 
Varianty. Cesta pro společný život / [Options. Living together] /  Zuzana Ramajzlová, Jan Buryánek ; [Red.] Radmil Švancar – čeština
In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 106, č.3 (2003), s.14.
 
Již třetím rokem probíhá na našich školách pod patronací společnosti Člověk v tísni projekt Varianty - interkulturní vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu vztahů mezi majoritou a minoritami (Romy, Židy, Ukrajinci, homosexuály aj.). Pět modulů projektu se soustředí na základní, střední a vysoké školy, na pedagogická centra (tedy na vzdělávání učitelů) i na školní inspekci. Tři moduly mají vnést interkulturní výchovu do systému celoživotního vzdělávání a vzdělávání minorit.
 
Východiska pro plánování průřezového tématu / [Springboards for planning intercultural education in schools] /  Hana Košťálová – čeština
In: Kritické listy -- [CZ] -- , č.15 (2004), s.6-11.
 
Promýšlení interkulturní výchovy ve škole se týká celého školního kurikula. Nutnost porozumění podstatě multikulturality jako společenskému jevu. Učitelé by měli promýšlet a formulovat, co mohou udělat pro interkulturní výchovu (IKV) ve svém předmětu. Učitelský sbor může zmapovat, co už se ve škole dělá pro IKV a zhodnotit přínosy. Definice a formulování toho, co by měli žáci umět a znát v určitém věku z pohledu IKV.
 
Výchova ke kulturní otevřenosti / [Education to cultural openess] /  Ondřej Bednář – čeština
In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 [CZ] -- Roč. 13, č. 10 (2007), s. 16-18. 
 
Předsudky v myšlení a jejich odbourávání - metody vedení žáků ke kulturní otevřenosti. Problémy, se kterými se v tomto směru nejčastěji učitelé ve škole setkávají - rasismus, národnostní nesnášenlivost apod. Způsoby, jakými lze ovlivnit mínění a jednání dětí (zejména v období puberty) - zkušenosti a názory žáků jako východisko, využití jejich nápadů a představ jako prostředku sebepoznání a cesty k formulování otázek, které je třeba řešit. Autor ilustruje tuto metodu na projektu zaměřeném na romské etnikum a jeho kulturu. Důležitost působení učitele, jeho postojů a tolerance.
 
Výuka "senzitivní" historie a multikulturní společnost / [Instruction of "sensitive history" and multicultural society] /  Marie Homerová – čeština
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 113, č. 14 (2010), s. 16-17. 
 
Každá země má svá citlivá témata, jejichž kořeny prorůstají z minulosti do současnosti, a na která by nejraději zapomněla. Pokud je výuka dějepisu kvalitní, pomáhá žákům nejen dějiny poznat, ale hlavně jim porozumět. Důkladné poznání minulosti naučí mladé lidi kriticky a racionálně (bez přehnaných emocí) posoudit současné události ve své přítomnosti. Aby se dnešní multikulturní svět vyhnul zbytečným konfliktům, měl by být kladen stále větší důraz na výchovu k lidské sounáležitosti, rasové snášenlivosti a toleranci. 
 
Vzdělávání školních inspektorů v projektu Varianty / [Training for school inspectors in project "Options"] /  Magdalena Moravová – čeština
In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.8 (2004), s.2. 
 
Projekt Varianty (realizuje nadace Člověk v tísni), jehož cílem je zavést prvky interkulturního vzdělávání do vzdělávacího systému ČR a do systému celoživotního vzdělávání. Tematické moduly projektu. Cíle tematického modulu Školská inspekce, spolupracující instituce, plán realizace, zaměření kurzů v rámci projektu. Nedostatek materiálů (učebních i metodických) pro podporu interkulturního vzdělávání. Předpokládané výsledky proškolení inspektorů. 
 
Změny v Evropě, změny v nás : [Changes in Europe, changes in our country: about access of teachers] / o přístupu učitelů / Jarmila Sulovská -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3
In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2005, č. 2 (2005), s. 35-42.
 
Vstup do EU klade náročnější požadavky na znalosti cizích jazyků, změnil se cíl výuky cizím jazykům a s tím souvisí i nutná změna přístupu učitelů k výuce cizích jazyků. V pregraduálním i postgraduálním vzdělávání je třeba věnovat pozornost novým výukovým technologiím, rozmanitým metodám zaměřeným na komunikaci a na multikulturní výchovu. Výsledky průzkumu odhalují, do jaké míry učitelé francouzského jazyka používají multimédia, internet a jak četné je partnerství se zahraničními školami.
 
Žáci si proberou i "opálené lidi" : [Pupils will learn about "tanned people", too: schools will have their own plans including six cross-sectional themes] / školy budou připravovat vlastní plány i za pomoci šesti průřezových témat / Jana Machálková – čeština
In: Lidové noviny : nezávislý deník založený 1893 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 20, č. 101 (30.IV.-1.V.) (2007), s. 3.
 
V článku je uvedena charakteristika šesti průřezových témat, která by měla být zařazena v rámci různých předmětů do školních vzdělávacích programů základních škol. Jsou to: environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, výchova demokratického občana a mediální výchova.
 
Žáci z jiných etnik : [Pupils from other ethnicities: problem for pupils, or teachers?] / problém pro žáky, nebo učitele? / Jaroslava Ševčíková – čeština
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 56, č. 5 (2009), s. 10-12. 
 
Ve školách přibývá žáků jiných etnik. Někteří učitelé to vnímají jako problém, jiní jako výzvu, která může být přínosem pro ně i pro ostatní žáky. Paní učitelka J. Ševčíková popisuje zkušenosti své i svých kolegyň s těmito žáky, zdůrazňuje potřebu výuky multikulturní výchovy a její zařazení do školních vzdělávacích programů. Závěrem několik námětů k zamyšlení.
 
Zdroj: www.msmt.cz  

Autor:  
Vložil/a: Tomáš Bohm