Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak žijí a pracují Vietnamci a Vietnamky v České republice

​Analýza procesu agenturního zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v ČR je výstupem z výzkumného šetření projektu Stop pracovnímu vykořisťování – pohled zblízka. Šetření bylo realizováno organizací La Strada Česká republika, o.p.s. a občanským sdružením Klub Hanoi v období květen - prosinec 2009.

 

Výzkumné šetření navazovalo na projekt Vietnamští dělníci a dělnice v českých továrnách (2008), v němž La Strada ČR mapovala životní a pracovní podmínky Vietnamců a Vietnamek zaměstnaných v České republice v rámci systému agentur práce.
 
Během šetření v roce 2008 byly zaznamenány některé formy vykořisťování Vietnamců a Vietnamek a specifika pracovní migrace osob z této komunity, které dosud nebyly popsány. Zároveň se v druhé polovině roku 2008, v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí, začala výrazně měnit situace na českém trhu práce. Pokles počtu pracovních míst vedl, spolu se zastavením prodlužování pracovních povolení, k hromadnému propouštění cizinců a cizinek dočasně přidělovaných do firem agenturami práce.
 
V rámci výzkumného šetření v roce 2009 byly zkoumány zejména hypotézy týkající se aspektů náboru a takzvaného exportu pracovní síly z Vietnamu, role českého zastupitelského úřadu v procesu pracovní migrace z Vietnamu do ČR, propojení agentur v zemi původu a v cílové zemi (Vietnamu a ČR), strategií získání práce a udržení legálního pobytového statusu na území ČR a pracovních podmínek, role agentur práce a mechanismů vykořisťování Vietnamců a Vietnamek v období krize. Základem jsou polostrukturované rozhovory s pracovníky a pracovnicemi, ale i dalšími osobami zainteresovanými v dané problematice. Doplnění jejich do jisté míry subjektivních zkušeností pak tvoří informace čerpané z relevantních odborných studií.
 
Text by také měl posloužit ke zlepšení poskytování sociálních služeb vietnamským migrantům a migrantkám, kteří jsou ohroženi pracovním vykořisťováním a obchodem s lidmi a k prevenci těchto jevů v prostředí vietnamské pracovní migrace a agenturního zaměstnávání cizinců a cizinek obecně.

 

Obsah

Rámce
Situace vietnamských dělníků a dělnic v roce 2009 (Šárka Martínková)
Terénní výzkumné šetření – agenturní zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v období světové hospodářské krize
Metodologie výzkumu (Jakub Švec)
Nábor v zemi původu
Agentury ve Vietnamu a způsoby financování cesty do ČR
Český zastupitelský úřad ve Vietnamu
Agentura v ČR
Pracovní podmínky
Životní podmínky
Mechanismy a nástroje vykořisťování v době ekonomické krize
Soukromoprávní aspekty problematiky zaměstnávání cizinců a cizinek (Lucie Frejková)
Shrnutí a doporučení
Závěr
Použité zdroje
 
 
Celou Analýzu procesu agenturního zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v ČR můžete stáhnout zde (pdf, 1,03 MB).
 
Zdroj: La Strada Česká republika, o.p.s., www.strada.cz
Autor:  
Vložil/a: Tomáš Bohm