Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Diskriminace - manuál pro pracovníky institucí

​Brožuru, která pojednává o problematice diskriminace z hlediska legislativy, vydala v roce 2006 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva v roce 2006.

 

Diskriminace - manuál pro pracovníky institucí. Praha: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2006

 
"Tato publikace chce být obecnou právní příručkou pro boj s diskriminací v České republice. Jejím jádrem je výklad pojmu diskriminace v právním smyslu a pojednání o právních prostředcích boje proti diskriminaci, a to v prostředí české společnosti a za současného stavu českých právních předpisů a české nebo v České republice aplikovatelné judikatury (publikace vychází ze situace v letních měsících roku 2006). Publikace dále obsahuje i řadu souvislostí z oblasti sociálních a humanitních věd, které jsou, dle názoru autorů, nezbytné pro skutečné pochopení právních aspektů fenoménu diskriminace a zásady nediskriminace či rovného zacházení, jakožto jednoho ze základních právních principů moderních demokratických právních států." (citace z předmluvy)

Publikaci si můžete stáhnout na stránkách Poradny pro občanství, občanská a lidská práva ZDE (pdf; 1,6 MB).
 


Hlavní kapitoly
 
 
1. Co je to diskriminace
 
 • Co je diskriminace?

 • Co diskriminace není

 • Proč je diskriminace škodlivá?

 • Jaké pohnutky mají diskriminující a v čem je tedy antidiskriminační legislativa omezuje?

 • Cíle antidiskriminace v praxi aneb Jak nediskriminovat

 • Jednotlivé druhy diskriminace dle evropského práva

 • Zvláštnosti diskriminace ve veřejné sféře

 • Zvláštní postavení cizinců ve vztahu k diskriminaci

 • Členové samosprávných korporací a jejich nečlenové

2. Diskriminace v praktickém životě
 
 • Diskriminace členěna dle oblastí práva a v určitých právních situacích

 • Diskriminace členěna dle jednotlivých diskriminačních důvodů

3. Možnosti obrany před diskriminací
 
 • Smírné postupy řešení sporu

 • Stížnosti a podněty kontrolním a dalším orgánům

 • Medializace

 • Soudní ochrana

4. Významná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora
 
 • Judikatura Evropského soudního dvora

 • Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

5. Průvodce po dalších informacích
Zdroj a další elektronické publikace na téma diskriminace:

 
informační portál Poradny pro občanství, občanská a lidská práva
Autor:  
Vložil/a: Tomáš Bohm