Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
XI. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

​Dne 25. října 2017 proběhla ve Zlíně celokrajská konference k primární prevenci rizikového chování na téma: "Atmosféra a klima v našich školách".

Krajská konference se věnovala tématu „Atmosféra a klima v našich školách“. Hlavními lektory byli MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., PhDr. Martin Dolejš a dále potom Ing. Radka Heřmánková, Mgr. Simona Čubáková, Mgr. Bc. Šárka Kostková, Mgr. Irena Grodová, Mgr. Oldřich Kratochvíl, Jarmila Hasoňová a Ing. Adam Fuksa.

Krajská konference byla završením krajského systémového projektu pro rok 2017, který byl podpořen dotací MŠMT ČR. Zlínský kraj pověřil přípravou, podáním žádosti o podporu projektu a realizací Krajského projektu na rok 2017 Krajskou pedagogicko – psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání pracovníků Zlín, zastoupenou MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D.

Projekt pro Zlínský kraj s názvem „Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje“ se zaměřuje na oblast vzdělávání, metodické vedení, evaluaci a předávání odborných. Zmíněný projekt vznikl ve spolupráci s KÚZK a je v souladu s Krajským plánem primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji na období 2015 – 2017. Součástí krajského projektu je mimo jiné krajská konference jako součást metodického vedení.  

Prezentace z krajské konference naleznete v příloze:

Aktuality MŠMT_25_10_17.pptx

Aktuality KÚZK_25_10_17.ppt.pptx

Aktuality OMP_25_10_17.pdf

Spolupráce škol a SPOD_25_10_17.pptx

Problematika domácího násilí_25_10_17.pdf

Rizikové jevy a impulzitiva_25_10_17.pdf


Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Šárka Kostková