Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Prevence rizikového chování dětí začíná už ve školkách

Krajskou konferenci k primární prevenci rizikového chování s názvem „Bezpečné klima v mateřské škole" uspořádal Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu pod záštitou radního pro školství Petra Gazdíka.

„Primární prevence musí začít v mateřských školách. Učitelé tady dětem často nahrazují nefungující vztahy a citově kompenzují to, co v rodinách chybí. Také jsou zpravidla těmi, kdo jako první zachytí různé problémy," řekl radní Petr Gazdík.

Na VI. krajskou konferenci byli kromě ředitelek a pedagogů mateřských škol přizváni také zástupci Krajské pedagogicko- psychologické poradny Zlín, Policie ČR, neziskových organizací, psychologové apod. Do programu byla zařazena přednáška doktora Marka Hermana „Pravidla nejsou povidla"; prezentace zástupců Policie ČR „Pátrání po ztracených dětech"; představení Linky pro rodinu a školu; seznámení s problémy hazardního hraní od zástupců společnosti Podané ruce apod.

„Je zapotřebí zaměřit pozornost na úplný začátek problémů, ještě před tím, než se vůbec objeví. Nejde tedy jen o prevenci, ale hlavně o podporu duševní rovnováhy a celkově psychosociálních dovedností dětí. Stejně tak jako se děti učí mluvit, chodit, číst, psát, počítat, je zapotřebí nastavit společný základ pro podporování zdravého sebevědomí a sebepojetí dětí, vzájemného respektu a regulace emocí, s čímž souvisí také efektivní komunikace a empatické pochopení jeden druhého. Zde učitel sehrává klíčovou roli pro rozvoj psychosociálních dovedností dětí, a to převážně skrze vedení vlastním příkladem," uvedla Šárka Kostková, která se na odboru školství krajského úřadu věnuje prevenci sociálně patologických jevů u dětí.

Zdroj: Zlínský kraj


Autor: Helena Mráčková
Vložil/a: Jana Cenková