Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Cesta ze závislosti a úzkosti

Cítíte, že přestáváte mít kontrolu nad svou životní situací a vaše problémy souvisejí s nadměrným pitím alkoholu? Nebo jsou ve hře spíše drogy? Přibývají vám problémy v práci, ve vztazích, se zdravím nebo financemi? Nedokážete si poradit se svou úzkostí? Nebo vám komplikuje vaše psychické onemocnění život? To jsou jen některá témata, se kterými se setkávají pracovníci služeb následné péče MOSTY ze Vsetína, jejíž pobočku otevírají 1. dubna 2018 nově ve Valašském Meziříčí na ulici Zašovská 784, 7. patro.


Nezisková organizace NA CESTĚ, z. s. působí bezmála 18 let v sociálních službách ve městě Vsetíně. Jednou z těchto služeb jsou také Služby následné péče Mosty, které jsou určeny v prvé řadě lidem majícím problém s alkoholem nebo nealkoholovými drogami, ale též lidem chronicky psychicky nemocným. 

„Aby si lidé dokázali pod těmito pojmy představit konkrétní problémy, uvedu alespoň pár praktických příkladů," říká vedoucí služby Mgr. Miriam Hurtová. „Našim klientem může být třeba maminka na mateřské dovolené, která dřív konzumovala alkohol  příležitostně  s partnerem nebo kamarády, pak zůstala doma s dítětem, v rodině se objevily konflikty, hádky a ona začala své úzkosti řešit alkoholem. Jiným příkladem může být člověk, který se léta potýká se svou alkoholovou závislostí, pomalu se mu rozpadají vztahy a dostává se díky dlouholetému pití do stále větších problémů. Nakonec se rozhodne pro nějakou krátkodobou léčbu v PL, ale po návratu potřebuje podporu a pomoc v tom, jak si nově uspořádat život a udržet si abstinenci." 

Služba není zaměřena pouze na osoby mající problém s alkoholem, ale i na ty, kteří se potýkají se závislostí na nealkoholových drogách, nejčastěji pervitinu. Celý program následné péče pro závislé osoby spadá do terciární prevence závislosti. Ta výrazně zefektivňuje celý systém péče o osoby závislé na návykových látkách.  

„Obracejí se na nás různí klienti i jejich rodinní příslušníci. Většinou hledají nějakou pomoc nebo podporu v tom, jak zvládnout situaci po nějaké krátkodobé nebo dlouhodobé pobytové léčbě. Je zcela neoddiskutovatelné, že pokud je člověku, který přichází z jakékoli formy pobytové služby, nabídnuta následná, systematická a dlouhodobější podpora, jsou jeho šance k návratu do běžného života mnohem větší. Zároveň k nám přicházejí i takoví lidé, kteří se díky drogám dostali do konfliktu se zákonem, mají soudně nařízenou ambulantní léčbu a chtějí se svou závislostí konečně něco dělat," dodává Hurtová.  

Poslední skupinou jsou lidé chronicky psychicky nemocní. Jde o klienty, kteří jsou již vedeni u některého ambulantního psychiatra pro své psychické onemocnění.  

„V tomto případě se zaměřujeme na klienty, kteří zároveň spadají do kategorie závislých. To znamená, že přijímáme klienty s duální diagnózou (nejčastěji se vyskytuje kombinace závislost na pervitinu/schizofrenie). A dále je program určen lidem, kteří mají diagnostikovanou neurotickou poruchu. Tedy různé formy úzkosti," uzavírá vedoucí programu.  

Poradenství, edukaci o dané problematice, podporu, vedení a praktickou pomoc při řešení problému závislosti či neurotické poruchy. Ale i řešení negativních praktických dopadů těchto problémů (dluhy, rodinné a pracovní problémy, bydlení atp.), to vše obsahuje následná péče. Program se děje formou individuální i skupinové terapie.  

Služba je poskytována bezplatně, protože spadá do systému sociálních služeb bez úhrady.

Cesta od závislosti je obtížná a nikdy by na ni neměl být nikdo sám. Lidem, kteří se rozhodli abstinovat nebo se dostat ze svého bludného kruhu úzkosti, nabízí služby následné péče s názvem MOSTY profesionální vedení. Pokud se některý jmenovaný problém dotýká vás nebo vašich blízkých, nabízí vám radu a odbornou pomoc.

 

Návštěvu a první konzultaci lze domluvit telefonicky či mailem: 775 986 795, info@np-mosty.cz. Podrobnější informace najdete na www.jsmenaceste.cz.


Autor: Miriam Hurtová
Vložil/a: Radka Dohnalová