Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní informace o Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj
Smyslem Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj je koordinovanou spoluprací jejích účastníků snižovat disproporce mezi poptávkou a nabídkou lidských zdrojů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji z pohledu kvalitativního i kvantitativního.

Záměrem účastníků Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj je koordinovat své aktivity za účelem přípravy a rozvíjení lidských zdrojů pro odvětví gumárenské a plastikářské výroby v regionu a účinně v této oblasti spolupracovat.
 
Prostřednictvím koordinovaných aktivit chtějí dosáhnout takového stavu, kdy:
  • bude možné s dostatečným předstihem předvídat kvalitativní i kvantitativní potřeby lidských zdrojů pro odvětví gumárenské a plastikářské výroby;
  • informace o potřebách lidských zdrojů v tomto odvětví budou přístupné všem relevantním aktérům trhu práce na regionální i celostátní úrovni;
  • veřejnost bude mít k dispozici dostatek vhodných a aktuálních informací o tomto odvětví;
  • bude dostatek vhodných vzdělávacích programů pro zájemce o uplatnění v odvětví;
  • vzdělávací programy budou vyhovovat aktuálním požadavkům zaměstnavatelů v odvětví;
  • bude dostatek motivovaných zájemců o uplatnění v odvětví;
  • pro uplatnění kvalifikovaných zájemců v rámci odvětví gumárenské a plastikářské výroby budou existovat potřebné materiální a organizační podmínky.
Hlavní i dílčí cíle regionální sektorové dohody budou realizovány sadou krátkodobých, středně-dobých i dlouhodobých opatření, která byla defi-nována jako vhodná pro řešení dvou specifických témat, identifikovaných Regionální rešerší pro Zlínský kraj. Těmito tématy jsou ovlivňování kvalifikační struktury a kvality absolventů technických škol podle potřeb zaměstnavatelů v kraji a ovlivňování kvalifikační struktury volných pracovních sil prostřednictvím nástrojů dalšího vzdělávání podle potřeb zaměstnavatelů v kraji.
Konkrétní opatření Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby jsou podrobněji rozpracována v její Realizační části a v Akčním plánu.
 
Autor: Luboš Kavan
Vložil/a: Radka Evjáková