Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Signatáři Regionální sektorové dohody Zlínského kraje v oblasti plastikářské a gumárenské výroby
​​​Medailonky signatářů Regionální sektorové dohody Zlínského kraje v oblasti plastikářské a gumárenské výroby včetně kontaktních osob. 


Continental Barum s.r.o.
Continental Barum s.r.o. je největším evropským výrobcem pneumatik. Zabývá se také vývojem a konstrukcí hliníkových forem, strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější společnosti v České republice. Spolu s více než 200 000 zaměstnanci z 53 zemí celého světa patří do rodiny koncernu Continental AG, který je jedním z největších dodavatelů pro automobilový průmysl.
WEB: www.continental-pneumatiky.cz

Kontaktní osoba: Viktor Mechl, personální oddělení, email: viktor.mechl@barum.cz , tel.: 577 514 461

 

Greiner assistec s.r.o.
Jsme rodinný rakouský holding s tradicí od roku 1868. Působíme ve 31 zemích světa, zaměstnáváme přes devět tisíc zaměstnanců ve 128 závodech po celém světě. Na Slušovicku čítá naše skupina pětici firem. Patříme mezi největší výrobce plastových obalů a plastových technických dílů na světě.
WEB: www.greiner-assistec.com/cz/spolecnost/

Kontaktní osoba: Veronika Fojtáchová, personální manažerka, email: v.fojtachova@greiner-assistec.comtel.: 577 191 993

 

Mitas a.s.
Společnost MITAS a.s. je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik a pneumatik pro těžkou stavební techniku. Mitas je tradiční výrobce pneumatik se silným zázemím v oblasti výzkumu a rozvoje. V současné době Mitas vlastní pět výrobních závodů: jeden v americké Iowě, v Charles City a čtyři v Evropě. Nový výrobní závod v Otrokovicích, který zahájil výrobu v r. 2012, vyrábí radiální pneumatiky nejvyšší kvality určené pro vývoz do celého světa.
WEB: www.mitas-tyres.com​

Kontaktní osoba: Eva Čechová, referentka personálního úseku, email: eva.cechova@mitas-tyres-com, tel.: 267 112 122

 

FATRA a.s.
Společnost Fatra, a.s. patří mezi významné středoevropské zpracovatele plastů. Společnost má dva výrobní závody v Napajedlech a Chropyni, kde zaměstnává téměř 1100 zaměstnanců. Produkty společnosti Fatra nacházejí uplatnění zejména ve stavebnictví, potravinářství, galanterii, obuvnictví, odvětví hygieny, zdravotnictví, spotřebním a automobilovém průmyslu.
WEB: www.fatra.cz

Kontaktní osoba: Martin Hradský, HR manažer, email: martin.hradsky@fatra.cz, tel.: 577 502 430, 724 405 824

 

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín vyučuje maturitní a učební obory v  odvětvích: strojírenském, plastikářském, elektrotechnickém, polygrafickém, zpracovatelském a ekonomickém.
WEB: www.spspzlin.cz 

Kontaktní osoba: Petra Entová, zástupce ředitele pro praktické vyučování, email: petra.entova@spspzlin.cztel.: +420 603 879 708

 

Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola průmyslová Otrokovice nabízí učební a maturitní obory, včetně nástavbového studia. Zaměřuje se na odvětví chemie a zpracovatelství, aplikované strojírenství,  elektro, stavebnictví a služeb.
WEB: www.spsotrokovice.cz

Kontaktní osoba: Radomil Hanulík, zástupce ředitele pro praktické vyučování, email: hanulik@spsotrokovice.cztel.: +420 733 122 342

 

Zlínský kraj
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 a je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky. Územně jej tvoří okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Zlínský kraj má rozlohu 3 963 km2.  Žije v něm téměř 588 tisíc obyvatel, krajským městem je Zlín. Hlavními orgány Zlínského kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Krajský úřad na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady realizuje aktivity v oblasti samostatné působnosti a rovněž plní úkoly v přenesené působnosti svěřené mu státem. Zlínský kraj je zřizovatelem většiny středních a vyšších odborných škol na jeho území a na základě strategie stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji realizuje a zásadně ovlivňuje dění v této oblasti.
WEB: www.kr-zlinsky.cz

Kontaktní osoba: Radovan Výsmek, odbor školství, mládeže a sportu, email: radovan.vysmek@kr-zlinsky.cztel.: 577 043 718

 

Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně
Úřad práce ČR plní úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a dávek pěstounské péče.
WEB: http://portal.mpsv.cz/upcr

Kontaktní osoba: Lucie Topolánková, ředitelka odboru zaměstnanosti, email: lucie.topolánková@zl.mpsv.cztel.: 950 175 415

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.  Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.
WEB: www.spcr.cz

Kontaktní osoba: Richard Koubek, regionální manažer pro Olomoucký, Pardubický a Zlínský kraj, email: rkoubek@spcr.cz , tel.: 225 279 866

 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje je důstojným reprezentantem podnikatelských subjektů Zlínského kraje, hájí jejich zájmy a prostřednictvím profesionálních služeb přispívá k rozvoji jejich podnikatelských aktivit. V rámci své působnosti poskytuje komora svým členům především poradenské a konzultační služby, organizuje vzdělávací činnost, vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně.
WEB:www.khkzk.cz

Kontaktní osoba: Radka Hašková, pověřená řízením, email: haskova@khkzk.cz, tel.: +420 602 556 364

 

Plastikářský klastr
Plastikářský klastr z.s. (Plastr) byl založen  s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Aktivity Plastru směřují do 4 prioritních oblastí: vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů a služeb, prezentace a propagace klastru.
WEB: www.plastr.cz

Kontaktní osoba: Jaroslav Toufar, ředitel, email: toufar@plastr.cz , tel.: +420 774 505 345

 

Město Otrokovice
Město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních  a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje. Město je zřizovatelem sítě mateřských a základních škol na svém území a je sídlem několika významných zaměstnavatelů.
WEB: www.otrokovice.cz

Kontaktní osoba: Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury, email: sopikova@muotrokovice.cztel.: 577 680 103

 

Profima Education s.r.o.
Profima je poradensko-vzdělávací společnost s dlouholetou působností na českém trhu, která se mj. zaměřuje na vzdělávání dospělých. Klientům nabízí individuální řešení v oblasti rozvoje zaměstnanců i společnosti jako takové.
WEB: www.profima.cz

Kontaktní osoba: Jana Márová, jednatelka společnosti, email: jana.marova@profima.cz

Autor: Petra Švajdová
Vložil/a: Jana Vodáková