Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Strategické cíle
Cíle Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby
 

Hlavním cílem této regionální sektorové dohody je dosáhnout do roku 2022 v odvětví gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak přirozenou fluktuací.
 
 
Hlavní cíl regionální sektorové dohody bude naplněn prostřednictvím následujících dílčích cílů:
 
1. cíl:    
Medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve Zlínském kraji zejména u žáků základních škol připravujících se na volbu povolání, u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti (vztahuje se k tématu 1 i 2).
 
2. cíl:
Vytvoření soustavy pobídek, které budou motivovat obyvatele kraje k uplatňování se v technických odvětvích, zejména v gumárenské a plastikářské výrobě (vztahuje se k tématu 1 i 2).
 
3. cíl:
Vytvoření a rozvíjení podmínek, které umožní regionálním vzdělavatelům efektivně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby (vztahuje se k tématu 1 i 2).
 
Uvedené cíle jsou v souladu se zaměřením Národní dohody v oblasti rozvoje lidských zdrojů, respektují záměry a cíle deklarované Sektorovou dohodou pro odvětví chemie, svým obsahem a zaměřením navazují na důležité strategické dokumenty Zlínského kraje a tam, kde je to možné, výše zmíněné strategické dokumenty rozvíjejí a upřesňují.
 
____________________________________
Autor: Luboš Kavan
Vložil/a: Radka Evjáková