Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Je důležité, aby pedagogové ke svým žákům přistupovali s noblesou a sami sebe kultivovali: Hana Marková

PhDr. Hana Marková je jednatelkou Střední hotelové školy Zlín, má dvě děti. Zajímá se o klasickou filozofii, věnuje se umění a ráda chodí do přírody.

Paní Marková, jak byste krátce shrnula dvacet let fungování vaší školy?
 

Naše škola začínala s jedním oborem, v současné době nabízíme obory tři. Na denním studiu obor Hotelnictví, Informační technologie a nástavbové studium Podnikání v dálkové formě. V tomto oboru jsme začali nabízet jako první výuku v sobotu. Účastníme se mezinárodních projektů Comenius, Leonardo, eTwinning, spolupracujeme s partnerskou školou na Slovensku v Piešťanech. Pro veřejnost, žáky základních škol organizujeme soutěže. Jednou z nich je Tescoma junior cup. Tescoma je od roku 2008 naším generálním partnerem. Jsem hrdá na to, že v oblasti odborných praxí, a to i zahraničních, škola získala ocenění ČŠI – příklad dobré praxe.

Jaké je postavení soukromých škol ve školském systému?
 

V první řadě je to rozdílný způsob financování.  Soukromá škola je financována minimálně ze dvou zdrojů.  Jedním zdrojem jsou státní dotace. Soukromá škola v případě splnění všech podmínek může získat až 90% dotace na žáka školy, kterou zřizuje kraj. U oboru, který je otevřen prvním rokem, pouze 60% dotace.  Naše škola byla vždy hodnocena ČŠI tak, že po celou dobu existence školy získáváme maximální částku dotace na žáka. Dalším zdrojem financování školy je školné placené rodiči žáků.  V případě spokojenosti mohou rodiče škole poskytnout sponzorský dar. Vyhledáváme i další možnosti, jak získat finance do školy, například nabízíme služby cateringu pro veřejnost.  

Povinností soukromé školy je také provádět pravidelně audit školy. Jsem ráda, že ty naše proběhly bez výhrad. Jsem přesvědčena, že v postavení soukromých škol má ministerstvo školství mnohé rezervy, které by mohly zlepšit fungování škol. Je potřeba říct, že ne všechny soukromé školy mají stejnou kvalitu. V průběhu let zůstávají na vzdělávacím trhu organizace prověřené veřejností i kontrolními orgány. 

Rodiče žáků se zajímají o výuku, mimoškolní aktivity a chtějí vědět, za co konkrétně platí školné

Mají se u vás učitelé lépe, nebo hůře než na státních školách?


Zde bych si dovolila použít často používaný výrok našich politiků „no comment“. Nicméně mohu říci, že fluktuace pedagogického sboru mě netrápí a s většinou pedagogů spolupracuji velmi dlouhou dobu. Přirozeně dochází ke generační obměně pedagogů, potěšující je, že i kolegové, kteří si užívají zasloužený odpočinek, rádi do školy docházejí a neodmítnou pomoc v případě potřeby.

Jsou rodiče a žáci jiní v porovnání s uplynulými dvaceti lety? Mají jiné nároky, požadavky?

Samozřejmě. Rodiče žáků na soukromé škole se zajímají o výuku, mimoškolní aktivity a chtějí vědět, za co konkrétně platí školné.  Jsou otevřenější, a pokud je oslovíme s prosbou o spolupráci, jsou aktivnější.  Vyžadují  on-line přístup k informacím o akcích školy, známkách i chování svých dětí.  Tyto služby jim naše škola nabízí.
 

Nemyslím, že jsou horší, jak říkají ostatní, ale jsou jiní. Všichni na sobě musíme hodně pracovat. Jsou zvídavější, zdatnější v počítačích, takže je potřeba se na výuku důsledně připravovat, jinak je motivovat.

Co vás nejvíce těší na práci jednatelky? V minulosti jste byla ředitelkou, teď jste jednatelkou, což je pořád pozice ve vysokém managementu.
 
Jako jednatelka školy se nezabývám běžným provozem školy, zde plně důvěřuji vedení, které jsem si osobně do školy před pěti lety přivedla.  Mou hlavní prací je zajistit chod školy po finanční stránce, získávat kontakty, které nám umožní další růst, a to jak oblasti pedagogické, tak i v oblasti materiální. Těší mě bezproblémový chod školy, kvalitní pedagogové a spokojení žáci a rodiče. Samozřejmě jsem také hrdá na to, že v oblasti cateringu mě oslovují nejen soukromé firmy, ale také významné organizace nejen ve Zlínském kraji. Při velké konkurenci naše škola obstála velmi dobře a o její catering je trvalý zájem.
 

Zabývám se osobnostmi svých spolupracovníků, umožňuje mi to předvídat jejich chování v různých situacích

Jaké jsou základní zásady, kterými se řídíte při vaší práci?
 

Jelikož jsem manažerka, snažím se dodržovat všechny zásady správného řízení a neustále si uvědomuji, že moje práce je práce s lidmi a pro lidi. Tím, že se zabývám osobnostmi, s nimiž spolupracuji, umožňuje mi to předvídat nebo dodatečně si vysvětlit jejich chování v různých situacích, hledám pro ně adekvátní způsob motivace a jako spolumajitelka školy odhaduji jejich profesionalitu a úspěšnost do budoucna pro různé pozice na škole.

Chtěla bych mít nejlepší hotelovou školu nejen na Zlínsku, ale i v třeba i ve větším regionu. Přemýšlím o kurzech pro různé cílové skupiny, maminky na mateřské dovolené, staré, postižené lidi, plánuji zajímavé akce. Snažím se například nauku o potravinách rozšiřovat o současné trendy, sleduju obsluhu v jiných zemích.
 
A vy sama se průběžně vzděláváte?
 
Já jsem vzděláním filozofka. Jako doktorka filosofie jsem se při řízení školy musela naučit problematiku ekonomiky, účetnictví, marketingu i managementu a také získat odborné znalosti v hotelnictví. Takže ano, průběžně se dále v těchto oblastech vzdělávám. Jsem zapojena i do vzdělávání v oblasti státních maturit.
 
Zajímá mě stále filozofie, právě nutnost vstřebávat ekonomické informace mě vede stále k oblasti, kterou jsem vystudovala a z níž čerpám síly pro svou další práci.
 
Máte nějaký svůj životní vzor? Kde berete inspiraci?
 
Vzor? To bych musela dlouze přemýšlet. Fandím panu Pohlreichovi. Nemám ráda vulgární slova a nepoužívám, ale to, co on hlásá, má hlavu a patu. Ale netvrdím, že je mým vzorem.
 
Vážím si pana profesora Macháčka, který nás ve filozofii učil subjektivní idealismus, nebo pana profesora Maternu, to byla hlava, myslírna v celé Evropě. Učil nás logiku a já jsem logiku měla ráda. Mám ráda i klasickou filozofii od Platona až po Kanta. 
 

Ne všechno dokážeme změnit, ale jsme tvůrci svého osudu

Hodně mě zajímá zdravý životní styl, filozofie života, řekla bych. „Hvězdné nebe nad námi, mravní zákon ve mně..“ Mám ráda přírodu, příroda mě nabíjí. Z hlediska filozofie nemám ráda negativisty. Nevím, jestli je něco mezi nebem a zemí, sázím ale na člověka. Ne všechno dokážeme změnit, ale jsme tvůrci svého osudu. Takže humanismus a antika.
 
Podle mě je důležité, aby pedagogové neustále k žákům přistupovali s noblesou a kultivovali sami sebe, aby byli schopní předávat něco ze sebe dále. Na tom si hodně zakládám. Dovedu se pohádat s lidmi a dovedeme si říct i tvrdé věci, když je to nutné. Když se stane něco, co se mi nelíbí, řeknu to. Ale snažím se, abych to řekla na úrovni, nekřičím. I ze střetu rozdílných názorů musí vyjít něco pozitivního. Jiná možnost není. A nezlobím se na nikoho. Já už jsem ve věku, kdy nejsem zatrpklá a snažím se brát život s těmi dobrými, i s těmi horšími stránkami, ale vždycky z toho vyjít nějak pozitivně. Mně by negativní lidé a negativismus brali moc sil. Asi je to životními zkušenostmi i věkem.
 
Jsem pracovitý a rychlý člověk, potřebuji, aby práce odsýpala. Naučila jsem se, že některá práce musí počkat. Že mám jen jedny ruce a jedny nohy.
 
Co ráda děláte ve svém volném čase?
 
Velmi ráda čtu, chodím do přírody, v ní vyhledávám staré stromy, které mám ráda, dotýkám se jich a čerpám z nich energii.  Poslouchám vážnou hudbu a chodím na koncerty, už nemám čas na aktivní hraní na klavír, a touto formou se k hudbě vracím. Zajímá mě divadlo a v poslední době mě oslovují i objekty a obrazy vystavované v galeriích, což souvisí s mou zálibou v malování.
 
Děkuji za rozhovor.

------Kontakt: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o., Dřevnická 1788, Zlín, tel. 577 210 750, www.strednihotelova.cz    

 

Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková