Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dobrý pedagog musí mít trpělivost, chtít dětem něco předat a neustále se vzdělávat: Petr Dedík

​​Petr Dedík je učitelem odborného výcviku oboru Instalatér na Středním odborném učilišti Uherský Brod. Za svoji dlouholetou pedagogickou činnost získal v letošním roce ocenění "Křišťálový plamen", které je udělováno osobám i firmám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství. Poprvé v 19leté historii získal ocenění učitel ze školství.

Pane Dedíku, téměř dvacet let učíte budoucí instalatéry,  pořád vás to baví? Jak jste se dostal k této profesi?

Určitě mě to baví, bez toho to nejde. Nejdříve jsem se v oboru vyučil, poté jsem pracoval jako instalatér v soukromé sféře a ve svých 29 letech jsem dostal nabídku na místo učitele odborného výcviku na Středním odborném učilišti v Uherském Brodě. Po nástupu na učiliště jsem si dodělal maturitu a následně absolvoval kvalifikační studium pro pedagogy. Na učilišti pracuji již 17 let.

Kterého vašeho úspěchu či úspěchu žáků si nejvíce ceníte?

V osobním životě považuji za největší úspěch, že mám fajn rodinu, dva prima syny, všichni jsme zdraví a spokojení, čehož si moc vážím. Co se týče pracovního uplatnění, učím rád a je mi odměnou, když mě učni  navštěvují  i po ukončení studia. V minulém roce se žáci - instalatéři umístili  na prvním místě, z celkového počtu 55 škol, v celostátní soutěži oboru Instalatér. Letos svůj obrovský úspěch zopakovali, jako družstvo byli opět na prvním místě, v jednotlivcích pak skončili jako třetí a čtvrtý. Hoši jsou moc šikovní, snaží se, za svou výhru dostali finanční ocenění a různé  atraktivní dary.

Instalatérského ocenění, které jsem letos obdržel, si velmi cením, každé takové ohodnocení  je určitě povzbuzením do další práce. Je přirozené, že člověk, ať už pracuje v jakékoliv profesi, potřebuje po určité době nové impulsy, jisté zpestření.

Dobrý pedagog by mě mít trpělivost, být přirozenou autoritou a motivovat žáky k lepším výsledkům

Jaké obecně lidské vlastnosti by měl mít dobrý pedagog?

Určitě trpělivost, ochotu dětem něco předat, být přirozenou autoritou, snažit se žáky motivovat k lepším výsledkům, umět jim naslouchat a v neposlední řadě chtít tuto práci dělat. Je také důležité, abychom byli žákům určitým vzorem a i my pedagogové se dále vzdělávali, zejména v oblasti nových technologií jde svět pořád dopředu.

Každé dítě je jiné, navíc když jsou ve skupině, není to vůbec jednoduché. Zákazníci po nás chtějí kvalitní práci, tak jako po každé jiné firmě, občas je to však s učni složitější. Práce je často začne bavit teprve tehdy, až když  něco umí. Na začátku se musejí naučit teorii, poznávají věci, materiály, nářadí, získávají základy. Dnes nejsou kluci z vesnic manuálně zruční tak jako dříve. Dílny na základních školách často vůbec nejsou, proto u nás na škole pořádáme různé akce pro děti ze základních škol, aby věděly, co řemeslné a technické obory obnáší a hravou formou si mohly vyzkoušet  zajímavé manuální činnosti.

Jaká byla motivace vašich žáků pro volbu oboru instalatér?

Hodně je ovlivnili rodiče. Viděli práci v oboru u příbuzných nebo známých a zalíbilo se jim to. Zájem o obor instalatér se oproti jiným oborům drží na vysoké úrovni. Možná je to díky širokým možnostem využití v praxi. Pokud si instalatér dostuduje elektro, může dělat například servis kotlů. Po doplnění znalostí se také může uplatnit u vodařů, pracovat na kompletaci rodinných domů, mistrovat na stavbě. Záběr je široký. Práce navíc není  tolik závislá na počasí.

Zůstávají žáci v oboru, nebo odcházejí jinam?

Stejně jako u každého řemesla, vždycky se najdou absolventi, kteří práci nakonec nedělají. Ti, co jsou šikovní a řemeslo je baví, většinou u řemesla zůstávají. Hodně z nich se také snaží pokračovat ve vzdělání a dělají si maturitu. Například letos máme ve třetím ročníku 13 žáků a k přijímacím zkouškám k maturitnímu studiu se přihlásilo 8 z nich. Dnešní žáci však mají, bohužel, všeobecně problémy s pozorností a soustředěním.

Čím to je?

Přílišné nadužívání moderních technologií jako jsou např. tzv. chytré telefony, sociální  sítě, agresivní PC hry? Nevím..

Šikovní žáci byli, jsou a vždycky budou

Jsou podle vašeho vnímání a zkušeností žáci jiní než dříve?

Možná byli dříve více naučení pracovat, uznávali autority, měli větší úctu. Ti, kteří ale chtějí, jsou, byli a budou šikovní, vidíme to podle našich úspěchů na nejrůznějších soutěžích. Možná ztrácí praktickou zručnost, v tom jsou na tom hůře než jejich předchůdci, ale obecně to s nimi nevidím zase až tak špatně.

Které metody se vám nejvíce osvědčily při odborné přípravě učňovské mládeže?

Nejlepší je samotná praxe na stavbách a v dílnách, kde poznávají  materiály a správné technologické postupy. Také používám internet na demonstraci úkolů, kde čerpám z různých zdrojů. S žáky chodíme i na různá školení a exkurze do firem, kde se seznamují s novinkami, aktuálními trendy a rozšiřují si obzory. Čím více toho vidí, tím pro ně lépe.

Podporujete se s kolegy navzájem?

Je fajn, když si v práci člověk s kolegy rozumí, společně rozebíráme různé věci, problémy máme všichni podobné, tak se můžeme povzbudit, rozebrat a prodiskutovat různé situace. Myslím, že jsme dobrá parta. Což je přínosné pro nás, i pro školu jako celek.

Jaké máte profesní cíle nebo přání do dalšího období?

Rád zkouším nové věci. Myslím, že je potřeba se vyvarovat  stereotypu, jinak může učitel snadno vyhořet. Přál bych si také, aby bylo víc peněz na nákup kvalitních výukových materiálů pro žáky a aby učitelé odborného výcviku byli lépe placeni než je tomu doposud. Také si myslím, že je potřeba, aby se naši žáci nebáli vycestovat, nejen v rámci kraje, ale i do jiných koutů světa. Dnes je řada možností, kde mohou něco zažít, přiučit se, poznat nové věci, vydělat slušné peníze.

Pro mě je však také velmi důležitá rodina. Když jsou moji blízcí zdraví, šťastní a spokojení, chodím do práce v pohodě i já. Zázemí je podle mě důležité, rodinné vztahy se odráží v práci, ať člověk chce, nebo ne.

Vypadáte jako spokojený člověk..

:-) Ano, to jsem a dokonce s tím občas někoho i rozčiluju :-).  Někdy bývám prudký, ale to se stává málo kdy. Žáky beru v úctě, jsem přísný, zároveň se však snažím o kamarádský a spravedlivý přístup, máme spolu nastaveny určité hranice. Volím zlatý střed, dobře mi funguje tzv. metoda cukr a bič. Chci, aby si kluci věřili, dokázali pracovat samostatně a získali potřebné návyky pro svoji budoucí práci. Když jsou totiž ve skupině, chovají se jinak než jako jednotlivci.

Líbí se mi jakákoliv pozitivní hesla a motta, jsou fajn a stále platná​​

Dají se rozvíjet právě ty osobnostní kvality, týmovost, kladný přístup, loajalita, vytrvalost a další?

Dají a je dobré s tím začít už ve škole. Hodně záleží  na tom, ke komu se žáci na praxi dostanou. Instruktor, který je nevrlý,  na všechno nadává a je nespokojený se svým životem, asi nebude nejvhodnější inspirací a vzorem. Pokud se dostanou do solidní firmy, která se stará o své pracovníky, poskytuje jim kvalitní a stabilní zázemí s možností profesního růstu a dobře je platí, jsou daleko lépe motivovanější a odráží se to i na jejich vyšším výkonu a kvalitách.

Hodně žáků je z rozvrácených rodin, mají svoje problémy. Nedivím se někdy, proč se chovají tak, jak se chovají. Když se ale vytvoří dobrá a zdravá parta, pak se snaží i ti problémovější. V této souvislosti je velkým přínosem, že se jako pedagogové vzděláváme na školení v základech psychologie pro práce se skupinou.

Máte vy osobně nějaké svoje motto, citát, vzor, inspirující knihy? Co děláte ve volném čase?

Líbí se mi jakákoliv pozitivní hesla a motta, jsou fajn a stále platná. Věřím ve šťastné manželství, to je pro mě důležitá hnací síla. Mezi mé zájmy patří jednoznačně rodina, sport, turistika, houbaření, občas se projedu na kole, chodíme do zoo, poslouchám hudbu. Čtu rád časopisy jako je 21. Století a odborné publikace.

Děkuji za rozhovor.

IMG_8909.jpg 

 -----

Kontakt: Střední odborné učilliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, tel. 572 613 120, e-mail: sou@sou-ub.cz

 


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková