Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nejvíc se mi osvědčila výchova osobním příkladem: Emil Vašíček
​​​​​​Emil Vašíček je učitelem odborných předmětů oboru vzdělání Chemik a Provozní chemie na Střední průmyslové škole Otrokovice, kde vyučuje také strojírenské předměty. Podílí se na tvorbě školních vzdělávacích programů a výukových textů. Rád pracuje na zahrádce, vaří, houbaří, plave a potápí se. Za svoji pedagogickou činnost získal letos ocenění Zlínského kraje.​

Jaká byla Vaše cesta za profesí učitele odborných předmětů?

Původním vzděláním nejsem pedagog, ale inženýr technického zaměření. Moje alma mater je zlínská technologická fakulta, tedy obor, který v sobě kombinuje chemii a strojařinu. Takže k technickým disciplínám jsem měl blízko odjakživa.

Předtím, než jsem začal vyučovat, strávil jsem řadu let v podnikové praxi. Jsem přesvědčen, že pro kantora je významné plus, když má osobní zkušenosti. Pak žákům nepředává jen teoretické informace, ale může používat i příklady z osobní praxe.

Pedagogické vzdělání jsem si doplnil, až když jsem začal vyučovat.

Pedagog musí umět svoje znalosti sdělit a mít ohromnou trpělivost

Máte radost z ocenění? Jaké jsou podle Vás základní předpoklady a kvality pro výkon učitelského povolání?

Samozřejmě, kdo by radost neměl! Pro kvalitní výkon kantorské profese nestačí jen rozsáhlé odborné znalosti, ale je třeba splnit ještě minimálně dva další předpoklady. Zaprvé dokázat svoje znalosti sdělit a srozumitelně vysvětlit a zadruhé mít ohromnou trpělivost (například není výjimkou, že výzvu „Do učebny se chodí pouze v přezůvkách", musím někomu opakovat i víc než desetkrát).  Dalšími žádoucími vlastnostmi jsou flexibilita, inovativnost a týmová spolupráce.

Které ​metody používáte ve svojí výuce?

Pedagogická teorie popisuje řadu výukových i výchovných metod. Já osobně nejvíc používám metodu srozumitelného výkladu doprovázenou názornými ukázkami (dataprojektor, model), při které vhodně zvolenými otázkami zapojuji žáky, aby sami vyvozovali patřičné závěry.

Před lexikálními znalostmi dávám přednost porozumění problému, objasnění vztahů a souvislostí a schopnosti aplikace teoretických znalostí – např. nemusím si pamatovat, že hodnota sin 45° = jedna polovina druhé ​odmocniny ze dvou, to najdu v případě potřeby v tabulkách, ale musím vědět, co je funkce sinus a k čemu a jak se používá.

A co se výchovy týká, nejvíc se mi osvědčila výchova osobním příkladem. Alespoň na mne jako žáka to nejvíce působilo.

Co vnímáte jako největší radosti a strasti v dnešním školství?

Radostí dnešního školství by mohl být fakt, že stále existuje řada kantorů, kteří se nenechali odradit a navzdory nepřízni okolností (nízká společenská prestiž i ohodnocení profese, psychická náročnost, neustále narůstající administrativní zátěž) podávají vynikající výkon. Tohle se nedá dělat pro peníze, to musí být z přesvědčení.

Bolestí dnešního školství je jeho nekoncepčnost. Každý ministr školství cítí potřebu vymýšlet vlastní koncepci, ale nikomu se nepovedlo vytvořit něco lepšího, než Komenskému. Škol je příliš mnoho. Pokud má zůstat zachována kvalita studia, není možné snížit laťku tak, aby vysokou školou prošlo 60 % populace. V době, kdy jsem já studoval, se s trojkou nikdo ani nepokoušel hlásit na střední školu, jelikož věděl, že nárokům stačit nebude. Dnes požadavky klesly tak, že čtverkař, který by dříve nesložil ani maturitu a skončil na některé učňovské škole, získá bakalářský titul.

K čemu jsou nám zástupy nepříliš kvalitních bakalářů, když hospodářství potřebuje kvalifikované dělníky? Po redukci počtu středních a vysokých škol by na nich zůstali jen ti nejkvalitnější kantoři, čímž by se zvýšila kvalita výuky a stát by ještě ušetřil.

Je nutné neztratit kontakt se svým oborem

Je další vzdělávání pedagogických pracovníků důležité? Jak Vy sám pečujete o svůj osobnostní i profesní rozvoj?

Vzdělávání jednoznačně ano, neustále se udržuji v obraze. Otázkou ale je, co si pod vzděláváním kdo představuje. Bezpodmínečně nutné je neztratit kontakt se svým oborem průběžným sledováním nejnovějších objevů a trendů (což v době internetu je mnohem jednodušší, než bývalo kdysi).

Nejsem ale přesvědčen o nutnosti školení o dalších a dalších výukových metodách. V podnikové praxi platí pravidlo: co je zavedené a funguje, není třeba měnit.

Máte nějaký svůj pedagogický vzor? Příp. motto, heslo…

Na vzory jsem si nikdy moc nepotrpěl. Ale když už bych měl někoho jmenovat, pak by to asi byli Komenský (jeho „Velká didaktika" přestože skoro 400 let stará, je nejlepší příručka pro kantory, co znám) a výukové metody, které předváděl filmový Igor Hnízdo (jeho přístup není zrovna podle současných pedagogických pravidel, ale přísný, spravedlivý a má výsledky).

Jaké jsou Vaše zájmy, koníčky? 

Mezi svoje školní aktivity bych jmenoval například tvorbu výukových prezentací, udržování ŠVP v aktuálním stavu, psaní skript a vytváření pedagogických testů pro žáky. Mám však i řadu mimoškolních zájmů, namátkou zahrádka, vaření, houbaření, plavání a především potápění spojené i s podvodním fotografováním a filmováním. 

Děkuji za rozhovor.

EV 2016.JPG
---------------------------

Kontakt: Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, tel.: 577 925 078, e-mail: vasicek@spsotrokovice.cz 


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková