Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Do budoucna plánujeme otevřít další Montessori třídy: Ilona Garguláková

Mgr. Ilona Garguláková je ředitelkou ZŠ Komenského I ve Zlíně. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, působila jako ředitelka ve 4 základních školách ve Všemině a Zlíně. Je vdaná, má dva syny. Náročnou práci se snaží kompenzovat relaxací na procházkách se svým psem, prací na zahrádce a ve skleníku. V létě provozuje náročnější horskou turistiku, v zimě lyžuje. Je také milovnicí divadla a velmi ráda si přečte dobrou knížku.

 

 
Kdo byl autorem myšlenky zavést alternativní vzdělávání na vaší škole?
 
Náš Školní vzdělávací program Barevná škola svým zaměřením na dítě, vztahy a komunikaci zaujal  matku naší žákyně, která nalezla velkou shodu v pohledu na dítě v procesu vzdělávání mezi školou a pedagogikou Montessori. Na její popud se o projekt „Montessori“ začalo zajímat vedení školy. Myšlenka byla nadšeně přijata řadou kreativních pedagogů. Ideovou i odbornou radou přispělo Montessori centrum ve Zlíně a morální podporou byl obrovský zájem rodičů.
 
Je těžké zřídit ve Zlíně alternativní třídu? Proč zrovna Montessori třída, čím si vás tento přístup získal?
 
Pojmu „alternativní třída“ se vyhýbáme, protože může být špatně pochopen. Jde o třídu, ve které jsou děti vzdělávány podle pedagogiky Marie Montessori, která je ve světě hojně rozšířená. V některých státech tvoří dokonce nadpoloviční většinu v nabízených formách vzdělávání. U nás v poslední době zaznamenáváme nárůst zájmu o tento druh výchovy a vzdělávání. Přibývá mladých rodičů se zahraničními zkušenostmi, kteří volí pro své děti typ a metody výuky podporující výrazně individualitu dítěte a jeho přirozený vývoj.
 
Zřídit tzv. Montessori třídu ve Zlíně bylo velmi obtížné, a to i přesto, že naši snahu podporoval Mgr. Hynek Steska, náměstek primátora. Hlavním problémem je finanční náročnost zřízení tříd: Učitelky Montessori pedagogiky musí mít absolvován placený roční kurz, vybavení tříd speciálním nábytkem a množstvím pomůcek přesahují svou výší možnosti školy. Bez  mimořádné pomoci rodičů a zřizovatele by se Montessori třída nemohla otevřít. Škola si dvakrát podávala projekt na získání grantu z ESF na zřízení Montessori tříd, ale bez úspěchu.
 
Je ze strany rodičů zájem o tuto možná nestandardní formu vzdělávání dětí?
 
Zájem je obrovský. Na počátku jsme si zájem rodičů zjišťovali dotazníkem. V prvním roce převyšoval zájem rodičů dvakrát naše možnosti. Řada rodičů dokonce přihlašovala svoje teprve dvouleté děti. Domníváme se, že zájem rodičů se bude dále zvyšovat v závislosti na zvyšující se míře informovanosti o Montessori pedagogice.
 
Jsou náklady na výuku v montessori třídě vyšší než v běžné třídě? Jsou to rodiče, kteří hradí rozdíl?
 
Děti v první třídě dostávají od státu stejný příspěvek na školní vybavení jako děti v běžných třídách. V dalších ročnících mají děti v Montessori třídě stejné podmínky jako ostatní: Učebnice jsou jim zapůjčeny zdarma.
 
Jsou rodiny, ze kterých děti pocházejí, něčím zvláštní, specifické?
 
Rodiny, ze kterých žáci v Montessori třídě pocházejí, jsou specifické tím, že si „dokázali vybrat“ model vzdělávání pro děti podle svých představ. Jsou to rodiny vzdělané, mají zkušenost a přehled, chtějí pro své děti to nejlepší. Ví, že budoucnost potřebuje samostatné a sebevědomé lidi, zvyklé komunikovat, spolupracovat a stále se vzdělávat. Potřebné kompetence k těmto cílům  jsou rozvíjeny právě díky metodám typickým pro Montessori pedagogiku.
 

Výuka v Montessori třídě je pro učitele mimořádně náročná

Jaké kvality musí splňovat učitel v Montessori třídě? V čem je rozdílná pedagogická práce učitele v běžné třídě a v alternativní třídě?
 
Učitel musí absolvovat roční kurz Montessori pedagogiky v Praze, který je zakončený zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Samozřejmě musí mít vysokou školu pedagogického směru.
Vedení Montessori třídy je pro učitele mimořádně náročné a spočívá v „připravenosti“. Učitel má pro každého žáka připraven plán práce na den či týden. Plány jednotlivých dětí se mohou lišit, protože žáci postupují v rozvoji svých dovedností a znalostí v závislosti na motivaci a tzv. smyslových obdobích. Základem je samostatná práce a práce ve skupinách na projektech. Učitel připravuje pomůcky, pomáhá individuálně dětem, které pomoc potřebují, zaznamenává průběh výukových bloků a vyhodnocuje výsledky dne. Velmi často se setkává s rodiči na tzv. hodnotících pohovorech, kterých se účastní i děti. Společně se pak domlouvají na dalším postupu.
 
Jak velkou šanci mají zlínští rodiče, že přijdou v lednu na zápis a vy jejich dítě do montessori třídy přijmete?
 
Děti budou do Montessori třídy přijímány na základě předem stanovených kritérií. Takovými kritérii jsou např. alespoň částečná docházka do Montessori centra v předškolním věku, sourozenec ve škole nebo opravdový  zájem rodičů.
 
Jak probíhá evaluace vzdělávacího procesu, jsou výsledky srovnatelné s výsledky výchovy a vzdělávání v běžných typech tříd? Dá se vůbec porovnávat?
 
Evaluace probíhá dvěma formami. Jednak je to evaluace v rámci hodnocení celé školy. Tam máme nastavena pravidla a kritéria. Jednak hodnocení vzdělávacího procesu v rámci třídy provádí denně paní učitelka. Ta má připraveny tzv. hodnotící listy, což je záznam denní práce každého dítěte. V hodnotících listech zaznamenává učitelka progres žáka ve všech předmětech, jeho možné potíže a cesty pomoci. Každý žák plní týdenní plán školní práce a v závěru týdne se vyhodnocuje, zda a jak se mu podařilo stanovené cíle dosáhnout. Učitelka je téměř denně v kontaktu s rodiči, takže ihned dochází k předávání informací o dítěti. Velmi často se setkává učitelka na hodnotících pohovorech s rodiči a žákem dohromady. Kromě toho probíhají běžné třídní schůzky. Vývoj žáka v učebním procesu je tedy velmi podrobně sledován a v úzké spolupráci s rodiči jsou možné školní neúspěchy eliminovány. Před koncem školního roku proběhne vyhodnocení výsledků práce všech žáků prvního a druhého ročníku školy na základě stejných kritérií.
 
Které metody, nástroje práce z Montessori přístupu se dají použít i v běžné třídě?
 
Použít se dají všechny typy pomůcek. Paní učitelky v jiných třídách naší školy přejaly řadu inspirativních postupů a pomůcek, které si samy koupily nebo vyrobily.
 
Metody používané v Montessori třídě jsou založeny na samostatné práci dětí s pomůckami, na společném řešení projektů, vzájemné pomoci a spolupráci. Pedagogická metoda Marie Montessori je jiná než metody používané v běžných třídách a vytváří ucelený systém. Odtrženě se dají některé postupy použít i v běžných třídách při nácviku dovedností a procvičování nových znalostí a kompetencí, ale nejedná se o typické metody Montessori pedagogiky.
 

Do budoucna bychom rádi otevřeli více Montessori tříd

Plánujete rozšíření tříd? Chystá se ve Zlíně Montessori MŠ? Spolupracujete s Montessori centrem?
 
Naším cílem je provozovat tři třídy s Montessori pedagogikou. V každém školním roce plánujeme otevřít po jedné třídě (20 – 22 dětí). V těchto třídách by se postupně vytvořily kolektivy dětí ve věku od první do páté třídy. Do budoucna se nezříkáme možnosti otevřít i více tříd.
 
S Montessori centrem ve Zlíně spolupracujeme úzce a rádi. Zejména na začátku celého projektu Montessori tříd nám velmi pomohla paní Zuzana Strachoňová, ředitelka centra. V současné době spolupráce pokračuje prostřednictvím našich učitelek. Zda bude otevřena Montessori mateřská škola ve Zlíně nevíme, ale předpokládáme, že k tomu Montessori centrum směřuje.
 
Jsem hodně cílevědomý člověk, přála bych si, aby cestu, kterou jsme společně s mou zástupkyní Mgr. Zdenou Velebovou započaly, dovedly do zdárného konce. Tím myslím projekt Montessori, aby se mí kolegové cítili dobře a aby ve mě cítili podporu a abychom všichni společně vytvořili spolupracující kreativní tým a školu, ve které budou spokojené děti a spolu s nimi i jejich rodiče.
 
Děkuji za rozhovor.
 
----------------
 
Kontakt: ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábřeží 3114, Zlín, tel. 577044711, email: info@zskom1.cz, www.zskom1.cz 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková