Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dítě by se mělo naučit nakládat se svým životem: Ivana Vladíková
​Ivana Vladíková je ředitelkou DDM Astra ve Zlíně a matka dvou dcer. Volného času má jen velmi málo, proto jej ráda tráví se svou rodinou a přáteli. Vyrůstala v malé obci, kde nabídka kroužků, táborů a jiných aktivit pro děti byla minimální, a proto je ráda že může dětem ze Zlína a širokého okolí v DDM Astra nabídnout spoustu rozmanitých způsobů využití volného času.
 
 
Pokud hledáte zábavu, nové kamarády a taky trochu vzrušení, jste na správném místě. Stačí si jen vybrat ten správný kroužek nebo akci a slovo nuda už nebude ve Vašem slovníku..
 
Paní Vladíková, můžete představit činnost DDM Astra ve Zlíně? Komu je vaše nabídka určena? Kolik dětí navštěvuje programy Astry?
 
Dům dětí a mládeže Astra Zlín, příspěvková organizace, působí ve Zlíně od roku 1993. DDM je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech a v době svátků zejména v oblastech vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, systematických i jednorázových aktivitách směřujících k účelnému naplnění volného času dětí a mládeže a umožňující získat další vědomosti a dovednosti mimo školní výuku. V současném školním roce nabízíme dětem pravidelné aktivity v zájmových kroužcích i příležitostné akce (jako je nyní aktuální třetí ročník Cesty pohádkovým lesem, tradiční noční Hrůzostrašná vycházka do lesa „Mytág“, první ročník taneční soutěže TanceR  cup, Velikonoční pochod se psy, Pálení čarodějnic,Zlínské manobraní Magic The Gathering...) Pro školy jsme připravili nabídku výukových programů. Obecně nejžádanějšími jsou ty z oblasti ekologie, přírodovědy, rukodělné činnosti. Co se týká ekologie, v letošním roce jsme se posunuli dál, zapojili jsme se do Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty města. Vzniklo několik nových kroužků, např. Meteomráček  zabývající se sledováním počasí, Cestovatel zabývající se poznáváním zemí, zvyků a tradic.
 
Chodí k nám děti od předškolního věku  do 18 let, nabízíme na 150 kroužků jak pro nejmenší – předškoláky, děti mladšího školního věku, tak několik kroužků pro dospělé (jóga, kalanetika, orientální tance, keramika). Pro maminky jsme letos v dopoledních hodinách zahájili kalanetiku spojenou s hlídáním jejich nejmenších ratolestí.
 
Naše nabídka je směrovaná hlavně k pravidelně činnosti, náplni volného času v odpoledních hodinách, kdy nabízíme kroužky z nejrůznějších oblastí (rukodělné, pro milovníky zvířátek jsou to kroužky chovatelské, teraristické, kroužky sportovního a tanečního zaměření, společenskovědní, technické). Další oblastí naší činnosti jsou pobytové a příměstské tábory o jarních, letních prázdninách. Jednotlivé tábory mají také svá zaměření ( jazykové, taneční, výtvarné...), takže se i tady v době prázdnin mohou děti realizovat podle svého zaměření.
 
O jaké kroužky, pravidelné činnosti je mezi dětmi největší zájem?  Mění se poptávka podle trendů, které se ve společnosti vyskytují?
 
Protože v Astře pracuji mnoho let, samozřejmě vnímám určité rozdíly v zaměření dětí. Před deseti lety byl největší zájem hlavně o keramiku, rukodělné činnosti, výtvarku, dneska frčí spíše sportovní a pohybové kroužky – moderní styly, streetdance, hip hop, orientální tanec. Každoročně naši nabídku obměňujeme,  zaměřujeme se  na  poptávku dětí. Na konci každého školního roku probíhá malá anketa mezi dětmi, co by chtěly na příští rok. To jsou pro nás velmi důležité informace, ze kterých vycházíme při přípravě nabídky programů.
 
Proč myslíte, že děti nevyužívají družin, konkurenčních nabídek, ale chodí právě k vám?
 
Nedokážu říci přesně, možná to bude i o ceně, a určitě je to o motivaci, přístupu k dětem, o prostředí. Navíc jsme všichni pedagogové profesionálové. Důkazem naší dobře odváděné práce je i to, že se k nám děti vrací opakovaně několik let, už teď máme obsazené dva letní příměstské tábory, rodiče sami si hlídají naši nabídku a rezervují místa pro své děti.  Z některých už nám vyrostli i noví praktikanti a externisté.
 

Externí spolupracovníky je třeba opečovávat

Jak pracujete s externími lektory, je problém sehnat lidi, kteří jsou ochotní věnovat se dětem? Pracujete také s dobrovolníky?
 
Řekla bych, že je rok od roku větší problém najít schopné, šikovné a ochotné dospěláky, kteří chtějí pracovat s dětmi. Přesto více než polovina externích lektorů, které máme, patří mezi naše stabilní spolupracovníky. Na technice,  speciálním oddělení pro kluky (elektrotechnici, letečtí , železniční modeláři, RC auta), pracují externí lektoři už několik dlouhých let (18, 23 let) a ani je nenapadne, že by příští rok neměli kroužky vést. Těchto lidí si velice vážíme. Naše stálí zaměstnanci, pedagogové tyto svoje spolupracovníky -  externisty opečovávají,  motivují  je k další práci. Všechno je záležitost nabídky, poptávky, u kroužků specifických a odborných, je větší problém získat kvalitního lektora. Často se nám stává, že lektora seženeme, ale za rok odchází, protože si najde lépe placené místo. Spolupracujeme také se schopnými studentkami, studenty, což je výborné, ale většinou na omezený čas, než dostudují školu, což je škoda.
 
Spolupracujete s rodiči, mohou se zapojit do dění?
 
Mohou, ale je to velmi individuální. V některých kroužcích pomáhají rodiče hodně, co se týká odvozu dětí na akce, vystoupení, dokonce se dobrovolně zúčastní i víkendových akcí. Jinde zase nejsou ochotni k jakékoliv spolupráci. Kdysi u nás fungovalo sdružení rodičů, jeho činnost se nám zatím nepodařilo obnovit. Fakt je ten, děti u nás netráví tolik času jako ve škole, navíc je mnohdy problematika volného času podceňovaná. Na druhou stranu jsme úspěšně rozjeli nový projekt akcí a kroužků pro rodiče s dětmi. Zájem je zejména o tvořivé dílny: tvorba nepečeného cukroví, velikonoční a vánoční ozdoby, kde se schází nejen rodiče, ale i babičky, dědečci, připraví cukroví, vyrobí ozdoby společně s dětmi, odnesou si domů nebo posedí a pobesedují přímo na místě.  Rádi bychom otevřeli dveře rodičům, určitě uvítáme spolupráci s nimi. Maminky, které s námi spolupracují už od dob mateřské dovolené, patří mezi nejspolehlivější externisty.
 
Spolupracujete s dalšími zařízeními věnujícími se práci s dětmi a mládeží?
 
Spolupracujeme spíše se školami, školskými zařízeními, domy dětí a mládeže a střediska volného času mezi sebou. Společně píšeme projekty nebo se podílíme na spolupráci na projektech, s ostatními spíše nespolupracujeme, je zde dost velký konkurenční boj.  Neustále zápasíme s místem, chybí nám tělocvična a taneční sál, právě školy nám půjčují své prostory za rozumný peníz.
 

Děti mohou i během víkendu trávit svůj volný čas v Astře

Specialitou DDM Astra je projekt Volných sobot. Jak jste přišli na nápad nabídnout pravidelné volnočasové aktivity o víkendu? Využívají děti nabídku Volných sobot?
 
Nápad vznikl už strašně dávno, snad před deseti lety, kdy nebyly k dispozici školní kluby. Rodiče se nás ptali, jestli máme počítače či nabízíme nějakou pravidelnou akci o sobotách. Napsali jsme projekt a od té doby je otevřeno každý týden v sobotu na Jižních Svazích. Jde o obdobu dne otevřených dveří, kdy se nabízí několik činností od výtvarné přes tělovýchovu, počítače, playstationy. Děti mohou zdarma přijít, vzít si s sebou jen svačinu. Děti nabídku využívají poměrně hodně, i tady platí, že musíme nabídku obměňovat podle toho, o co je zájem.
 
Jaké máte další plány do budoucna, plánujete rozšířit činnost do dalších prostor?
 
To bychom velmi rádi, problém je v nedostatku prostředků. Zájem ze strany rodičů i dětí rozhodně je. Ráda bych získala akreditaci na vzdělávací kurzy pro dospělé.
 

Rodiče svým dětem ukazují cestu

Jaký je význam volného času pro děti, kolik kroužků dítě zvládne?
 
Záleží na věku dítěte, na jeho školní náplni. Má-li se dítě rozvíjet správným směrem, je nutno dítě motivovat formou nabídky náplně volného času, rodiče jsou těmi, kteří dávají vzor, ukazují cestu. Dítě by si mělo vyzkoušet podle svých schopností a dovedností nějaký kroužek již v předškolním věku. Samozřejmě je to o citlivosti a empatii rodiče, aby věděl, kam jeho dítě míří, co se mu líbí, co by chtělo dělat. Pokud dítě umí nakládat se svým volným časem, může si najít koníčka, který s ním může jít celý život. Nemůže se pak stát, že by se někdy nudilo, nevědělo, co s víkendem. Pedagogické ovlivňování volného času by mělo podporovat aktivitu dětí a mládeže, poskytovat prostor pro jejich spontánnost, uspokojovat potřeby nových dojmů, seberealizace sociálních kontaktů, kladné citové odezvy, poskytovat i pocit bezpečí a jistoty. Činnosti ve volném čase konané na základě dobrovolné účasti a vhodným pedagogickým způsobem motivované a usměrňované poskytují příležitost pro rozvoj všech stránek osobnosti, tělesných a duševních vlastností a sociálních vztahů.  
 
Myslíte, že je lepší dávat dětem na výběr z více kroužků, nechat jej zkoušet různé kroužky, nebo držet disciplínu a zůstat u jednoho, dvou?
 
Já osobně jsem vždy prosazovala, aby si děti vybraly samy. Na druhou stranu je dobré neměnit kroužky každého půl roku, vydržet aspoň rok je optimální. To už dítě ví, jestli ho činnost baví, zda chce kroužek navštěvovat i nadále v příštím školním roce. Nemyslím si, že je to neúměrná zátěž pro dítě, pokud je činnost rozumně rozvržená, nenavazuje okamžitě na školu, ale probíhá až po družině, atd.
 
Proč je důležité, aby dítě umělo nakládat se svým volným časem? K čemu je to dobré?
 
Aby dokázalo naložit se svým životem, se svým časem, je to o rodičích, do určitého věku mu dávají vzor, ukazují cestu. 50 procent si dítě bere vzor ze svého rodiče, pokud rodiče nic nebaví, sedí u televize, většinou ani dítě do kroužku nepřihlásí . Musí vědět, z čeho si vybrat, rodič musí ukázat, kam může jít, jak ten volný čas může prožít, co mu činnost přinese, zda dostatečné uspokojení, rozvíjení zájmů a zálib, partu dobrých kamarádů, posílení sebevědomí, že něco dokáže. Volný čas je stěžejním ukazatelem životního stylu člověka a do značné míry i ukazatelem životního stylu společnosti. To, jak naplňuje a využívá volný čas mladá generace, determinuje budoucí způsob života společnosti a kvalitu jejího společenského klimatu. Je tedy v zájmu nás všech ovlivňovat způsob využívání volného času mladých lidí směrem k pozitivním hodnotám.
 
Ve stávající společnosti se projevuje relativní narůstání volného času, ale do téměř všech oblastí života základní společenské jednotky - rodiny - se promítá nedostatek společně tráveného času, vytrácejí se společná setkání a společné činnosti, kvalita a intenzita osobních prožitků je nahrazována kvantitou a pasivitou. Ve svém volném čase jsou děti a mládež často odděleny od světa svých rodičů a to dává prostor pro rozšíření četných negativních jevů. Způsob prožívání volného času může mít charakter receptivní (pasivní přijímání zábavy často zprostředkované masmédii) nebo aktivní (přímá osobní tvořivá účast, která zintenzivňuje prožitky). Problematiku volného času je tedy nutné pojímat ve dvou rovinách - nejen jako bezprostřední naplňování volného času, ale i jako výchovu k účelnému využívání volného času.
 

Nároky dětí i rodičů se mění

Jsou dnešní děti jiné než dřív? Hodně se o tom v poslední době diskutuje, vnímáte vy sama nějaký posun, změnu?
 
Jsou jiné, možná větší volnomyšlenkáři, mají méně respektu ke všemu, dospělým, věcem. Mám pocit, že v dnešní době jsou ty děti tak vychovávané, obecně jsou komunikativnější, ale také agresivnější.  V naší organizaci tento problém zas tak necítíme, protože děti k nám chodí dobrovolně a rády.
 
Jsou rodiče náročnější na výběr volnočasových aktivit?
 
Určitě ano, co se týče programu, mají představu, co by v programu mělo být. Někdy jsou příliš cílevědomí, nehledí na svobodnou volbu a zájem dítěte,na uplatňování pedagogických zásad  pro nás závazných – od jednoduššího ke složitějšímu a od známého k neznámému,často vyžadují  účelnost a využitelnost finálního výrobku. Nutná je komunikace s rodiči, být neustále v kontaktu, obecně máme s rodiči dobré vztahy.
 
Děkuji za rozhovor.
----------------------------------------------------
Nabídku programů DDM Astra na aktuální školní rok najdete zde.
 
Kontakty: Dům dětí a mládeže Astra Zlín, Tyršovo nábřeží 801, www.ddmastra.cz, tel. 575 753 480, email: info@ddmastra.cz
 
Máte – li nějaký dotaz na paní Vladíkovou, pište na adresu redakce (redakce@zkola.cz), odpovědi na vaše dotazy budou k článku přidány.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková