Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Tečovický workshop pro předškoláky

V letošním školním roce se Základní škola a Mateřská škola Tečovice zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, Prioritní osy PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. V rámci těchto takzvaně šablonových projektů se škole podařilo získat více než 600 tisíc korun.Jednou ze šablon jsou i odborně zaměřená setkávání s rodiči. První z nich se uskutečnilo v úterý 7. března v mateřské škole.

 

Před vstupem do základní školy si spousta z rodičů klade otázku, zda je jejich dítě zralé na vstup do 1. třídy ZŠ. Nejpřirozenější cesta je hledat odpovědi u paní učitelek v mateřské škole, tedy, tam, kde dítě dobře znají, kde ví, co se mu daří, co méně, v čem by potřebovalo pomoci. Všichni ale víme, že pár slov mnohdy nestačí. Nejlepší je, pokud si rodiče sami vyzkouší, na čem budoucí psaní, čtení a počítání staví.

Informovaný rodič je chápající a podporující rodič.

Proto jsme dne 7. 3. 2017 pro rodiče a jejich děti, připravili odpoledne s Mgr. Hanou Otevřelovou, speciální psycholožkou a rodinnou terapeutkou, která rodičům formou praktických ukázek přiblížila obsah a důležitost předškolního vzdělávání.

Workshop rodičům přinesl:

  • Informace v oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka
  • (troška teorie při praktických ukázkách, tedy žádný nudný a frontální výklad přednášejícího).
  • Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí.
  • Rodiče si vyzkoušeli na vlastní kůži úkoly na zrakové i sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku...
  • Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě naše mateřská škola
  • Rodičům byly zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu

Těšily jsme se z velké účasti rodičů, příjemné a pohodové atmosféry a ze spousty informací, které byly pro rodiče cenné, a které jim osvětlily četnost dovedností, které jsou důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Příjemným zpestřením bylo i občerstvení z naší kuchyně.

 

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková