Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Studenti ze Zlínského kraje mají co ukázat, představí se v Brně na Veletrhu Věda Výzkum Inovace
​Zlepšovací nápady, vynálezy i ukázky originální podnikavosti představí 12 studentů z 9 středních škol zřizovaných Zlínským krajem na Veletrhu Věda  Výzkum  Inovace, který se koná ve dnech 28. února - 3. března na Výstavišti v Brně.

„Tento veletrh propojuje vědecko-výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a já jsem velmi hrdý na to, že se zde mezi inovačními firmami, vědecko-technickými parky, vědeckými týmy a vysokými školami prezentují s mimořádně zajímavými projekty žáci našich středních škol. Svědčí to o vysoké úrovni školství v našem regionu,“ řekl radní Petr Gazdík zodpovědný za školství ve Zlínském kraji.

Krajský Odbor školství, mládeže a sportu oslovil všechny střední školy na území Zlínského kraje, tedy i školy jiných zřizovatelů, nežli je kraj, aby nominovaly své studenty, pokud dosahují úspěchů ve středoškolské odborné činnosti, případně v podnikání.

„Obdrželi jsme celkem 29 nominací a 12 z nich bylo odbornou komisí vyhodnoceno jako opravdu pozoruhodné. Všechny budou představeny v rámci samostatného bloku Zlínského kraje 2. března a den předtím – tedy ve středu 1. března – budou mít někteří žáci možnost prezentovat své projekty návštěvníkům veletrhu ve stáncích. Je to možnost navázat spolupráci s konkrétními firmami,“ sdělil vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Stanislav Minařík.

Zlínský kraj vypraví pro účastníky i další zájemce z řad studentů autobus, který je na veletrh dopraví.
 

Zínský kraj budou na Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně zastupovat tito studenti:

Václav Staněk (1998) – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť: vlastní firma na výrobu obuvi Vasky trade s.r.o. – „VASKY značky obuvi“.
Nikola Vršková (1999) – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť: prezentace výsledků práce SOČ v oboru fyzikální chemie – „Strukturní analýza prvního uměle vytvořeného deoxyribozymu 9DB1“.
Matěj Czinege (1997) – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť: odborná práce vycházející z velmi rozsáhlého studia cizojazyčných pramenů, celkem 108 zdrojů – „Československo v Železném srdci aneb Margaret Thatcherová a Češi“.
David Mikel (1997) – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť: práce popisující současný stav veřejné dopravy ve Zlínském kraji a navrhující změny ke zvýšení její kvality a efektivity –  „Integrovaná veřejná doprava ve Zlínském kraji“.
Jakub Kovařík (1998) – Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž: projekt prakticky ukazující výhody malých ostrovních elektráren – „Hotel wellness of birds“.
Tomáš Pánek (1997) – Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí: webová aplikace vytvořená na zakázku pro konkrétní firmu, která umožňuje vyhledat a zarezervovat jízdenky spojením vhodných navazujících linek – „Interaktivní webová aplikace pro vyhledávání spojení a rezervaci jízdenek“.  
Veronika Sedláková (1999) – Gymnázium Kroměříž: při mechanické námaze sacharózy dochází k emisi světelného záření, tzv. triboluminiscenci. To, že cukr svítí, je samo o sobě zajímavé, a tento jev nebyl zatím zcela vysvětlen, proto se jím studentka zabývala v práci: „Triboluminiscence sacharózy“.
Martin Skalík (1999) – Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí: Projekt se zabývá úspornými a ekologickými řešeními v areálu společnosti DEZA a.s.: „Ochrana vody v areálu DEZA a.s.“.
Vít Šimara (1999) – Střední průmyslová škola strojnická Vsetín: Konstrukce a vývoj mechanické roznětnice pro konkrétní firmu. Práce se zabývá konstrukcí, výrobou, provozními zkouškami a následnou inovací všech vyrobených prototypů: „Mechanická roznětnice“.
Kateřina Darebníková (1998) – Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž: Badatelská práce se zaměřuje na problematiku správné regenerace závodního whippeta před a po zátěži, kterou musí během závodní sezóny vykonávat: „Závodní whippet“.
Josef Filgas (1998) – Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín:Student bude prezentovat samostatnou práci – SOČ, kterou tvoří ve spolupráci s předními českými chemiky (Ing. Jiří Václavík, držitel titulu Česká hlava, vsetínský rodák, a Dr. Václav Matoušek): „Syntéza fluoroalkylačních činidel“.
Oldřich Kopřiva (1982) – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí: Ekologizace a revitalizace alabastrových skel napodobujících přírodní materiál nazývaný alabastr: „Aplikovaný výzkum alabastrových skel a jejich barevných aplikací“.


Zdroj: Zlínský kraj, www-kr-zlinsky.cz


Autor: Helena Mráčková
Vložil/a: Jana Vodáková