Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Studenti a učitelé SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě přispěli na vzdělání dětí ze Rwandy

V rámci programu „Adopce srdce" pro děti bez rodin, žijících ve špatných sociálních podmínkách, jsme na jejich vzdělávací proces a potřeby v loňském roce 2016 poslali celkem 15200 Kč, z toho částku ve výši 5500 Kč na středoškolské vzdělání dvěma dívkám a částku 4200 Kč na základní vzdělání třetí holčičky.

Život obyvatel Afriky se velice liší od života u nás v Evropě. Jejich chudobu a těžké životní podmínky nelze srovnávat s našimi. Podvýživa, AIDS, analfabetismus jsou víc než běžné. Děti už od nejútlejšího věku pracují: nosí vodu, klestí, pasou kozy. Jejich domov, to je udusaná hliněná podlaha, na ní rohož. Vedle miska, talíř, hrneček… a kuchyně, tedy spíše ohniště, na němž se jednou denně připravuje jídlo. V domech děti nemají tekoucí vodu, elektřinu, pohodlné lůžko, odpovídající podmínky ke psaní domácích úkolů, hračky. A o víkendech a o prázdninách je jejich běžnou činností nošení vody.


Jedinou šancí na změnu této situace je rozvoj a vzdělání těch nejmladších. Bohužel, za školu se platí a řada dětí je sirotky nebo rodiče nemají na školné. Školy jsou přeplněné, v jedné třídě se učí od 40 do 70 žáků, v učebnách scházejí lavice, nemluvě o sešitech, křídách či dalších školních potřebách. Učitelé nejsou dobře placeni a nemají vždy pedagogické vzdělání. Ve Rwandě výuka probíhá už od mateřské školy v angličtině, ne v rodném jazyce kinyarwanda. Děti se učí od raného dětství čtyři jazyky: angličtinu, kinyarwanda, francouzštinu a svahilštinu. I přes tyto velké obtíže děti školu zbožňují.

Pro naše žáky může být zajímavé, že školní rok ve Rwandě začíná počátkem ledna, končí v říjnu a dělí se na tři části (trimestry), po nichž žáci dostávají vysvědčení. V listopadu a prosinci mají hlavní prázdniny.

Již dva roky se díky obětavosti a štědrosti studentů a učitelů SOŠ a Gymnázia úspěšně daří přispívat v rámci projektu „ Adopce srdce" Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri na vzdělání tří děvčat z farnosti Ruhango v jižní Rwandě. Jsou to Alice Ugiruwe, Jeannette Uwase, Clémentine Mushimiyimany.

V rámci programu „Adopce srdce" pro děti bez rodin, žijících ve špatných sociálních podmínkách, jsme na jejich vzdělávací proces a potřeby v loňském roce 2016 poslali celkem 15200 Kč, z toho částku ve výši 5500 Kč na středoškolské vzdělání dvěma dívkám a částku 4200 Kč na základní vzdělání třetí holčičky. Kromě toho si třída 3. H sama adoptovala další dívku Marii Byukusenge, na kterou pravidelně poskytuje roční částku 4200 Kč. Velké zásluhy, díky nimž tato aktivita funguje, patří třídním učitelům. Díky dobrému srdci a laskavosti dárců se tak daří zlepšit kvalitu života dětí, jejichž osud není tak šťastný a bezstarostný jako ten náš. 


Autor: Jana Hubená
Vložil/a: Radka Evjáková