Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Poznej a chraň na Odborném učilišti v Kelči

Součástí zámku a Odborného učiliště v Kelči je památkové chráněný park, jehož funkci chtějí pedagogové postupně obnovit a využít tuto dominantu školy ve vzdělávání. Před rokem nechali posoudit všechny stávající stromy a keře v parku odborníky, zpracovali projekt s názvem „Poznej a chraň" a vybudovali naučnou stezky dřevin, která slouží k výuce žáků a v rámci dnů otevřených dveří a společných aktivit školy a města Kelč bude přístupna také širší veřejnosti.  

IMG_20170523_110012.jpgNeoddělitelnou součástí zámku a Odborného učiliště v Kelči je památkové chráněný park, jehož funkci bychom chtěli postupně obnovit a využít tuto dominantu školy ve vzdělávání. Proto jsme před rokem nechali posoudit všechny stávající stromy a keře v parku odborníky, aby navrhli pěstební kroky u jednotlivých dřevin – které bude nutno úplně vykácet a nahradit novými, a které bude stačit jen zmladit.

Prvním krůčkem k naplnění tohoto velkého cíle bylo vypracování projektu s názvem „Poznej a chraň", jehož hlavním cílem bylo vybudovat v části parku naučnou stezku dřevin, která bude sloužit nejen k výuce žáků všech kelečských škol, ale příležitostně i veřejnosti.  V rámci programu Podpora ekologických aktivit v kraji v roce 2016 byl náš projekt finančně podpořen Zlínským krajem.

Na postupné realizaci naučné stezky jsme po rozvržení jednotlivých kroků začali pracovat v zimních měsících 2016/2017, kdy žáci zahradnického oboru se svými pedagogy v místech, kudy povede naučná stezka, prováděli udržovací řezy a kácet staré nemocné stromy. Do přípravy se zapojili i ostatní žáci školy – zedníci pomáhali vykopat pařezy a nálety, zámečníci připravili základy pro chodníčky, ubytovaní žáci s panem vychovatelem opracovali vykácené stromy na přírodní lavičky a členové turistického kroužku přinášeli z vycházek zajímavé kamínky. Už v této fázi projektu se také aktivně zapojili žáci MŠ a ZŠ v Kelči, kteří sbírali šišky a klacíky na hmatový chodníček, jenž je součástí vytyčené stezky.

IMG_20170503_084850.jpg

Završením všech těchto aktivit je naučná stezka podél některých stávajících i nově vysázených stromů. U těchto stromů a keřů jsou nainstalovány informační tabulky se základními údaji a zajímavostmi o dané dřevině, které vytvořili vyučující společně z žáky v předmětu sadovnictví. Stezka bude sloužit k výuce nejen žákům OU Kelč, ale i žákům MŠ a ZŠ. V rámci dnů otevřených dveří a společných aktivit školy a města Kelč bude přístupna i veřejnosti k rozšíření znalostí o přírodě kolem nás.  Všem návštěvníkům je v rámci naučné stezky k dispozici odpočinková zóna z přírodních materiálů pod korunou převislého buku.

Celým tímto projektem se podařilo zrevitalizovat jen malou část zámeckého parku, přesto nadšení a zapojení jak pedagogů, tak žáků školy slibuje, že to určitě nebyla poslední aktivita k obnovení funkčnosti a vzdělávacích možností tohoto místa.


Autor: Jaroslava Orlová
Vložil/a: Jana Vodáková