Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk

V uplynulých dvou letech vycestovalo 11 učitelů Gymnázia a Jazykové školy Zlín do Spojeného království, Španělska a Německa. V projektu "Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk", financovaném z programu Erasmus+, společně vytvořili sérii vzdělávacích materiálů pro výuku různých předmětů.

V průběhu dvou let trvání projektu vycestovalo 11 učitelů Gymnázia a Jazykové školy Zlín do Spojeného království, Španělska a Německa. Z těchto 11 pedagogů byly pouze 3 vyučující anglického jazyka, zbylí kolegové byli učitelé jiných předmětů, kteří se rozhodli zlepšit znalost cizího jazyka, chtějí začlenit do své výuky metodu CLIL nebo se chtějí aktivně zapojit do našich dalších projektů programu Erasmus+ se zahraničními partnery. V tomto projektu byla zahrnuta také tzv. Study visit, tedy studijní návštěva člena vedení školy na partnerské škole v zahraničí zaměřená na vedení školy, docházku a hodnocení a další prvky této části školní práce.

Znovu se potvrdilo, že osobní účast na kurzu v zahraničí silně motivuje a pomáhá k zavádění nových prvků do výuky. Jen samotné sdílení osobních zážitků se studenty ukazuje, že učitel na sobě pracuje, že se dále vzdělává a že je potřebné a normální se vzdělávat celý život. Tímto se, dle mého názoru, také posiluje vztah učitel-žák ,dostává se více na „partnerskou" úroveň a zlepšuje se atmosféra procesu učení.

Asi nejvíce nás zaujaly změny v britském vzdělávacím systému, především přesun k tzv. „learning powered school", kdy se upřednostňuje učení se před učením, žák se dostává do centra, učitel vede, radí, pomáhá. Také zájem učitelů o zavedení CLIL hodin do některých předmětů (chemie, matematika) se zvýšil a v příštím roce plánujeme první zkušební.

-----

Výukové materiály najdete na webu Sofia v Kabinetu jazyků, v Kabinetu přírodních věd a ve složce Enviromentální výchova.

O metodě BLP si můžete přečíst ve složce Inspirace ze zahraniční spolupráce.

IMG_1468.JPG

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Autor: Jiřina Juříčková
Vložil/a: Jana Vodáková