Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Přehlídka odborných dovedností oboru Řezník - uzenář 2017

Valašské Meziříčí, 12. 4. 2017 – Soutěž odborných dovedností oboru Řezník – uzenář uspořádala ve dnech 11. a 12. dubna 2017 Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí. Jednalo se o 11. ročník konaný pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.


Osm dvoučlenných týmů z celé České republiky soutěžilo postupně v bourání masa, vařené výrobě a senzorickém testu.  Součástí byla také facebooková soutěž, kde soutěžící měli za úkol prezentovat bez pomoci učitele odborného výcviku své výrobky po vizuální stránce.

Po zahájení soutěže na půdě Integrované střední školy se účastníci přesunuli do valašskomeziříčské firmy MP Krásno, a. s., kde budoucí řezníci měřili své síly v bourání masa (bourali kýtu, plec a bok). Odborná komise hodnotila dodržování zásad BOZP a hygieny, kvalitu opracování masa, kvalitu třídění ořezu a časový limit. Tato náročná část soutěže prověřila specifickou dovednost žáků – bourání, jež je pro absolventy oboru Řezník – uzenář jedna z nejdůležitějších.

V disciplíně vařená výroba měli soutěžící za úkol vyrobit a následně prezentovat 4 masné výrobky, a to jitrnici, tlačenku, játrový výrobek a regionální výrobek. Regionální výrobek si týmy přivezly již předem připravený. Od tohoto produktu se očekávala nápaditost, kreativita a atraktivnost nejen pro odbornou porotu, ale i pro laiky, kteří soutěž navštívili.
Na závěr všechny týmy prověřily své znalosti v senzorickém testu, kde žáci podle hmatu, chuti a čichu označovali 10 vzorků koření.

Porota neměla lehké rozhodování. Hodnotila vzhled, konzistenci a chuť připravených masných výrobků a rovněž i čistotu provedení úkolů. Mimo základní kritéria také hodnotila nejen estetické pojetí a nápad, ale i vzájemnou provázanost celé vystavované kompozice.

Soutěž probíhala za účasti mnoha hostů, mezi nimiž nechyběl pan Karel Pilčík, předseda představenstva firmy MP Krásno, a.s. „Jsem velice rád, že se taková soutěž pořádá, protože žáci, kteří se soutěže účastní, jsou jako nejlepší vybráni ze své školy, je to pro ně prestižní záležitost a pokud se jim podaří vyhrát některou z disciplín, je to přínos nejen pro ně, ale pro celý jejich region. Dále musím zdůraznit, že máme zájem se podílet na vzdělávání nových řezníků, protože na trhu práce je jich nedostatek, a jiný způsob, než je podporovat už v době studia, neznám. Je pro nás důležité, aby po vyučení zůstávali v oboru, protože bez odborníků to nejde,“ zhodnotil přínos soutěže.

Zřizovatele ISŠ – COP Valašské Meziříčí, kterým je Zlínský kraj, zastupoval hejtman Jiří Čunek. „Nejen z pohledu zřizovatele, ale také z pohledu otce a spotřebitele je žádoucí, aby ve všech oborech, a to nejen potravinářských, pracovali odborníci a potraviny byly kvalitní. Co svět světem stojí, obstarat jídlo bylo hlavní potřebou člověka, dříve se přímo při výrobě potravin podílelo mnohem více lidí, ale každá lidská činnost směřuje k získání potravy. V současné době pracuje v potravinářské výrobě jen malé procento lidí. Jídlo a jeho kvalita dnes zajímá všechny a tato soutěž přispívá k tomu, aby mladé lidi práce v potravinářském průmyslu bavila, aby do oboru vstupovali už kvalitně odborně připraveni,“ řekl Jiří Čunek.
„Rád bych poděkoval svým kolegům za bezchybnou přípravu a organizaci soutěže a všem zúčastněným za jejich skvělé výkony. Velice mě těší, že se letošního ročníku zúčastnily i dívky. Žáci opět potvrdili vysokou úroveň přípravy v tomto výjimečně těžkém, ale žádaném oboru,“ sdělil ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

Generálním sponzorem soutěže byla firma MP Krásno, a. s., která poskytla prostory pro realizaci soutěže a veškeré suroviny pro přípravu výrobků. Mezi neméně důležité sponzory patřily i další firmy: Řeznické potřeby Kučera, která věnovala hodnotné dary v ceně 70 tisíc korun, Robert Procházka – práce v masném průmyslu, Váhala a spol., Český svaz zpracovatelů masa, TRUMF International s.r.o., Malokapacitní jatka Machač, Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o. a RETIGO, s. r. o., které věnovaly do soutěže věcné dary a podílely se i na personálním zabezpečení soutěže.
 

Výsledky:

Bourání masa: 1. Vojtěch Tichý (Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava), 2. Jiří Kostka (Střední odborné učiliště potravinářské Praha), 3. Patrik Sojka (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník)

Vařená výroba: 1. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, 2. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, 3. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem

Regionální výrobek: 1. Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, 2. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem, 3. Střední škola Brno

Vítěz v hlasování na Facebooku: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem

Celkové vítězství: 1. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, 2. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, 3. Střední odborné učiliště potravinářské Praha
 
Podstatou této soutěže je i to, že se snažíme mladé odborníky učit, jak je důležité nejen dobře a chutně připravit výrobky, ale také je umět vkusně nabídnout zákazníkům, což je v současné době na našem trhu velmi důležité. Věříme, že tento cíl se nám daří naplňovat a do praxe budou odcházet žáci, kteří budou dobře připraveni na svoji práci.


Autor:  
Vložil/a: Pavlína Kozmíková