Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Příběh ženy, která přežila gulag, vyslechli žáci SŠPHZ

V pátek 5. května 2017 se přednáškový sál Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické do posledního místa zaplnil žáky 1. ročníků studijních oborů i některými pedagogy. Vyučující dějepisu pro ně zorganizovali přednášku paní Věry Sosnarové, ženy, která přežila gulag. 

Paní Věru přivítali přítomní srdečným a dlouhým potleskem a také krásnou kyticí, protože zrovna v tento den slavila své 86. narozeniny.


Tato na svůj věk stále velmi pohotová a vitální paní poté začala své poutavé a emotivně silné vypravování. Život paní Sosnarové nejvíce ovlivnila skutečnost, že její matka byla Ruska, která po bolševické revoluci v roce 1917 opustila svou rodnou zem a našla nový domov v Československu. Tím se však ocitla na listině zrádců a ruští důstojníci NKVD ji v květnu 1945 zatkli a s oběma jejími dětmi, tehdy čtrnáctiletou Věrou a její o pět let mladší sestrou Naďou, odvlekli na Sibiř do jednoho z mnoha pracovních táborů. Děvčata tam v hrozných podmínkách přežila neuvěřitelných devatenáct let, než se jim, pouze šťastnou náhodou, podařilo vrátit zpět do vlasti. V období komunistického režimu nesměly obě ženy o svém osudu s nikým mluvit. A to je jen úryvek z celého vypravování paní Věry Sosanrové.

Všichni zúčastnění poslouchali téměř se zadrženým dechem a ocenili paní Sosnarovou, která vypravovala bez přestávky téměř dvě hodiny, dlouho trvajícím potleskem. V závěru besedy vystoupil pan Jiří Brauner, nakladatel Kartuziánského nakladatelství a vydavatelství, a představil knihu Krvavé jahody, kterou podle osudů paní Věry sepsal spisovatel Jiří S. Kupka a kterou si mohli všichni přítomní zakoupit a nechat od paní Sosnarové podepsat.

„Příběh paní Věry Sosnarové je velmi silný a ojedinělý. Je to vzácná svědkyně historických událostí  20. století. Takových lidí, kteří zažili krutost komunistického pracovního tábora, už mnoho nežije. Na naší škole se snažíme pořádat pro žáky akce takového charakteru, protože jsme přesvědčeni, že je to vynikající způsob, jak jim přiblížit nedávnou historii," uvedla PhDr. Pavlína Mikulcová, vyučující dějepisu a hlavní organizátorka akce. Samotní žáci i přítomní vyučující se k besedě také vyjadřovali velmi kladně, byli tématem i způsobem vypravování paní Sosnarové doslova nadšeni a rádi paní Věru Sosnarovou přivítají v budoucnu na půdě školy znovu. 


Autor: K. Pelikánová
Vložil/a: Radka Evjáková