Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Univerzita Tomáše Bati se zaměří na podporu a popularizaci přírodovědného a technického bádání

Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje 

Univerzita Tomáše Bati získala finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní oblasti 2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji) pro projekt „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ (CZ.1.07/2.3.00/45.0015). Projekt je realizován od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2015. Na jeho řešení se spolupodílí celkem pět fakult UTB ve Zlíně, přičemž hlavní řešitel je z Fakulty humanitních studií. Partnery projektu jsou Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město a Základní škola Zlín, tř. Svobody 868.
 
Aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro dlouhodobou a komplexní podporu, propagaci a popularizaci přírodovědného a technického bádání, včetně předávání a šíření vědeckých a výzkumných zkušeností ve Zlínském kraji. Jeho pojetí vychází z koncepce badatelského vyučování, které si klade za cíl propagovat vědu a výzkum mezi dětmi a mládeží.
 
Pro splnění tohoto cíle bude založeno centrum pro podporu přírodovědných a technických oborů v podobě Technické a přírodovědné laboratoře pro děti a mládež Zlínského kraje.
Tato instituce se zaměří jak na rozvoj lidských zdrojů, věnujících se výuce a popularizaci přírodovědných a technických oborů, tak na vytvoření nové metodologie jejich výuky s cílem optimalizovat propagaci daných oborů. Laboratoř se bude rovněž věnovat poradenství v oblasti popularizace a propagace vědy a výzkumu a vytvoření systému pro dlouhodobou koordinaci popularizačních akcí pro přírodovědné a technické obory.
 
V rámci projektu budou pořádány tematické workshopy pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, akademické a vědecko-výzkumné pracovníky i pro studenty magisterských a doktorských studijních oborů. Zároveň vzniknou metodické příručky a didaktické pomůcky v tištěné a elektronické podobě. Pro děti bude vytvořen systém opakujících se volnočasových aktivit zaměřených na popularizaci vědy a výzkumu: např. badatelský tábor, škola v přírodě, badatelské výpravy, Junior projekty, Univerzita školního věku aj.
 
Související dokumenty
 
 
Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, www.utb.cz
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová