Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Po stopách archeologů na Zlínsku - 3. část - Novověk

Žáci třídy III. A ZŠ Zlín Kvítková pracovali v letošním školním roce na celoročním projektu Po stopách archeologů na Zlínsku. Projekt byl  rozdělen do několika částí.  Třetí části, novověku na Zlínsku, se věnovali  v měsících březen – červen 2014.

P1010059.JPGP1010069.JPG 

V této části se žáci věnovali zejména období, kdy ve Zlíně začala působit firma Baťa. Právě v letošním roce si připomínáme 120. výročí jejího založení. Během projektu žáci získávali informace z různých zdrojů. Ve škole to bylo v rámci hodin matematiky, kdy se propočítávali k obrázkům s kódem, který si odměřili na replice Baťovského domku. V zazděných skrýších byly ukryty informace k získaným obrázkům. Ty si potom zapisovali do projektového sešitu. 

Další důležité informace získali z přednášky pana Křečka, odborníka na osobnost Tomáše Bati. Navštívili také vilu Tomáše Bati, kde se jim věnoval  ředitel Nadace Tomáše Bati – pan Ing. Velév. Zde se  dověděli  zajímavosti o Tomáši Baťovi – juniorovi, jehož 100. výročí narození si připomeneme také v letošním roce – 17. září. Do školy za žáky přišel i pan Ing. Richtar, který je seznámil s působností Rotary klubu ve Zlíně. 

Do projektu se zapojili i rodiče a prarodiče. Ti zapátrali v domácích archivech. Výsledkem byla prezentace Kořeny mé rodiny, ve které všichni žáci zachytili své předky, kteří byli nějakým způsobem spjati s firmou Baťa a s městem Zlín. Úžasně fungovalo propojení škola – rodina. Žáci byli na své předky a na získané informace ze svých rodinných archivů patřičně hrdi.

 P1010045.JPGP1010037.JPG
Velkým úspěchem bylo zapojení do výtvarné soutěže Bota plná fantazie, kterou vyhlásila Nadace Tomáše Bati. Zúčastnilo se jí několik žáků naší třídy, ale nejúspěšnější byla Nela Novotná, která ve své kategorii obsadila první místo.  Nela se zúčastnila slavnostního předávání na 1. máje a celá třída měla z jejího úspěchu obrovskou radost.

 

 IMG_4888.JPG
Ve svém projektu nezapomněli ani na osobnost Jana Antonína Bati. Navštívili 21. budovu Zlínského mrakodrapu. Velmi je zaujal výtah ředitele, ale i 8. patro, které je zrekonstruováno podle dobových plánů. Na školní výlet se vydali do Bojnice, kterou Jan Antonín Baťa zakoupil se zámkem, ale především s koupelemi.

Ty nabízel k relaxaci svým zaměstnancům. J. A. Baťa stál taktéž u zrodu Zlínských Filmových ateliérů. Ty byly původně zřízeny k reklamním účelům firmy Baťa. Postupně se ale začaly věnovat tvorbě pro děti. Působili zde takové osobnosti, jako byl Karel Zeman a Hermína Týrlová. Právě tvorbě K. Zemana a H. Týrlové byl věnován výukový program v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, který žáci absolvovali.

IMG_8226.JPGP1000612.JPG 

 

Žáci měli  také velké štěstí, že na naši školu dochází  vnuk Zdeňka Hustáka, představitele dětského hrdiny Jeníka ze Zemanovy Cesty do pravěku. Ve škole se tak uskutečnila přednáška, ze které získali nové informace nejen z natáčení tohoto velkolepého filmu, ale také o jeho tvůrci. Za Karlem Zemanem se třída poté vydala do Prahy, kde dcera slavného režiséra založila na jeho počest muzeum. Velké překvapení čekalo na žáky na konci Václavského náměstí, kde objevily obchodní dům Baťa. Při procházce Pražským hradem si zase připomněli fakt, že jedním z kandidátů na úřad prezidenta republiky po abdikaci E. Beneše, byl i J. A. Baťa. Ten tuto funkci ale odmítl.

P1010050.JPGP1010062.JPG
Při práci na projektu si žáci uvědomovali význam rodiny Baťů pro Zlín a jeho nejbližší okolí. Poznávali důležité objekty nejen v samotném městě, ale také v jeho blízkém i vzdáleném okolí. Začátkem června žilo celé město 54. Film festivalem. V tomto duchu se tedy nesly i závěrečné výstupy z celoročního projektu. Celá třída se proměnila v jedno velké zlínské náměstí. To bylo plné dětí, pohádkových postaviček a zástupců filmových společností. Ti všichni chtěli zprostředkovat svým divákům zajímavosti o tomto krásném zeleném městě. Od dětí na náměstí se televizní diváci dověděli  proč se město Zlín nazývá Zlín a jaké byly jeho názvy v minulosti. Jedna  nejmenovaná zlínská škola na náměstí předvedla divákům svou verzi  pověsti Jak se švec stal radním. Informace o pravěku získali z reportáže s hlavní archeoložkou na Zlínsku s paní PhDr. Janou Langovou. 

V rámci výstupů se ještě předvedli žáci další nejmenované zlínské školy se svým projektem věnovaným městu, kde prezentovali informace o Tomáši Baťovi, ale zejména informace, které objevili v domácích archivech. Nechyběla malá módní přehlídka obuvi firmy Baťa, dražba filmových klapek a na závěr koncert na náměstí. Výstupů se zúčastnilo několik tříd prvního stupně naší ZŠ, příbuzní žáků a samozřejmě čestní hosté – Ing. Křeček a PhDr. Jana Langová.

Oběma patří velké poděkování za spolupráci na celoročním projektu.

P1010026.JPGP1010018.JPG
DSC_1049 - kopie.JPGDSC_1064 - kopie.JPG 
     Město Zlín bylo ve své době moderním centrem celého regionu a období mezi dvěma světovými válkami patří k nejskvělejším v historii tohoto města. Odkaz Baťovců spatříme na každém kroku. V nedávné minulosti mohli lidé o tomto období jen tiše šeptat. Je dobře, že dnes můžeme zase vyjádřit svou pokoru a úctu všem, kteří svou prací přispěli k lepšímu životu budoucích pokolení. Pamětníků rok od roku ubývá a proto je důležité žákům toto období připomínat a umožnit jim, aby se sami mohli na uchovávání informací pro další generace podílet. Vlastní zkušeností si vybudují pozitivní vztah k našemu krásnému, architektonicky jedinečnému městu v naší vlasti. 


P1010118.JPG  
 
Za dobře odvedenou práci děkuji všem svým žákům i lidem, kteří s námi spolupracovali.
 
Náš celoroční projekt je věnován všem, kteří mají zájem o historii a současnost města Zlín.
                                                                                                                         
Mgr. Libuše Přílučíková

 
Autor: Mgr. Libuše Přílučíková
Vložil/a: Libuše Přílučíková