Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Po stopách archeologů na Zlínsku - 1. část pravěk
 Zastavení v prvohorách

Po stopách archeologů na Zlínsku – 1. část pravěk

 

Žáci třídy III. A ZŠ Zlín Kvítková se v letošním školním roce pustili do celoročního projektu Po stopách archeologů na Zlínsku. Práce na první části projektu – období pravěku – započaly v měsíci září. Po menší přestávce, kdy jsme si „odskočili na Velkou Moravu“, jsme se k projektu vrátili zpět. Tuto první část projektu, ve které jsme se věnovali nejstaršímu období – pravěku na Zlínsku, jsme ukončili 19. prosince 2013.  Po návratu z vánočních  prázdnin se budeme věnovat druhé části projektu – pověstem a životu na Zlínsku ve středověku.

Rádi bychom se ale podělili o naše společné zážitky a získané informace. Co všechno jsme tedy podnikli?
P1010007.JPGP1010019.JPG 
 

Po krátkém seznámení s časovou osou, základními pojmy, vývojem naší planety …. jsme  se nejdříve pokusili o výrobu vlastního trilobita /sádrového odlitku/ a hlavonožce. Zajímavé pro nás bylo i období druhohor, tomu se však více budeme věnovat příští školní rok v rámci předmětu vlastivěda. Z třetihor jsme se dostali přes prezentace a encyklopedie do čtvrtohor … Neopomněli jsme si připomenout  ani osobnost filmaře Karla Zemana a jeho úžasnou „Cestu do pravěku.“

 P1010126.JPGP1010084.JPG

I přes nepřízeň počasí jsme se vydali 11. září na Lukov – Králky, kde na nás už čekal pan Holík. Ten nám nejprve poskytl přístřeší k osušení. Tento čas jsme však také využili k aktivitám, které se vztahovaly k období pravěku. Rozdělili jsme se do tlup, vymysleli svůj název a pokřik, osahali si první připomínky tohoto období – zbraně, pazourky, … Po malé svačince jsme se vydali na Králky. Tento nádherný skalní útes byl přímo určený k našim dalším činnostem. Přesto, že povrch malinko  klouzal a pláštěnky taky nepřipomínaly „pravěký“ oděv, jsme si tento den užili. Každá tlupa připravila „hrob svého nejváženějšího bojovníka“. Využili jsme přírodnin a to i k vybavení hrobů vzácnými dary „na dalekou cestu.“  Skály přímo vybízely k jeskynním malbám. Dále jsme se pustili i do výroby zbraní a drcení obilí k přípravě chlebového těsta. Ten jsme si sice upekli na prutech, ale moc nám chutnal. O oheň se postarali naši muži – pan Holík a pan Křeček.
 P1010161.JPGP1010150.JPG
Po návratu do školy jsme získané informace a postřehy hned zpracovali ve slohových pracích. Už jsme se moc těšili, až nás ve škole navštíví hlavní archeoložka paní PhDr. Jana Langová.  Ta přišla 16. září a přinesla nám do třídy ukázat nejzajímavější nálezy z období pravěku ze Zlínska. Poznali jsme tak lineární keramiku z neolitu, bosáckou keramiku z období eneolitu  i keramiku  lidu popelnicových polí z doby bronzové. Nejvíce nás ale zaujalo dětské nádobíčko, zoomorfní nádoba a botička. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina si zapůjčila jeden z předmětů, ke kterému vypracovala nálezovou zprávu. Poté jsme si pohráli s historickým pexesem  Miroslava Černého  a pokusili se při hře najít k sobě ty správné pravěké střepy historických nádob a předmětů.
 

 P1010208.JPGP1010234.JPG
Získané informace jsme opět zpracovali do našich projektových sešitů, na dané téma jsme se hrou učili i v hodinách jazyka českého a matematiky. Po malém přerušení jsme se k projektu vrátili v listopadu, kdy jsme se vydali navštívit paní PhDr. Janu Langovou v jejím pracovišti na hradu v Malenovicích. Paní Langová si pro nás připravila zajímavé exponáty, které se na Zlínsku  našly  se zajímavým výkladem. Poté jsme se přesunuli do oddělení zoologie, kde paní Langová využila nově nainstalovaného dataprojektoru a svůj výklad o pravěku doplnila zajímavými obrázky a fotografiemi. 

 v Malenovicích.JPGVocel 2.JPG
Při návštěvě hradu v Malenovicích  jsme se dověděli  o posledních majitelích hradu – rodu Šternberků, kteří vlastnili i zámek v Pohořelicích. Objevili jsme zajímavou skutečnost, že u Šternberků jako vychovatel působil Jan Erazim Vocel, zakladatel české archeologie.  Vocel sice pobýval se svými svěřenci na zámku v Pohořelicích, protože hrad Malenovice už sloužil jen jako hospodářské zázemí. Přišlo nám to ale jako zajímavá shoda náhod, že dnes na hradu v Malenovicích sídlí paní Langová a je zde pracoviště archeologie na Zlínsku.  Osudy Vocela jsme proto zpracovali v našem třídním projektu. Objevili jsme  několik zajímavých skutečností a máme tak námět k dalšímu projektu …

P1010074.JPG
Poslední  tečku za první částí našeho projektu jsme udělali 19. prosince, kdy jsme se vydali do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V současné době je zde k vidění expozice „To nejlepší z archeologie“ – 100 let objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku. K vidění jsou zde např. mumifikované mamutí maso a mamutí srst s parazity, ale také replika dospívajícího mamuta v životní velikosti o výšce přibližně 2,5 m. Zároveň jsme si zde oprášili i získané informace z našeho projektu o Slovanech.
P1010030.JPGP1010033.JPG
Po vynaloženém úsilí nás nyní čekají zasloužené prázdniny. Přejeme proto všem krásné a pohodové prožití Vánočních svátků a také úspěšný start v Novém roce 2014. Věřím, že i po prázdninách prožijeme ve škole hodně zajímavých dnů a budeme se smět pochlubit výsledky naší práce na druhé části projektu.

 
 

Děkujeme  všem, kteří se na projektu podíleli.                                                    


Mgr. Libuše Přílučíková
​​
Autor:  
Vložil/a: Libuše Přílučíková