Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Modrá planeta Země
Žáci třídy III. A ZŠ Zlín Kvítková se v letošním školním roce pustili do celoročního projektu Modrá planeta Země. Projekt se týká života na naší planetě. V měsíci dubnu jsme naši snahu směrovali k aktivitám ke Dni Země. 
 
Práce na projektu začaly již na podzim, když jsme se zapojili do kampaně Stromy a my. V hodinách prvouky u třetí třídy a v hodinách přírodovědy u čtvrté třídy jsme se věnovali stromům, které využívali již v minulosti naši předci. Snažili jsme se získat co možná nejvíce informací o lípě, dubu, bříze, vrbě a javoru. Do akce jsme zapojili i rodiče, kteří nám pomáhali najít něco z těchto stromů v našich  domácnostech. Třeťáci poté i na škole v přírodě v Modré vyhledávali v archeoskanzenu, co z těchto stromů dovedli využít staří Slované. Po návratu do školy připravili žáci třetí třídy navíc Den zdraví pro své mladší  kamarády z prvních tříd. Šlo o pohybové aktivity se zvířátky, kamarády krtka, na našem školním dvoře. Došlo tak i na důležitou skutečnost, že příroda poskytuje útočiště mnoha živým tvorům.  Za tuto první část projektu jsme obdrželi poděkování z ekologické organizace Líska Vsetín.
 
 A.JPGA.JPGC.JPG
 
Mezi naše další aktivity patřily exkurze. Postupně jsme navštívili expozici Živá voda v Modré, kde jsme se věnovali živočichům ve vodě a u vody. Poté nás ve škole čekal výukový program „Naše sovy a  dravci“. V Malenovicích jsme navštívili nový výukový program věnovaný zoologii s panem Petrem Hrabinou, který se věnoval zejména živočichům (obratlovcům a bezobratlým).
 
 D.JPGE.JPG
Na jaře jsme se zapojili do kampaně „Ptáci žijí tady s námi“. V hodinách pracovních činností jsme vyráběli budky pro menší ptáky (pro sýkorky). Přihlásili jsme se na stránky společnosti BirdLife, která sleduje návraty  tažných ptáků zpět do Evropy. V letošním roce se ptákem roku stal čáp bílý, ale na internetových stránkách jsme mohli sledovat návraty  vlaštovky, kukačky, rorýse či vlhy pestré. I naše třída přispěla na stránky svými ztvárněnými čápy z víček od PET lahví. Navíc jsme využívali v hodinách prvouky   materiály a pracovní sešity této společnosti – „Jaro ožívá“.
 
 F.JPGG.JPG
Po celý duben a květen  se věnujeme v hodinách prvouky i jazyka českého živé přírodě – rostlinám a živočichům. V připravených textech určujeme slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, čteme Pohádky a hry s bylinkami od Lindy Hroníkové.
 
 H.JPG
Nejvíce jsme ale přírodě prospěli, když jsme se 23. dubna vydali na hrad Lukov. Ten patří již několik let mezi naše partnerské organizace. Vzali jsme s sebou naše budky  a krmítka pro ptáky. Škoda, že počasí nám zprvu nepřálo. Museli jsme   změnit program. Již cestou na hrad jsme ale v krásné přírodě hráli hry a užívali si pobytu na čerstvém vzduchu. Budky jsme odnesli do domku Brontosaurů, kde jsme obdivovali jejich práce. Moc se nám líbil zimní domeček pro hmyz, nebo budky pro netopýry. Prohlédli jsme si obě studánky, které v minulosti vyčistili naši starší kamarádi. Bylo nám líto, že i my nemůžeme letos čistit další studánku. Rozběhli jsme se proto po lese a pustili se do hledání věcí, které do lesa nepatří. Ze všech nalezených odpadků jsme měli velkou radost. Při práci jsme si uvědomili, že musíme být i opatrní. Měli jsme radost, že jsme alespoň malým dílem přispěli ke zlepšení přírody kolem hradu.
 CH.JPGP1010129.JPG
Ve škole pokračujeme v dalších aktivitách. Moc se těšíme na červen, kdy se vydáme na večerní pozorování netopýrů. Chystáme se navštívit i některou ze ZOO, budeme pokračovat v navázané spolupráci s Ornitologickou stanicí v Přerově a s pracovníky Přírodovědné fakulty v Olomouci. Moc si jejich spolupráce vážíme a těšíme se na ně u nás ve škole. Každý z nás se v přírodě cítí dobře, a proto se musíme snažit, aby tomu tak bylo i v budoucnu.
 
 čápi.JPG
 
Děkujeme  všem, kteří se na projektu podíleli.                                                             
 
Autor: Libuše Přílučíková
Vložil/a: Libuše Přílučíková