Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ministr školství ocenil sedm učitelů ze Zlínského kraje
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek dne 28. 3. v pražském Lichtenštejnském paláci udělil u příležitosti Dne učitelů - který byl letos poprvé zařazen mezi významné dny ČR - Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 51 vynikajícím pedagogům všech stupňů vzdělávací soustavy.
 
Celkem 35 pedagogů obdrželo Medaili 2. stupně (bronzová, za vynikající pedagogickou činnost), 16 pedagogů pak Medaili 1. stupně (stříbrná, za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost), jedna medaile byla udělena in memoriam, a to bývalému profesorovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Cyrilu Stejskalovi. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Jejich udělování se řídí Statutem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Ze Zlínského kraje medaili obdrželi  Ladislav Botek, Věra Halová, Marie Hubáčková,  Karel Kostka, Jiřina Kučerová, Jana Šimčíková a Kateřina Vaculíková.
 
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost
 
Ladislav Botek z Plavecké školy Uherské Hradiště,
vytvořil širokou nabídku sportovních programů od výuky plavání batolat pro různé kurzy vodních sportů, programy přizpůsobuje i žákům speciálních a praktických škol, v rámci celého kraje se zasazuje o vytváření vhodných podmínek pro výuku plavání dětí a mládeže
 
Věra Halová ze ZŠ Liptál,
obětavá pedagožka a ředitelka školy vytváří podnětné prostředí nejen pro vzdělávání, ale i pro mimoškolní aktivity svých žáků, a to často ve svém volnu, vymýšlí nové pracovní postupy i vyučovací pomůcky, letos oslaví 35 let působení na ZŠ Liptál
 
Karel Kostka ze SŠ Kostka, s.r.o., Vsetín ,
zakladatel SŠ Kostka, největší soukromé školy v ČR, která získala věhlas i v zahraničí, takže mezi absolventy je mnoho cizinců z různých částí světa, uvedl do praxe ideu vzdělávací instituce, která je náročná, ale přátelská, založená na vzájemné spolupráci pedagogů a žáků, spolupodílel se na založení Klubu nadaných dětí
 
Jana Šimčíková v důchodu, poslední působiště Masarykovo gymnázium, Vsetín,
stála u zrodu prvního víceletého gymnázia na Vsetínsku, kde uplatnila své novátorské přístupy, zásadně přispěla k vynikající pověsti školy, významně se angažovala i v rámci mimoškolní činnosti organizováním kulturních programů pro širokou veřejnost
 
Kateřina Vaculíková z MŠ Chomýž,
na úrovni předškolní výchovy a vzdělávání cílevědomě vede děti k lásce k lidové slovesnosti a národnímu folklornímu bohatství, organizuje se svými svěřenci v regionu oblíbená veřejná vystoupení a přispívá k všestrannému osobnostnímu rozvoji dětí
 
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickoučinnost
 
Marie Hubáčková v důchodu, poslední pracoviště MŠ Velký Ořechov,
úspěšná a oblíbená učitelka, respektovaná kolegyně, která zapálila pro povolání učitelky mateřské školy mnoho začínajících kolegyň, významně se vždy podílela na společenském a kulturním životě obce
 
Jiřina Kučerová v důchodu, poslední pracoviště 1. ZŠ Holešov,
oblíbená učitelka, která vždy dovedla motivovat děti k lepším výkonům, vždy ochotná pomoci s osobními problémy, a to i na úkor vlastního volna, organizátorka sportovních soutěží, v loňském roce oslavila významné životní jubileum, v letošním roce oslaví 50 let působení v 1. ZŠ Holešov
 
Zdroj: MŠMT
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková