Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Speciální škola v Uherském Hradišti slavila dvacetiny

​V polovině května oslavila dvacáté výročí svého trvání Základní škola a mateřská škola speciální Uherské Hradiště. Škola vznikla po roce 1989 díky úsilí paní Marty Elfmarkové a podpoře Školského úřadu v Uherském Hradišti. Ve své době byla první institucí, která vzdělávala těžce postižené žáky na Uherskohradišťsku.

Dvacet let v historii školy není doba příliš dlouhá, v historii vzdělávání dětí s hendikepem je to doba neopomenutelná. Proto byla uspořádána malá oslava v podobě kulturního vystoupení a výstavy výtvarných prací v uherskohradišťské Redutě. Slavnostní odpoledne navštívili a milým projevem pozdravili radní Zlínského kraje Petr Navrátil, místostarostové Města Uherské Hradiště Stanislav Blaha a Zdeněk Procházka.

Ve vzpomínkovém odpoledni vystoupili žáci školy s hudebním a taneční vystoupením. Cimbálová muzika primovaná Markem Pavlicou pod vedením pana učitele Pavla Štulíra dokreslovala atmosféru při zahájení výstavy výtvarných prací žáků školy. Také vynikající občerstvení připravené Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště a paní Renatou Churou dotvářelo svátečnost celého odpoledne.
 
Snažili jsme se, aby i tato oslavná akce splňovala cíle školou vytýčené. Maximální možnou měrou zapojit žáky do společnosti a v možných mezích vylepšit kvalitu jejich života. Vstřícnost pana ředitele Klubu Kultury Antonína Macha umožnila využít k akci půvabné prostory uherskohradišťské Reduty, což nemalou měrou vydařenost odpoledne podpořilo. Velké poděkování patří všem, kteří se na průběhu celé akce podíleli a zasloužili se o její příjemný průběh.
 
TV spoty a fotografie si můžete prohlédnout na stránkách školy.

O speciálním školství ve Zlínském kraji:

I přes soudobý trend včleňování hendikepovaných dětí do běžných základních škol, má existence škol speciálních své opodstatnění ve výchově a vzdělávání žáků s kombinovaným (tělesným i mentálním) postižením. Speciální metody, pomůcky a specifičnost vzdělávacího programu upravovaného „na míru“ každého žáka začleněného do pětičetných třídních skupin umožňuje postiženým dětem prožívat co možná nejkvalitnější způsob života, ve kterém se podle svých možností mohou vzdělávat a rozvíjet.

Alman.jpg
 

Autor: Karel Zerzáň
Vložil/a: Jana Vodáková