Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Den pro přírodu v ZOO Zlín: Líska podporuje ekologickou výchovu v kraji

​Víte, že pohyb v přírodě souvisí s rozvojem matematických dovedností dětí? A že mezi environmentální trendy ve Zlínském kraji patří budování přírodních zahrad, smyslových chodníčků a badatelská výuka ve školách? Také o tom byl dnešní Krajský veletrh na podporu environmentálního vzdělávání a výchovy ve Zlínském kraji, který již po jedenácté připravilo občanské sdružení Líska.

„Na naší tradiční regionální akci se mohou lidé seznámit s programovou nabídkou a službami středisek ekologické výchovy, organizací, škol, úřadů i kulturních institucí. Veletrh je jedinečným místem pro sdílení zkušeností a námětů, inspiraci, navázání a prohloubení kontaktů, získání publikací, pomůcek, metodik a informačních materiálů do školní výuky, pro zájmové vzdělávání, práci v neziskových organizacích i váš volný čas,“ řekla předsedkyně Lísky Iva Koutná. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje Ivana Mařáka, svoji účastí veletrh podpořil také radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil a další hosté.
IMG_9080.JPG
Letos byl poprvé program veletrhu otevřen i školním třídám, skupinám dětí, rodinám s dětmi a návštěvníkům ZOO. Organizace představily návštěvníkům výukové a vzdělávací programy, exkurze, tábory a pobyty, školní i komunitní projekty, osvětové kampaně, soutěže a volnočasové aktivity. Poskytly lidem tipy na zajímavá místa pro výlety a upozornily je na pomůcky či novinky mezi publikacemi.
 
Přímo na místě mohl kdokoliv z pedagogů navštívit poradnu EVVO pořádající Lísky a pohovořit s dlouholetou metodičkou Lísky Marií Kordulovou. "Jsem přesvědčená, že odcizení od přírody má nejrůznější dopady, o některých víme, o některých ještě nevíme," vysvětlila smysl úsilí školních koordinátorů, kteří motivují děti k enviromentálním aktivitám a postoji ke světu. "Současným trendem v našich školách je badatelské vyučování či budování přírodních zahrad, kde děti při poznávání zapojí všechny smysly. Podle průzkumů pohybové činnosti a pobyt v přírodě přímo souvisí s úrovní matematických dovedností školáků," doplnila bývalá ředitelka Základní školy Osvětimany.
IMG_9102.JPG
V rámci programu veletrhu organizace připravily nejrůznější tvořivé dílny, pozorování či objevování. Jedním z bodů programu bylo i vyhlášení XIV. ročníku Ceny EVVO 2014. Slavnostní vyhodnocení vítězů oceněných v jednotlivých kategoriích proběhne na listopadové konferenci k problematice EVVO.
 

Přehled zapojených organizací

ALCEDO – středisko volného času Vsetín: prezentace výukových programů (terénních a pobytových), síť M.R.K.E.V. pro ZŠ a SŠ, síť Mrkvička, Zpravodaj ALCEDO, Terénní středisko „Hájenka Na Novém světě“
 
ARPOK, o. p. s., Olomouc: Letem rozvojovým světem – Podíváme se na kloub zdraví a výživě ve světě – s jakými nemocemi se lidé nejčastěji potýkají? Jak se proti nim chránit? Jak se měří podvýživa? Kolik kostek cukru obsahuje litr Kofoly? A jak důležité pro rozvoj je být zdravý?
 
Studijní centrum BASIC, Vsetín: prezentace programů, drobné aktivity.

14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín: prezentace kulturního a vzdělávacího centra.
 
Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město: Chráněná území ČR - ukázka z výukového programu zaměřeného na chráněná území ČR. Seznámení s důvody, proč je nutné přírodu chránit a chovat se na těchto územích ohleduplně.
 
Centrum Veronica Hostětín: prezentace činnosti a projektů. Aktivity pro děti.
 
Dětský domov Smolina: ukázky rukodělných činností a řemesel, prodej drobných předmětů.
 
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín: ukázky programů – Hydrobiologie ( měřění teploty, průhlednost a pH vody, výskyt živočichů ve vodě), Bioodpad (pracovní list – co patří do nádoby na bioodpad), Poznávačka zeleniny a ovoce, Zvířata a rostliny po boku člověka, Puzzle, omalovánka, výroba modelovaného zvířátka, testík.
 
Ekocentrum CHRPA při Domu dětí a mládeže Uherský Brod: výukový program SMETIŠTĚ (hravou formou ukazuje dětem možnost třídění odpadu, jeho nové využití a především omezení jeho vzniku): HŘBITOV ODPADŮ, ODPADOVÉ PEXESO A KVARTETO, ČLOVĚČE ZAMYSLI SE. Papír nebo PET láhev? PET láhev nebo sklenice?
 
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., Starý Hrozenkov: prezentace ekologického zemědělství.
 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně: Galerijní animace, Galerijní dílna.
 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství: prezentace třídění odpadů a nakládání s nimi, zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení, informace o ISKOZ (informační systém kvality ovzduší ve ZK apod.).
 
Líska, o.s.: ukázky programů pro školy a rodiny s dětmi, osvětových kampaní, vzdělávacích akcí a služeb, Klub Lísky, poradna EVVO pro pedagogy. Skutečně zdravá škola. PRODEJ FAIRTRADOVÝCH VÝROBKŮ. LUKÁŠOVY ŠITÉ HRAČKY.
 
Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín: představení výukových programů (interaktivní pomůcky, pracovní listy), multimediální hry, dalekohled na pozorování Slunce (dle předpovědi počasí). Prodej publikací s přírodovědnou tematikou.
 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.: aktivity pro malé i velké – interaktivní prvek z expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Hravé šněrování, hádej, hádej, hadači.
 
Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště: Prezentace obecně prospěšných služeb v přírodním a kulturně-historickém areálu Park Rochus. Obrázkový kvíz zaměřený na poznávání hlavního předmětu ochrany Evropsky významné lokality Rochus – BOUROVCE TRNKOVÉHO. Poznávací výstavka drobných sbírkových předmětů prezentujících ekologičtější život našich předků.
 
Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uh. Hradiště: Trampoty dubového skřítka Dubáčka, který má plné ruce práce s neposednými obyvateli starého dubu. Všichni totiž zapomněli, kde vlastně bydlí. Pomozte jim vrátit se domů a najít bylinku na jejich zapomnětlivost.
 
Rezekvítek Brno: k zakoupení budou publikace a materiály, ukázky pracovních listů.
 
Tradice Bílých Karpat, o.s.: prezentace i prodej výrobků regionální známky Tradice Bílých Karpat + Tradície Bielych Karpát.
 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s, Veselí n. M.: propagace místní produkce, výhody udržitelné spotřeby v domácnosti, regionální známky, projekt „POCTIVÉ VYROBENÉ – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“.
 
ZOO Zlín: exkurze Zadními vrátky do ZOO, stanoviště Tyrolský dům, č. 51.
 
Zámek Lešná: prohlídka zámeckých expozic
 
IMG_9093.JPG 
IMG_9083.JPG 
 IMG_9108.JPG

Kontakt:
Mgr. Iva Koutná
Líska - o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji
telefon: 605 806 840, e-mail: koutna.iva@seznam.cz 
 
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková