Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Díky exkurzím učitelé poznávají reálný svět práce
Od září 2012 realizuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě projekt „Jak pracovat s kariérním portfóliem“, spolufinancovaný z ESF a státního rozpočtu ČR. Je určen pro cílovou skupinu pedagogů ZŠ, SŠ, vychovatelů z dětských domovů i asistentů pedagoga. Součástí jsou exkurze do zajímavých firem ve Zlínském kraji. O smyslu a průběhu exkurzí, plánovaných aktivitách projektu a o světě práce obecně pohovořila projektová manažerka Sylva Štěpitová.
 
Kromě jiných aktivit pořádáte exkurze do firem. Proč jste do projektu zařadili exkurze?
 
Z několika důvodů. První je ten, že chceme pedagogům ukázat firemní prostředí, že se za posledních několik let výrazným způsobem změnila náplň práce i požadavky na zaměstnance, že řemeslo je dnes zajímavé, kreativní, žádané.  
 
Druhým důvodem, možná ještě důležitějším, je, že si školy i firmy stěžují, že žáci (ani jejich rodiče) o řemeslo nemají zájem. Jak je má kariérový poradce ve škole přesvědčit o tom, že stereotypy o dřině za pár peněz dnes už neplatí, když ve firmě nikdy nebyli?
 
Čím se liší tyto exkurze od jiných?
 
Na začátku exkurze někdo z managementu popíše výrobní program, jaké profese (popíše se obsah práce) v jakém stádiu výroby se uplatňují, např. marketingová studie předchází vývoj, následuje konstrukční zpracování, technologové dodají výrobní postupy a teprve takto zpracovaná výrobní dokumentace postupuje do výroby. Zmiňujeme se i o řízení výroby, někdo zadává někomu úkol, ten úkol se předává v určité kvalitě atd. Ale to už je logistika řízení firmy.
 
Každý úkon a úkol vyžaduje kompetentní odborníky, proto vedoucí jednotlivých oddělení popisují požadavky na své zaměstnance, na jejich odborné i sociální kompetence. Pamatuji doby, kdy zaměstnavatelé zaměstnávali cizince, kdy říkali: "Nelíbí se vám u nás ve firmě, jděte, snadno vás nahradíme". I v tomto ohledu se situace v mnoha firmách významně změnila, ředitel jedné společnosti říká: „Budovy postavíte, technologie koupíte, ale o lidi musíte pečovat.“
 
Mnozí mluví o personální krizi, že mají problém dostat do firmy odborníky. Proto o své zaměstnance pečují, vytváří příjemné pracovní podmínky, klimatizované prostory. V jedné firmě namontovali zvlhčovače vzduchu, aby zlepšili svým zaměstnancům pracovní prostředí. Chceme ukázat pedagogům firmu, výrobní program, chceme, aby slyšeli od majitelů firem, personalistů, co požadují od absolventů škol.
 
Aby se absolventi škol dobře uplatnili, měli by vědět něco o firemní kultuře, o tolik potřebné schopnosti domluvit se, podřídit se, respektovat autority, loajalitě apod. K tomu by žáci měli být vedeni, také to chceme pedagogům během exkurze ukázat.
 
Kolik exkurzí by mělo proběhnout?
 
Ve všech okresech Zlínského kraje celkem 24 exkurzí. Chceme se podívat do firem s různými výrobními programy od strojírenství, přes elektroobory, slévárenství, chemii, plastikářství, po potravinářství. Připravujeme exkurze do dalších firem: Linea Nivnice,a.s., RayService, a.s. Staré Město, Colorlak a.s. Staré Město, na okrese Vsetín Kovar, a.s. Leskovec.

Neustále roste nezaměstnanost, v celé České republice je více než 600 000 lidí bez práce. Zmiňujete i tento problém při exkurzích?
 
Určitě ano. Manažeři se vyjadřují k uplatnitelnosti v jednotlivých profesích. Chceme, aby pedagogové slyšeli od zaměstnavatelů, že stoupá poptávka po řemeslnících zejména v technických profesích, že dobrý řemeslník si dnes vydělá více, než mnohý vysokoškolák.
 
První exkurze se uskutečnily do Evektoru s.r.o. Kunovice a Aircraft industries, a.s. Kunovice. Proč jste zvolili právě tyto a oblast letectví?
 
Obě jsou to velmi perspektivní firmy, obě mají atraktivní výrobu, v obou se vyrábí od začátku po hotový produkt. Vedoucí jednotlivých oddělení nás seznámili s požadovanými kompetencemi, ukázali výrobu, viděli jsme projekční kanceláře i výrobní haly, ptali jsme se. V obou hledají zaměstnance s technickým vzděláním.
 
Proč Obchodní společnost Kredit s.r.o. ve Slavkově u Uherského Brodu?
 
Je to zajímavá firma, dělají se tam velké regálové systémy, které se mohou pomocí elektronického ovládání různě posouvat. Tyto systémy se používají ve velkých firmách ke skladování různých věcí, od potravin až po velké výrobní komponenty, produkty, lodě v loděnicích apod. Šetří prostor, zvyšují skladovací kapacitu skladu. Měli jsme možnost vidět jak strojírenskou výrobu, tak i výrobu elektrických rozvaděčů.
  

Jak exkurze hodnotí pedagogové

Na závěr každé exkurze vyplňují evaluační dotazníky a také z ústní zpětné vazby vyplývá velmi pozitivní hodnocení.
 
Iva Vlčková, Střední průmyslová škola Otrokovice: „Znovu jsem si uvědomila, že chtějí-li studenti škol najít zajímavé a dobré uplatnění ve světě práce, budou potřebovat nejenom dobré znalosti, ale také nadšení, elán, houževnatost a potěšení z práce. O to více pokládám tyto exkurze za velmi přínosné a plné podnětných impulsů, protože se mnohdy může zdát, že se školství a vzdělávání ubírá opačným směrem.“
 
Karel Zerzáň, Speciální základní škola a mateřská škola Uherské Hradiště: „Návštěva firem je velmi potřebná, rozšiřuje nám obzory, pomáhá nám uvědomovat si, jak náročné je vytvářet hodnoty a co všechno je zapotřebí k tomu, aby to lidé dokázali. Přesvědčil jsem se, že každá dobře vykonávaná práce, ať už manuální nebo duševní, kvalifikovaná či nekvalifikovaná, je uměním, kterého si je třeba vážit. Toto vědomí spolu s potřebnými informacemi bychom se měli snažit předávat našim žákům a studentům a pomoci jim nalézt vhodné profesní uplatnění. Využijme šanci a nahlédněme do reality..“
 
Petra Janíčková, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod: „Exkurze v uvedených firmách byla velmi přínosná především z důvodu, že jako pedagogové máme jen omezené možnosti podívat se do tak velkých a výrobním programem zajímavých firem. Při běžné exkurzi s žáky musíme působit především jako pedagogický dozor, teď jsme měli příležitost soustředit se pouze na průvodce a zaměstnance firem a mohli jsme tak nerušeně získávat informace o požadavcích, které mají firmy na své budoucí zaměstnance. Rovněž jsme měli k dispozici pracovníky různých profesí, kteří nám ochotně zodpověděli všechny naše dotazy. Určitě pojedu i příště.“
 
Alena Horáková, Základní škola Ostrožská Nová Ves: „Díky exkurzi jsme si mohli vytvořit reálnou představu o světě práce, jasně pak stanovit priority ve vzdělávání, přizpůsobit vzdělávání reálným potřebám. Podle mého názoru jsou takové exkurze pro pedagogy velmi přínosné, protože mohou motivovat žáky ke studiu oborů, ve kterých mají šanci na uplatnění, zkvalitní se poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky i jejich rodiče. Doporučuji všem pedagogům se exkurzí zúčastnit, sama velmi ráda využiju každé další takové příležitosti propojení školního života s praxí.“

 

Jak na exkurze pohlíží zaměstnavatelé

Nejen na exkurze, ale celý projekt zaměstnavatelé uvítali. Vidí určitou naději ve zlepšení situace, v příležitosti ukázat pedagogům firemní prostředí, setkat či setkávat se s nimi a více spolupracovat.
 
Vladimír Boráň, Obchodní společnost Kredit s.r.o. Slavkov: „Exkurzi hodnotím pozitivně jednak proto, že směřovala k oboustranně žádoucímu cíli, otevřela komunikaci mezi školou a firmou, a také proto, že měla i lidský rozměr - setkali se pozitivně naladění lidé přesvědčení o schopnosti spolupracovat.“
 
Václav Zajíc, Evektor s. r. o. Kunovice: „Dnes zažíváme spíše personální krizi, chybí nám schopní odborníci, zejména v technické oblasti. Je třeba začít situaci řešit.“
 
Tereza Rochowanská, Aircraft Industries, a.s. Kunovice:Exkurzi jednoznačně považujeme za přínos. Je v zájmu nejen našeho podniku, ale všech strojírenských oborů, aby pedagogičtí pracovníci měli možnost poznat technické profese v jejich přirozeném (výrobním) prostředí. Jen tak mohou objektivně napomáhat mladým lidem při volbě budoucího povolání. Průmysl tvoří 30% českého HDP a pociťuje dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných absolventů. A doufáme, že díky exkurzi do naší společnosti jsme mnohé z nich přesvědčili, že jsou to perspektivní a prestižní profese s budoucností.“
 
Lidi čtou knihy, aby si rozšířili obzory. S exkurzemi je to podobné, i tady můžete získat řadu podnětů k přemýšlení. Je lepší vidět firemní prostředí na vlastní oči, než si o něm jenom číst či nechat povyprávět.
 
Srdečně zveme ne další exkurze pedagogy z celého Zlínského kraje. Informace o připravovaných exkurzích najdete na http://www.karierniportfolio.cz/l/akce.
 
 
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová
s.stepitova@karierniportfolio.cz
 
 
 
Autor: Veronika Hřibová
Vložil/a: Jana Vodáková