Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Co nás inspirovalo v roce 2013?

​Poděkování patří všem, kteří svými příspěvky v loňském roce přispěli k obohacení a rozvoji členů rodiny portálu Zkola. Vážíme si toho, že k nám chodíte z různých částí Zlínského kraje i jiných končin České republiky. I když jste lidé různého věku, profesí, zájmů, chcete se rozvíjet a není vám lhostejná situace ve vzdělávání. A víte, že svůj život si tvoříme sami..

V loňském roce jsme na Zkole společně zveřejnili přes stovku zpráv o zajímavých projektech a akcích, které se uskutečnily na školách Zlínského kraje, pět rozhovorů se zajímavými osobnostmi, desítky odkazů na užitečné metodické materiály a články zaměřující se na výchovu a osobnostní rozvoj dětí i dospělých.

 

Stručný souhrn toho, co nás nejvíce zaujalo:

Dobrý život znamená mít svobodu, moci si o něm rozhodovat. Já říkám, že dobrý život žijeme, když jsme na něj připraveni, když umíte řešit běžné problémy. Práce je určitě také velmi důležitá, pomáhá nám směřovat. Když náš život nesměřuje, je to jako loď, která nikam nepluje.
 
Život není jen růžový, přijdou složitosti a věci k řešení. Ale je důležité vědět, jak si poradit.
(Sylva Štěpitová)
--
 
Osobnost učitele je důležitá. Jaký člověk je v normálním životě, v soukromí. To děti zajímá. Někdo si soukromí chrání hodně nebo se nedokáže otevřít. To není můj případ. Děti ví, jaké mám záliby, kam chodím, že jsem dřív zpívala, tancovala. My o přestávkách, když mám dozor, například hrajeme stolní tenis. Ony samy chtějí poznat učitele i z jeho lidské stránky.
 
Já se v životě řídím heslem, že se musím chovat tak, abych se za sebe později nemusela stydět. To je takové mé motto. Moje maminka říkala: „Chovej se tak, aby ses, až se za svým životem ohlédneš, nemusela stydět.“
(Růžena Hlůšková)
--
 
Nebojme se přiznat, že dneska nejsme za katedrou od toho, abychom věděli všechno a předávali informace, ale že jsme spíše průvodci poznáním.
 
Pedagogové nemohou zavírat oči nebo dělat, že nevidí, co se děje ve škole i mimo ni, ať už jde o projevy šikany nebo nevhodného chování. Domnívám se, že každý člověk by měl umět reagovat. Nejhorší je lhostejnost. Lhostejnost k jednání druhých, ke svému okolí.
 
Podle mě je důležité si za všech okolností zachovat zdravý rozum a úsudek a dělat všechno pořádně.
(Petr Navrátil)
--
 
Svoji práci cítím jako poslání, dávám do ní celého člověka. Součástí mojí práce je i duchovní život, láska, kterou dávám do všeho, co dělám.
 
Jestli se v životě chceme chovat moudře, je dobré učit se od lidí moudrých a zkušených, kteří už něco prožili. To vyžaduje čas a určité úsilí. Člověk se celý život vnitřně přikrmuje. Buď budeme přikrmovat to dobré, co nás rozvíjí, povznáší a vede dál, nebo to špatné.
(Michal Hegr)
--
 
Jsem přesvědčen o potenciálu v každém člověku. A o tom, že každý člověk má nějaký směr a místo, ve kterém je dobrý a ve kterém je mu samotnému dobře.
 
Těší mě, když se podaří něco posunout a prosadit. Když vnímám kolegiální podporu a loajalitu. Loajalita, profesní a lidská sounáležitost, to je něco, co já považuju za naprosto klíčové a co podporuji.
(Miroslav Orel)
 
cute teens.jpg
V životě člověka jsou události, které stojí zato zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku, vyléčení nemoci, ale i úmrtí nebo nešťastnou událost. Může jít i o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby. I váš osobní příběh se může stát součástí historie, poselstvím a svědectvím o současnosti pro budoucí generace.
(Národní kronika: archiv vzpomínek pamětníků pro poučení a pobavení současníků)
--
 
84 % obyvatel ČR přečte za rok aspoň jednu knihu, 48 % nakoupí za rok aspoň jednu knihu, 32 % navštíví za rok aspoň jednou veřejnou knihovnu.
 
Každý obyvatel ČR starší 15 let v průměru za rok přečte 13,2 knih; jejich čtení denně věnuje 33 minut; za rok nakoupí průměrně 2,3 knihy a vydá za ně 691 Kč; v našich domácích knihovnách se v průměru nachází 250 knih.
(Čtenáři a čtení v České republice)
--
 
Jazyk představuje každodenně používaný komunikační nástroj, který nám odkázali předkové a i my jej předáme dalším generacím. Zájem o něj je součástí kultury každého národa. Přispět k pěstění mateřského jazyka je v možnostech každého mluvčího. Náš jazyk je naší vizitkou.
(Abychom nechybovali v češtině aneb o portálu nechybujte.cz)
--
 
Za další pozoruhodnost Lipsonu lze považovat dva způsoby rozdělení studentů. Během výuky jsou děti v klasických třídách. Kromě toho ale každý student náleží k jednomu spolku, kterým tu říkají guilds. Vertikálně, tedy napříč věkovými kategoriemi, tvoří studenti zpravidla podle svých schopností a zájmů, různě zaměřené skupiny (např. sportovní, přírodovědné, jazykové). V nich se scházejí každé ráno se svým tutorem, který vybírá téma, jemuž se skupina bude věnovat.
 
Snad všechny školy kladou důraz na disciplínu. Pro Angličany jsou řád, pravidla a jejich dodržování velmi důležitou věcí. Přesto ne všichni jsou vždy vzorní. Za nevhodné chování hrozí různé druhy postihů, často stejné jako u nás. Zvláštností je ale to, že studenti mohou být na jeden až tři dny ze školy vyloučeni (dostanou „červenou kartu“). Mnozí čeští studenti by se možná za takový trest radovali, v Británii je to však velká ostuda pro žáka a jeho rodiče.
(Kooperativní učení v Británii)
 
young people.jpg
I laická veřejnost vnímá vzdělávání v dospělosti jako důležitou hodnotu v profesním
a společenském uplatnění člověka. Lidé ve větších městech a lidé, kteří jsou více orientováni na práci, přikládají vzdělání větší význam než lidé v menších městech a ti, kteří jsou více orientováni na tradiční rodinné hodnoty.
 
Vzdělání v dospělosti je vnímáno jako nutnost dnešní doby zvláště v souvislosti s potřebou neustále aktualizovat své dovednosti a vědomosti tak, aby člověk obstál v životě profesním, společenském i soukromém. Zejména starší generace deklaruje potřebu získat vzdělání (nejčastěji ICT a jazyky), kterého se jim nedostalo ve škole.
 
Nejsilnější vnitřní motivaci ke vzdělávání v dospělosti mají lidé ambiciózní (často mladší), kteří chtějí uspět ve svém profesním životě, a lidé s přirozeným zájmem o okolí a společnost. Vnější motivací k dalšímu vzdělávání je bezesporu ztráta zaměstnání, příp. nejistota ohledně zaměstnání.
 
Za hlavní bariéry systematického vzdělávání v dospělosti považují finanční náročnost, časovou náročnost, ale i nedostatek motivace (obecný problému mnoha lidí, někteří jej nazývají otevřeně jako „lenost“).
(Zpráva z průzkumu Vzdělávání dospělých v ČR)
--
 
Mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení ve Zlínském kraji je užitečným doplněním jejich činnosti v oblasti počátečního vzdělávání. Zlínský kraj bude nadále podporovat školy a školská zařízení v realizaci projektů mezinárodní spolupráce.
 
Podpora rozvoje kvalitní nabídky kurzů DVPP bude i nadále jedním z prioritních úkolů v oblasti zvyšování kvalifikace a profesionality pedagogických pracovníků.
 
Zlínský kraj bude cíleně podporovat rozvoj nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání a zvyšování kvality tohoto vzdělávání včetně zvyšování kvality lektorů. Tato podpora bude zahrnovat i podporu systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, vzdělávání k aktivnímu občanství a k sociální kohezi, činnosti v oblasti propagace systému dalšího vzdělávání.
(Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje)
 
zemekoule.jpg

Projekt českého Googlu a společnosti Scio s názvem Po stopách vědy uvádí krátké filmy prezentující významné české vědce, jež si vybrala veřejnost. Příběhy jsou kompilací informací ze života osobností, praktických ukázek jejich objevů a přínosu. Cílem je nadchnout mladou generaci k objevování, poznávání, a možná také k volbě povolání vědce či vědkyně, kteří svět obohacují a rozvíjí.
 
Snímky odhalují, jak vznikají vědecké objevy a vynálezy, fakta ze životů vědců a praktické ukázky jejich práce, která ovlivnila svět a jeho vývoj. Podle Bohumila Kartouse jsou současné generace zahlceny příklady novodobých hrdinů, které poutají jejich pozornost. To skutečně zajímavé je ale často skryto za levným mediálním „make-upem“. Věda může být daleko zajímavější a dobrodružnější, než se na první pohled zdá.
(Seznamte se s Čechy, kteří změnili svět)
--
 
Příběh. Nádherné slovo plné vzrušení a plné příslibů. Dobrý příběh je základ všeho umění. I umění žít. Z příběhů se můžeme učit, protože příběh dává prostor dialogu, interpretaci, fantazii, konfrontaci našich vlastním postojů, názorů a zkušeností, přirozeně rozvíjí naši zvídavost a kreativitu.
 
Dobrý příběh žije v nás, pracuje s naší myslí a tká pouto s naším vlastním příběhem. Každý, kdo zná svůj příběh a je si vědom jeho každodenního utváření, zná i svou osobní hodnotu. Hodnotu, kterou si tím pádem nehledá venku, v souboji o pozornost. Znát a sdílet svůj vlastní příběh je akt sebeuvědomění. 
 
Příběhy lidí, kteří u nás aktivně tvoří občanskou společnost, jsou inspirací pro ostatní.
(Učíme se příběhy)
--
 
Účelem setkání TEDx a TEDTalks je inspirovat, vyvolat hluboké diskuze, navázat vztahy a sdílet myšlenky hodné šíření.
 
V květnu 2013 proběhla v Praze konference TEDxPrague s podtitulem “Přes hranice“. Jednotlivá vystoupení se nesla v duchu bourání pomyslných či skutečných hranic, limitů a bariér. V září se sešli moravští zájemci o vzdělávání na konferenci TEDxKroměříž s podtitulem "Svět plný příležitostí". 
(Záznamy z inspirativních konferencí TEDx)
 

Nejdůležitější při výchově je láska a nejhorší dokonalý rodič. Buďme pravdiví. Říkejme dětem pouze pravdivá sdělení, nic smyšleného. Pokusme se říkat věci pozitivně. Činnosti, které zvládne dítě samo, nechejme na něm. Nesrovnávejme. Místo trestu použijme důsledek chování. Nechávejme dítě vyjádřit jakékoliv emoce v naší blízkosti. Žádná emoce není špatná, a to ani vztek či zlost.

Nejvíce vám vždy dá to, když si situaci představíte sami na sobě. Když vás něco rozčílí, pokuste se vzpomenout, že dítě je vašim zrcadlem.  
(Základní desatero pro výchovu dětí)
--
 
Ze zkušenosti s různými typy sexuální výchovy můžeme odvodit, že pouhé seznamování mládeže s morálními normami nestačí. Předčasný sex a střídání partnerů brzdí rozvinutí empatie pro životního partnera, podporuje labilitu manželských vztahů, egoistické návyky a nerozvinutí vyšších citů.
 
Je potřeba pomocí interaktivních sexuálně výchovných programů usilovat o zvnitřnění žádoucích hodnot a tvorbu sociálních dovedností, potřebných k zvládnutí rizikových sexuálních aktivit. Člověk je před svým příštím definitivním partnerem a před svými budoucími dětmi zodpovědný za sexuální chování už od nejranější puberty.
(Sexualita v dospívání)
--
 
Každý rodič musí začít nejdřív u sebe, se sebevýchovou. Děti ho pak budou přirozeně následovat. K rodičovství není potřeba získat žádné potvrzení nebo certifikát. Nechodí se nikam do školy. „Rodičovskou zkouškou“ se před početím nikdo neosvědčuje. Rodičem se může stát každý, bez ohledu na to, zda má dostatečné schopnosti. Přitom je to jedna z nejnáročnějších rolí, které v životě jsou. Nevzdělaný a nevychovaný rodič tak může svým jednáním na duši svých dětí napáchat velkou paseku. Z dětí vyrostou nesebevědomí ustrašenci, kteří nevědí, jak se svým životem naložit.
 
Základem sebevýchovy rodiče je revize svých programů.
(Jak být dobrým rodičem?)
--
 
Těšíme se na vaše další postřehy. Čím si vy sami krmíte duši (nebo mysl)? Čím se inspirujete, jaké jsou vaše vzory, hesla, zásady, čím se řídíte v životě i při práci? Která velká či menší témata vás v současné době přitahují?
 
Pokud máte chuť, napište nám email na redakce@zkola.cz. Příspěvky zpracujeme během dlouhých zimních večerů do článku a zveřejníme na portále Zkola.
 
Jana Vodáková
 
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková