Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

​Cílem projektu je zkvalitnit podporu ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením i jejich rodin tak, aby došlo ke zlepšení podmínek a vyrovnání jejich příležitosti v oblasti jejich vzdělávání u budoucího uplatnění. Realizátorem projektu je Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole speciální Kroměříž, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž.

Název projektu:  „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006
Období realizace: 1. 8. 2011 – 28. 2. 2013
 
Financování:  
Celková podpora z veřejných prostředků: 2 625 526,14 Kč
 
Realizátor:  Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole speciální Kroměříž, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž
 
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit podporu ke vzdělávání  žáků se zdravotním postižením i jejich rodin tak, aby došlo ke zlepšení podmínek a  vyrovnání jejich příležitosti v oblasti jejich vzdělávání  u budoucího uplatnění.
 

Stručný obsah projektu: Projekt zajistí  zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb speciálně pedagogického centra zaměřených na žáky s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.

V rámci této podpory je projekt zacílen na děti a žáky z cílové skupiny ve školách Zlínského kraje, jejich rodiče a pedagogické pracovníky, kteří  žáky vzdělávají nebo jim poskytují metodickou podporu ve školských poradenských zařízeních. Významně bude podpořena individuální i skupinová terapeutická práce s jednotlivými žáky i jejich zákonnými zástupci. Rodiče se mohou účastnit společných setkání s praktickými ukázkami nácviků  tak, aby informace  mohli efektivně využívat i  v domácí péči. Projekt zajistí vzdělávání  pedagogických pracovníků se zaměřením na získání specifických  kompetencí k cílené podpoře dětí a žáků s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením. V rámci projektu budou vytvořeny Sborníky  materiálů a vzorových učebních pomůcek využitelné v běžné praxi .Významně budou rozšířeny  činnosti všech služeb speciálně pedagogického centra zaměřené na vzdělávací podporu cílové skupiny.

Aktivity projektu:

1) Individuální a skupinová speciálně pedagogická a psychologická činnost s klienty Aktivita zajistí nácviky ve školách i v domácím prostředí prostřednictvím individuálních intervencí pro klienty a zácviku pro jejich rodiče tak, aby mohli s dětmi  efektivně pracovat. Bude vytvořena a využívána psychorelaxační místnost, která bude vybavena vodním lůžkem a relaxačními pomůckami.

2) Vzdělávání poradenských pracovníků – pracovníci speciálně pedagogického centra se zúčastní odborných seminářů a výcviků, následně budou své zkušenosti předávat  a využívat při přímé práci  s dětmi a žáky

3) Realizace metodické podpory pedagogům škol – budou realizovány 4 tématické kurzy ( diagnostika, metodika strukturovaného učení, práce s pomůckami, problémové chování) s praktickými workshopy pro pedagogy škol, zaměřené k získání kompetencí ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením. Kurzy budou probíhat ve 4 pracovních skupinách pedagogů podle typů školních vzdělávacích programů jednotlivých škol.

4) Práce s rodičovskou skupinou – tato aktivita je zaměřena na spolupráci se zákonnými zástupci dětí.. Pracovníci školského poradenského zařízení zajistí pro tyto skupiny rodičů workshopy, semináře, individuální i skupinové intervence a konzultace zaměřené na konkrétní oblasti (specifika výchovy dítěte, komunikace, sourozenecké vztahy, strukturované učení, zvládání agrese, volnočasové aktivity).

5) Vytvoření  Sborníku výukových materiálů ,učebních pomůcek  a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením (5 dílů: předmětová úroveň, plošná úroveň, procesuální schémata a kódované úlohy,   komunikační dovednosti, sociální dovednosti)

 

Partner: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, Lazy  3695, 760 01 Zlín
 
Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Malenovská, Mgr. Eva Stupňánková
 
 
 
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková