Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
ZŠ Integra a projekt Všichni dohromady

​Všichni dohromady – integrace do důsledku je název projektu, který realizuje ZŠ Integra Vsetín od ledna 2010. Pedagogům se podařilo vytvořit terapeutickou uvítací ceremonii pro prvňáčky, vzdělávací kurzy posilující soudržnost dětí či nové programy ve školní družině. V letošním školním roce bude do práce v projektu zapojena školní psycholožka.

Za uplynulé školní období se pedagogickým pracovníkům a žákům školy podařilo pod odborným vedením terapeutů vytvořit školní uvítací ceremonii pro prvňáčky, která bude mít svou premiéru 2. září 2011. Tento den přivítá škola nevšední akcí své nové žáčky za přítomnosti jejich rodičů.

Celá slavnostní chvíle obsahuje prvky muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Nejvíce je zastoupena muzikoterapie, kdy každá třída školy má svůj hudební nástroj, který během ceremonie použije. V průběhu zazní také dvě nové písně, které vznikly pouze pro tento slavnostní okamžik.

V novém školním roce čekají naše žáky opět nejrůznější kurzy, jejichž cílem je nabídnout žákům nevšední formy vzdělávání, které zároveň posilují soudržnost, přátelství a spolupráci ve školním kolektivu. Programy budou probíhat jak v prostorách školy, tak v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Téměř všechny třídy mají naplánovány kurzy v prvním i druhém pololetí školního roku. Prvňáčci budou mít již v říjnu adaptační kurz „Už jsem školák“, který bude následován kurzem pro druháky „Každý má někoho“. Tyto aktivity zajišťuje v rámci projektu o. s. Madio. Většina aktivit pro žáky prvního stupně bude probíhat ve škole, ale děti ze 3. a 5. třídy se mohou těšit na „Cestu kolem světa“ ve Fryštáku, kterou bude lektorsky zajišťovat Prázdninová škola Lipnice a žáci 4. třídy se do Fryštáku vydají na kurz s prvky arteterapie, který bude pod odborným vedení arteterapeutky. Žáci druhého stupně se mohou těšit na oblíbené „Orientační dny“, kurzy s prvky arteterapie a dramaterapie. Deváťáci se zúčastní praktického nácviku 1. pomoci „ZDrSEM“.
 
V rámci projektu čekají naše žáky dále nové programy ve školní družině a klubu. Od ledna 2012 bude do práce v projektu zapojena školní psycholožka. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Mgr. Martina Bierská, ZŠ Integra Vsetín
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková