Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Valašskokloboučtí učitelé na stáži ve městě Kraków
Na týdenní pracovní stáž do města Krakova vycestovali koncem dubna učitelé Středního odborného učiliště Valašské Klobouky. Cílem bylo získat nové informace o moderních trendech ve středním odborném vzdělávání v Maloposlském vojvodství a porovnat novinky s trendy v našem kraji.
 
               
Kraków nás přivítal svěží a krásně rozkvetlý se všudepřítomnými zahraničními návštěvníky. Město navštíví v průběhu roku až 4 milióny turistů. Je to bývalé hlavní město Polska. Naleznete zde hodně historických památek, množství muzeí, divadel, kocertních sálů. Krakow s historickým jádrem byl v roce 1978 zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO.  Město si zachovalo barbakan, městské opevnění s Floriánskou branou. Nad Wislou se tyčí hrad Wawel s chrámovými církevními stavbami a zámkem. Jsou zde pochování největší králové Polska. Můžete navštívit Rynek Glówny, Súkiennicu a Mariackou basiliku. K městu neodmyslitelně patří židovská čvtrť Kazimierz s několika synagogami. Narodil se zde hudební skladatel Fryderyk Chopina a houslista Henryg Szerynk. Obyvatelé obdivují  hrdinu  polského národa generálaTadeusze Kościuszka,  který roznítil protiruské povstání a byl nejvyšším vůdcem povstání v roce 1794. Některé z bitevních scén vedených Kościuszkem zobrazil nejslavnější polský malíř Jan Matejko (Bitwa pod Radslawicami). Tato díla byla vystavena v galerii Súkennieckého zámku a někteří z nás jsme se mohli pokochat jeho monumentálními obrazy.

V Krakově naleznete několik vysokých škol a univerzit. Nejstarší univerzitou je Jagellonská univerzita založená  roku 1364. V tomto téměř miliónovém městě žije zhruba 100 000 studentů. Potkáváte je všude a hlavně večer na ulicích, kdy se často  baví hraním na hudební nástroje. Typický kolorit města dotváří historické koňské drožky nebo modernější mini cars, nabízející jízdu po zajímavých částech města. Někteří z nás se stihli podívat do nedalekého muzea solných dolů Wielizcka a do městské zoologické zahrady.
Náš pracovní týden začal instruktáží v konferenčních prostorách Tellus Poland Ltd., naší partnerské organizace. Projektový manažer nás seznámil s detaily programu a základními informacemi potřebnými pro naše putování po školských zařízeních a centrech praktického výcviku. Naše první kroky směřovali do Centra praktického vzdělávání v Krakově. Pan ředitel Marek Filipczak a jeho zástupkyně Barbara Dolorek nás seznámili s novou koncepcí směrů a vývoje polského odborného vzdělání. Praktické školicí centrum v Krakově bylo založeno v roce 1996. Centrum spolu s obdobnými institucemi v jiných městech zřídilo síť vzdělávacích základen na území Polska. Nabízí odbornou praxi v moderních a dobře vybavených školicích prostorách pod dohledem kvalifikovaných a zkušených učitelů. Centrum nabízí rovněž odborné kurzy pro dospělé, kteří by chtěli získat další odborné dovednosti. Kromě školení a kurzů nabízí možnost získání národní kvalifikace a odborné certifikáty. Centra jsou oprávněná provádět vnitrostátní maturitní zkoušku v 18 různých profesích.
 
Po prezentaci jsme si odpoledne procházeli jednotlivé dílny. Začali jsme u oboru automechanik, auto-tronik. Dílna byla vybavena cvičnými panely s převážně elektronickými systémy osobních automobilů. Vybavení bylo získáno částečně z evropských fondů. Učebna auto-troniků byla účelně využita a velmi dobře vybavena technickými panely. Tento příklad vybavení bychom rádi doporučili realizovat na SOU Valašské Klobouky. Další prohlídka směřovala do haly se svářečskými boxy, která byla nově zrekonstruovaná. Učebna s CNC řízenými obráběcími automaty byla rovněž moderně vybavena, žáci se zde učí sestavovat programy a následně zavádí do praxe. Výsledkem cvičné dílny je finální skutečný výrobek. Dílna malíř - lakýrník měla učně sluchově postižené. Žáci byli zařazení mezi ostatní žáky. Mistr se pedagogicky vzdělával ve znakové řeči.

Škola poskytuje vzdělání v gastronomii od roku 1958, vychovává pekaře, řezníky, kuchaře, cukráře a techniky potravinářských technologií. Praktické školení probíhá ve spolupráci s nejlepšími restauracemi a pekárnami v Krakově. Škola se účastní mezinárodních projektů a výměn, je velmi dobře známá na polském gastronomickém trhu. Provázela nás paní ředitelka Marta Niebielska se svými zástupkyněmi. Škola má zhruba 800 žáků, kteří jsou na praxi rozmístěni do 120 firem, restaurací, hotelů. Prohlédli jsme si školu, vybavení učeben a učebny, kde probíhají laboratorní práce. S učiteli jsme komunikovali polsky, s žáky anglicky. Žákyně převedly práci s kuchyňskými moderními roboty, děličkami těsta, které získaly v rámci projektu Partnerství s německou školu ve Frankfurtu nad Mohanem. Zajímali jsme se také o učebnice žáků ve výuce technologie. Ve škole jsou žáci hodnoceni stupnicí 1- 6, přičemž za výbornou se považuje stupeň známky 6. Vedení školy nám nabídlo případnou budoucí spolupráci.              

Ve středu nás čekalo jednání s viceprezidentem Malopolské komory panem Miroslawem Przybylem. Malopolska komora obchodu a podnikání je obchodní a hospodářská organizace se sociálním zaměřením, volně sdružuje cechy a obchodní družstva, jednotlivé v obchodníky. Hlavní náplní práce je zastupování členů komory vůči vládě, místní samosprávě. Komora poskytuje právní pomoc živnostníkům, má dohled nad spolky obchodu v oblasti praktické odborné přípravy, akredituje vzdělávací kurzy, vytváří a udržuje kontakty s místními a mezinárodními partnery, podporuje regionální obchod. Po tomto jednání následovalo setkání se zástupci Cechu obchodů motorových vozidel, který provádí certifikace seminářů, akreditace pro výcvik, odborné vzdělávání, přípravu mládeže, technická školení, podporuje dílny.

Odpoledne jsme absolvovali prohlídku Auto Service s.c. , kde konají svou praxi ti nejzručnější žáci-automechanici. Kromě oprav automobilů připravují a konají údržbu závodních vozů polsko - českého rallye týmu. Potkali jsme zde Jaceka Lisického, který závodně jezdí na BMW Rallye Dakar. Na praxi zde dochází max. čtyři žáci dva dny v týdnu. Dále jsme si prohlédli jeden z největších motoristických podniků Viamont. Společnost provozuje autorizovaný servis a second hand  vozidel. Viamont trénuje až 10 žáků. Praxe trvá u žáků třetího ročníku obvykle tři dny v týdnu, 8 hodin denně. Pokud žáci onemocní, nahrazují si probrané učivo o sobotách.

Další den nás očekávala prohlídka provozovny Družstva pekáren. Společnost zaměstnává 175 lidí, z nichž jsou všichni akcionáři. Učni dochází jednou v týdnu na pět hodin praxe denně. Zde pečou 72 různých druhů chleba a pečiva, používají tradiční pečení metody, přírodní kvasící cykly a přírodní suroviny. Poslední den jsme si prohlédli komplex odborné školy zaměřené na automechaniky s novým programem mechanika -opraváře pro letouny. Na škole vyučuje 30 učitelů a učí se 500 žáků. Škola se specializuje na údržbu, opravy automobilů a jiných dopravních prostředků včetně letadel, na lakování, leštění, autodiagnostiku (software, přístroje a zařízení). Nahlédli jsme do výukové hodiny, kterou jsme prožili se žáky třetího ročníku v předmětu technologie oprav. Žáci dobře rozuměli anglicky. S učiteli jsme diskutovali o mentalitě žáků, zařazování sociálně slabých žáků do výuky, motivaci žáků, řešení problémů s docházkou, hodnocení žáků, propojenosti vzdělávacích osnov školy s centry pro odbornou přípravu. Učitelé očekávají nové směrnice v oblasti středního vzdělání v Polsku, které jsou platné od března letošního roku 2012. Zda bude reforma pro střední odborné střední školy přínosná, to zhodnotí čas.
Projektu se zúčastnili  Mgr. Marcela Šuráňová,  Bc. Blanka Ovesná, Ing. Jaroslav Zikmund, Bc. Lubomír Vaněk, Bc. Josef  Mana,  Bc.Stanislav Tomeček,  Bc. Zdeněk Kliš.
 
Bc. Jarmila Stavinohová
 
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková