Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Krok za krokem k moderní zlínské škole

V lednu loňského roku učitelé ze Základní školy Zlín, Mostní zahájili realizaci projektu zaměřeného na moderní výuku pro žáky s lehkým mentálním postižením. Výsledkem jsou nové pracovní učebnice do předmětu informatika v 6. – 9. ročníku a výukové materiály pro interaktivní tabuli v programu EduBase a Edu Ribbon.

 Před necelými dvěma lety si učitelé ze Základní školy Zlín, Mostní řekli, že chtějí  pro své žáky s lehkým mentálním postižením připravovat výuku moderně,  podle posledních trendů, formou interaktivních programů. Hlavní motivací byla snaha všem žákům učivo v hodinách různých předmětů více přiblížit, zajistit názornost pojmů a ukázat  možnosti praktického využití  v běžném životě.

Z tohoto důvodu společně zpracovali a následně předložili v rámci OP VK - 3. výzvy Zlínského kraje - projekt s názvem „Krok za krokem k moderní škole“, jehož celkové náklady byly schváleny ve výši  2 250 000,- Kč . Realizace projektu byla zahájena v lednu 2011 a pomalu jej v současné době dokončujeme.

Hlavním záměrem projektu bylo zpracovat  pracovní učebnice do předmětu informatika v 6. – 9. ročníku. Dále vytvořit výukové materiály pro interaktivní tabuli do různých předmětů napříč všemi ročníky v programu EduBase a Edu Ribbon. Úkol,  který stál na začátku ledna 2011 před všemi členy realizačního týmu nebyl lehký. Díky vzájemné spolupráci a podpoře se v průběhu 18 měsíců podařilo naplánované výstupy projektu splnit.

Samotnou realizaci projektu jsme hned od začátku rozdělili na dvě části, které se v určitých krocích vzájemně prolínaly. V průběhu realizace klíčových aktivit zaměřených na inovaci předmětu informatika zpracovalo celkem 5 tvůrců 4 učebnice. Každou v rozsahu 40 výukových hodin. S prací jim průběžně pomáhal a metodicky je vedl odborný poradce - garant informatiky. Na závěrečné zpracování dohlížel grafik a odborný text upravoval jazykový korektor. Výsledkem více jak roční práce jsou učebnice, které poslouží  k výuce práce s počítačem, tvorbě  dokumentů v programu WORD, vyhledávání informací na internetu, vyplňování jednoduchých tabulek apod. Žáci si díky připraveným úkolům postupně zvýší svoji počítačovou gramotnost.

S ukázkami zpracování učebnic se budou moci zájemci seznámit na internetových stránkách projektu http://www.zsp-mostni.cz/krok/, kde uveřejníme výběr nejzajímavějších pracovních listů.

Druhou část projektu jsme zaměřili na zpracování téměř 300 výukových materiálů v programu Edu Ribbon a Edu Base. Před zahájením samotné práce na výukových materiálech bylo potřeba všechny  realizátory proškolit v daných programech a seznámit se všemi možnostmi, které oba programy nabízejí. Vzdělávání učitelů, které vedl  zkušený lektor,  probíhalo v ZŠ Zlín, Mostní  v rozsahu 24 hodin. Za tuto dobu se všichni naučili vytvářet prezentace v EduRibbon, a  doplňující texty v EduBase.

Na základě získaných dovedností jsme zahájili práce na výukových materiálech. Jejich funkčnost a vhodnost  využití jsme ověřovali v rámci výuky se žáky školy.

Je třeba říci, že díky projektu jsme mohli pokračovat v modernizaci IC techniky ve škole. Zakoupili jsme druhou interaktivní tabuli, několik výukových programů, notebooky pro tvůrce pracovních učebnic a další vybavení. Po ukončení projektu bude vše dále využíváno k účelům, pro které bylo zakoupeno.

V závěru chci poděkovat všem členům realizačního týmu, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu, za jejich nelehkou práci. Přeji  jim krásné  prázdniny, které využijí k odpočinku a načerpání nových sil.


Věra Kundratová
 
 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková