Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci se stali součástí policejních hlídek
Již tradiční akce města Otrokovice s názvem „Dětská policie“ se účastnili žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků otrokovických základních škol, kteří se pro úterní dopoledne stali součástí policejních hlídek.

Ve dvou směnách

dohlíželi tři žáci ze základních škol Trávníky, T. G. Masaryka a Mánesova spolu s městskými strážníky, příslušníky Policie ČR a Celní správy na dodržování pravidel silničního provozu. Při kontrolách se hlídky soustředily především na technický stav vozidel, povinnou výbavu, dodržování nejvyšší povolené rychlosti, dodržování zákazu požití alkoholu před či během jízdy, používání bezpečnostních pásů a sedaček, povinnost celoročního svícení motorových vozidel, dodržování bezpečnostních přestávek i nejvyšších povolených hmotností. Toho, kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty od partnerů akce. K hříšníkům byli dětští policisté shovívaví a většinu prohřešků řešili pouze domluvou. Našli se ovšem i takoví řidiči, kteří se dopustili většího přestupku a byli potrestáni pokutou od skutečných policistů.

Policejní hlídky byly rozestavěny na třech místech, které byly až do poslední chvíle utajeny. Dětské policisty na jednotlivých stanovištích přivítali, spolu s policisty, vedoucí odboru dopravně-správního MěÚ Otrokovice Renáta Krystyníková a starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. Společně dětem také připomněli, co bude jejich úkolem. „Dopravně bezpečnostní akce na území města probíhají pravidelně v průběhu celého roku a Dětská policie je jednou z nich. Žáci si tak seznamují s praxí v provozu na pozemních komunikacích, ale také s prací složek policie. Mají možnost sledovat komunikaci policistů s řidiči, a pak také společně kontrolovat vozidlo. Smyslem akce je aby si odnesli co nejvíce pozitivních zkušeností a zážitků, které by v budoucnu sami praktikovali a stali se tak ukázněnými řidiči. Nemalý význam má i vliv dětí na jejich rodiče, kdy je s radostí upozorní na chybu, které se dopustil,“ přiblížil otrokovický starosta Jaroslav Budek.

Děti si na této akci nejvíce cení možnosti pohybovat se v blízkosti skutečných policistů, sledovat jejich práci i přístroje, které používají. Také uvolnění ze školních povinností je pro ně vítaným zpestřením. Při plnění svých povinností se žáci i přes prvotní rozpaky rychle zbavili ostychu a dali se do řeči s policisty. Lépe se tak vžili do jejich role a uvědomili si obrovskou zodpovědnost, kterou jako ochránci pořádku mají. Pozitivně tuto akci hodnotí i pedagogové.

„Akce je pro děti velmi prospěšná, především pro čtvrťáky a páťáky, kteří již absolvovali kurz dopravní výchovy a získali průkaz cyklisty. Jedná se o důležitý preventivní prvek pro zajištění bezpečnosti na cestách. Ve škole na tuto akci navazujeme. Děti mají například za úkol napsat slohovou práci a v rámci výtvarné výchovy malovat obrázky,“ uvedl doprovázející učitel ZŠ Mánesova Miloslav Staněk.

V průběhu dopoledne bylo zkontrolováno 53 vozidel, z čehož odměněno bylo celkem 37 řidičů. Pracovníci celní správy tentokrát nezadrželi ze šesti zvážených kamionů ani jeden přetížený. Nejhrubším přestupkem byla v jednom případě pozitivní dechová zkouška na alkohol a jednou překročení povolené rychlosti v obci. Kromě těchto řešili hlídky odhalené nedostatky domluvou a udělením medvídka, jako symbolu drobného prohřešku.

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková