Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Technicko-přírodovědný den na Gymnáziu Kroměříž

Technicko – přírodovědný den na Gymnáziu Kroměříž patří mezi osvědčené projekty školy. Podporuje zájem o technicky zaměřené obory při volbě vysoké školy.

Technicko – přírodovědný den na Gymnáziu Kroměříž patří mezi osvědčené projekty školy. Podporuje zájem o technicky zaměřené obory při volbě vysoké školy. Cílem je výrazně posílit zájem a motivaci žáků o technicky orientované vzdělávání, zvýšit tak možnost výběru dalšího studia a rozvíjet jejich podnikatelské znalosti a schopnosti.

Do projektu jsou zapojeni žáci všech tříd školy rozdělení podle zájmu do předmětů matematika, fyzika, chemie a biologie. V matematice se žáci v jedné skupině věnují Matematickému testování (testy pro společnou část maturitní zkoušky, kvantitativní oddíl z obecných studijních předpokladů sestavený SCIO a přijímací zkoušku na vysokou školu ekonomického zaměření). Jiná skupina navštívila strojírenský závod akciovou společnost TOS Hulín. Pod odborným vedením se seznamují s výrobky, které jsou určené pro výkonné a přesné soustružení a získávají informace z oblasti výroby, nákupu a kooperací, technologie montáže a financí. Další skupina žáků modeluje tělesa a vyznačují jejich základními prvky. Nejmladší učí žáci šachového kroužku základy hry v šachu a zároveň hledají nové talenty, své nástupce a další reprezentanty školy v šachových soutěžích.

Žáci přihlášení do skupin fyziky navštívili firmu EKOSOLARIS v Kroměříži, tradičního výrobce solárních kolektorů, fotovoltaických systémů nebo ekologické stavby nedaleko od Brna. Jedná se o unikátní projekt energeticky úsporného bydlení. Další skupina má zajištěnu odbornou exkurzi ve vodní elektrárně na Strži u Kroměříže. V biologii má skupina nejstarších žáků možnost na vlastní oči zhlédnout část pitvy na patologii Nemocnice Kroměříž. Ostatní žáci vlastní tvorbou vytváří produkty zdravé výživy lahodící oku i tělu, nejmladší žáci se seznamují s organizační strukturou záchranky, výjezdovými stanovišti, vozovým parkem, výbavu zdravotního technika a výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci. Pod vedením zdravotníka každý žák této skupiny ukáže, jak umí poskytnout první pomoc nebo jak by řešil poskytnutí první pomoci.

Žáci se zájmem o chemii sledují práci kvasinek přírodních i umělých a výrobu dalších zlepšujících pekařských přípravků ve Společnosti Lesaffrer; v Moravském lihovaru Kojetín a.s. sledují výrobu nejkvalitnějšího lihu v Evropě. Společnost Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž skupinám žáků tříd nižšího gymnázia umožňují sledovat práci ve zkušebních laboratořích pro rozbory pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody. Mimo laboratoře si mohou prohlédnout provoz čističky odpadních vod. Zvláštní skupinu tvoří žáci, které čeká lyžařský výchovně vzdělávací zájezd. Žáci pracují pod vedením odborníků z Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc. Hlavní důraz je kladen na získání základních pravidel bezpečného pohybu a pobytu na horách. Tyto informace žáci získávají formou besedy, kterou vede Mgr. Eva Kacanu, paralympijská vítězka z Pekingu 2008. Spolupráce s fakultou umožňuje setkání s dalšími tělesně postiženými sportovci, kteří utrpěli úraz právě při sportovních činnostech. Pohybové aktivity pro žáky, označované jako paralympijské hry, jsou připraveny tak, aby se jednotlivci seznámili s pohybem vozíčkářů a vyzkoušeli si některé sportovní činnosti tělesně postižených - košíková na vozíku, judo nevidomých, boccia, jízda na handbike. I když činnosti se simulovaným postižením mohou být zábavné, poskytují velké množství zkušeností a umožňují trvalý vliv na výchovu.

Žáci maturitních ročníků se pod vedením třídních učitelů účastní besedy se zástupcem Úřadu práce Kroměříž. Společně prodiskutují situace při nepřijetí na vysokou školu, platbu zdravotního a sociálního pojištění v době do zápisu na vysokou školu a další organizační činnosti a možnosti spojené s Úřadem práce. S blížícími se maturitními zkouškami třídní učitelé seznamují žáky s vyhláškou o ukončování studia ve středních školách a dalšími organizačními záležitostmi maturitní zkoušky, jako je složení maturitní komise, termíny a rozpis zkoušek pro jednotlivé žáky. Cílem dne je pomoc žákům vypořádat se s úskalím při vyplňování přihlášek na vysoké školy, stejně jako pomoci při správné volbě vysoké školy.

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková