Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Studenti z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm se umístili mezi nejlepšími 10% v celé EU
Spolu s dalšími devíti školami z České republiky a jako jedno ze dvou gymnázií ze Zlínského kraje bylo pět žáků Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm vybráno k účasti v celoevropské soutěži Juvenes Translatores. Soutěž pro mladé překladatele každoročně pořádá Evropská komise.

 
Spolu s dalšími (pouhými) devíti školami z České republiky a jako jedno ze dvou gymnázií ze Zlínského kraje bylo i 5 žáků Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm (+ jeden náhradník) narozených v roce 1993 – Ivana Procházková, Klára Plecendová, Anna Dohnalová, Cecilie Mizerová, Markéta Blinková a Jan Kramoliš - vybráno k účasti v celoevropské soutěži Juvenes Translatores. Všichni jsou žáky 3.A, třídy s rozšířenou výukou jazyků.  

Samotné soutěžní klání probíhalo v úterý 23. 11. 2010, ve všech evropských školách stejného časového pásma v tutéž dobu – od 10 do 12 hodin SEČ. Čtyřicet pět minut před začátkem soutěže zaslalo DGT (= generální ředitelství pro překlady) texty k překladu na kontaktní e-mailovou adresu školního koordinátora (Mgr. Dana Gajdová) uvedenou v přihlášce a zároveň je zveřejnilo na internetových stránkách soutěže. Po ukončení musel koordinátor odeslat vyhotovené překlady (psané ručně do předem připravených formulářů) poštou na adresu Evropské komise do Bruselu.  Odtud práce putovaly k překladatelům z  jednotlivých zemí, kteří je vyhodnotili a vybrali z nich ten nejlepší překlad, jehož autor byl pozván na slavnostní udělování cen, jež se bude konat 7. dubna 2011 v Bruselu.
 
Z každého členského státu mohl být vybrán pouze jeden vítěz. Dle vyjádření hodnotitelů soutěže ale i další soutěžící prokázali mimořádné jazykové schopnosti a studenti z jazykové třídy Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm se umístili mezi nejlepšími 10 % v celé EU. Díky tomuto byť ne absolutnímu vítězství se ukázalo, že výběr žáků do takto specializovaných ročníků s rozšířenou výukou jazyků má smysl a svůj účel tak bezezbytku plní.
 
Mgr. Dana Gajdová  
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková