Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nejlepší učebnicí je sama příroda
Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov, konkrétně 9. A, vyrazili v pondělí 1. 11. 2010 za výukou mineralogie a chemie přímo do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Pod heslem, že nejlepší učebnicí je sama příroda, se vydali zkoumat unikátní jeskynní systém evropského významu, který vznikl společným působením atmosferických vod, tedy deště shora, a teplých minerálních vod vystupujících z dosud neznámých hloubek.
 
Při společném setkání se obě vody mísily, prolínaly, proudily a vytvořily fantastický labyrint jeskyní, puklin a průchodů. Zajímavé je, že povrch skalních stěn je pokryt z chemického pohledu stejnou látkou, tedy uhličitanem vápenatým, který ale jednou vykrystalizoval do podoby aragonitu, jindy, a to častěji, do podoby kalcitu.

Žáci se v rámci hodinové prohlídky seznámili jak se vznikem, tak i stavbou vápencového systému, který leží na rozhraní Českého masívu a Západních Karpat – dvou geologicky odlišných celků, který vznikal před 350 milióny let. Prošli chodby o délce 375 metrů za průměrné teploty 14,2°C a při vlhkosti vzduchu až téměř 100%. Museli dávat pozor, aby se nepřibližovali k místům označeným výstražným trojúhelníkem, protože ta jsou trvale zaplynována oxidem uhličitým, plynem bez barvy i chuti, který je ale při vyšších koncentracích velmi nebezpečný.
 
Neméně zajímavé bylo i pokračování exkurze, kdy se pustili do téměř detektivního pátrání, jehož cílem bylo zjistit které minerální prameny v Teplicích vyvěrají, jaké mají chemické složení a jak „chutnají“, což byl jeden z nejtěžších úkolů, protože popsat chuť sodíku či oxidu uhličitého ve vodě je složité... ale žáci si poradili i s tímto úkolem.
 
Výuka to byla zajímavá a podmětná a žáci přímo na místě jistě vstřebali více informací než ve školní třídě. Navíc byly tyto poznatky umocněny osobním prožitkem.
 

Mgr. Jaroslava Ševčíková
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková