Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gymnázium oslavilo 140. výročí založení
Páteční podvečer se nesl v duchu oslav 140 let od založení meziříčského Gymnázia Františka Palackého. Na slavnostním večeru zavzpomínalo na léta strávená na této střední škole pět speciálních hostů. O tom, že se studenti věnují ve svém volném čase nejenom učení, dokázali všem přítomným pěveckými, tanečními i recitačními vystoupeními.

 

Samotný úvod večera patřil pěveckému sboru Basové B působící při gymnáziu, který v originálním pojetí zazpíval českou hymnu. „Sto čtyřicet let existence jakékoliv instituce je nevšedním jubileem. Nejinak je tomu u Gymnázia Františka Palackého – jedné z nejstarších středních škol na Moravě s vyučovacím jazykem českým,“ sdělil v začátku projevu ředitel gymnázia Jan Trčka a pokračoval: „Škola se rodila díky osvícenosti a moudrosti našich předků, její vznik byl významným počinem pro povznesení vzdělanosti nejen v našem městě, ale i v jeho širokém zázemí. V raném věku úspěšně čelila snahám o poněmčení, později snahám o zrušení, se štítem překonala tragická období světových válek i novodobých dějin, aby dnes slavila dlouhých sto čtyřicet let nepřetržitého vzdělávacího a výchovného působení". V projevu vyzdvihl profesorský sbor, který měl vždy ve svých řadách vynikající odborníky a nezapomenutelné osobnosti. Upřímně poděkoval všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří ve škole působili či působí. Následně padla jména pedagogů a absolventů, kteří již nejsou mezi námi, ale kteří se svými ušlechtilými rysy, svým umem a osobnostním významem trvale zapsali do našich myslí. Padlo jméno někdejšího ředitele školy - profesora Františka Nedbálka, absolventů, jako například historika Záviše Kalandra a právníka Oldřicha Pecla, generála Rudolfa Pernického či spisovatele Čeňka Kramoliše.
 
„Přeji škole studenty, kteří cílevědomě chtějí rozvíjet svůj talent, kteří se nespokojí s průměrem a pro dosažení svého cíle jsou ochotni mnohé   podstoupit. Přeji škole pedagogy, kteří budou profesně fundovaní, zapáleni pro učitelské povolání, se snahou předat žákům maximum svých znalostí, životních zkušeností i tolik potřebných mravních hodnot. Přeji škole absolventy, kterým se gymnaziální vzdělání stane odrazovým můstkem k osobnostnímu růstu, kteří naleznou plnohodnotné uplatnění ve společnosti a svým bytím budou šířit dobré jméno tohoto gymnázia. Přeji škole jistotu budoucí existence nezbytnou k tomu, aby i nadále byla moderním stánkem vzdělanosti v souladu s požadavky současného světa,“ dodal, mimo jiné, v závěru svého projevu ředitel gymnázia.
Následně pronesli projev náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Slovák a ředitelka družebního gymnázia ze slovenských Šah Tatiana Wenelová. Poté zarecitovali dva studenti školy, zatancovaly studentky třídy 4. C a ve třech skladbách se představila rocková kapela The Dust, jejíž tři členové jsou, jak jinak, než studenty gymnázia.


V dalším večerním bloku bylo na pódium pozváno pět speciálních hostů, kteří zavzpomínali na léta strávená na meziříčském gymnáziu, konkrétně PhDr. Dagmar Oravová – Jaklová, emeritní děkan Mendelovy zemědělské univerzity, zahradní fakulty doc., Ing. Milan Rajnoch, CSc., redaktor České televize Martin Dorazín, automobilová závodnice Lucie Panáčková a novinář České televize Marek Wollner. Všech hostů se moderátoři večera zeptali na pár otázek. „Z mého pohledu mám za sebou velmi úspěšný rok, a to proto, že se mi podařilo přežit první půlrok na lékařské fakultě v Ostravě. Daří se mi tam díky našemu gymnáziu, protože mi dalo velice dobré základy,“ prozradila Lucie Panáčková, která úspěšně absolvovala gymnázium v roce 2010. Také na sebe prozradila, že ačkoli se živí jako automobilová závodnice, v běžném silničním provozu má strach, a to z ostatních řidičů. „Na gymnázium vzpomínám rád, i když už jen velmi málo, protože je to dávná doba,“ odpověděl na otázku Marek Wollner, kterého můžeme vidět každé pondělí v pořadu Reportéři ČT. Následně se rozpovídal o jednom kázeňském prohřešku, kterého se dopustil se svým spolužákem. Během vyprávění několikrát všechny přítomné rozesmál. „Myslím si, že je málo pražských gymnázií, která měla tak významné absolventy. Jsem hrozně rád, když vidím, jak se gymnázium k tomuto výročí staví. Jste asi jedni z posledních vlastenců v této zemi, a myslím to naprosto vážně. Hymna na začátku mi vzala dech,“ dodal Marek Wollner. 
 

Zdroj: www.valasskemezirici.cz
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková