Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gymnázium chce obnovit zájem žáků o přírodovědné předměty
Modely a modelování v přírodovědných předmětech a jejich srovnání s reálnými objekty nebo procesy, tak zněl název odborné konference, kterou ve středu 15. června uspořádalo Gymnázium Otrokovice v sále Otrokovické BESEDY jako ukončení dvouletého projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.
 
Stále nižší zájem žáků o přírodovědné obory vedl otrokovické gymnázium k realizaci stejnojmenného projektu, který si klade za cíl obnovit jejich zájem o matematiku, fyziku, biologii a chemii. Zaměřuje se přitom na využití moderních měřicích systému a prostředků ICT, které jsou žákům dnešní doby blízké. Projekt rozvíjí dovednost žáků reálnou situaci zjednodušit do vhodného modelu a aplikovat získaný model při zkoumání. Žáci tak například sbírají reálná data při experimentech, hledají závislosti mezi naměřenými hodnotami, ale také tvoří modely a simulace jevů na základě známých teoretických předpokladů.
 
„Gymnázium Otrokovice spolupracuje s vysokými školami a snaží se kvalitně připravovat žáky k dalšímu studiu. Je  však patrné, že zde dochází, stejně jako v celé společnosti, k odklonu zájmu žáků o přírodovědné obory. Je nezbytné zatraktivnit jejich výuku, přitáhnout žáky ke studiu těchto velice perspektivních oborů. Oborů, které nemají problém s uplatněním na trhu práce a nepochybně výrazně přispívají k rozvoji Zlínského kraje, regionu i celé České republiky.
Nové pojetí některých témat matematiky, fyziky, chemie a biologie, jejich nové výukové metody a formy pomohou tyto předměty zpopularizovat a zvýšit zájem o ně“, přiblížil ředitel Gymnázia Otrokovice Ivo Kramář.
 
Projekt obsahuje kromě aktivit, které jsou zaměřeny na tvorbu a ověřování vzdělávacích programů, i exkurze a návštěvy odborných pracovišť. Ty žákům umožnily navštívit například Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, elektrárny v Dukovanech a Dalešicích, pracoviště Akademie věd ČR Bílý Kříž, Starou huť v Moravském krasu, Čistírnu odpadních vod ve Zlíně – Malenovicích, Chráněnou krajinnou oblast Pálava, Anatomické muzeum LF MU v Brně nebo Technické muzeum a Antropos v Brně. Žák tedy navštíví řadu pracovišť, která se věnují environmentální výchově či mají souvislost s přírodovědnými obory.
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková