Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Evropský projekt přispěl k modernizaci střední školy v Uherském Brodě

​Š-COPT v Uherském Brodě je realizátorem projektu s názvem "Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech". Z evropských peněz byly vybudovány 3 miltimediální učebny, vytvořeny výukové materiály. Cílem projektu je zlepšit PC gramotnost žáků a zavést do běžné výuky nové moderní technologie.

Náš projekt s názvem Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, v globálním grantu CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na naší střední škole začal již 1. 3. 2009 a jeho konec je naplánován na 28. 2. 2010. Během tohoto období naše střední škola díky finanční podpoře z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky uskutečnila následující body:

1) byly vybudovány 3 nové multimediální učebny, kde je v každé z těchto učeben vždy jedna interaktivní tabule, dále ozvučení a samozřejmě možnost připojení na internet v celé budově střední školy (zrealizováno již k 1.9.2010)

2) byl vytvořen dostatek výukových materiálů v elektrické podobě jako jsou např. PC prezentace, videa, digitální fotografie, elektronické testy atd.,  podle kterých od 1.9.2010 na naší střední škole již některé zvolené předměty a ročníky pravidelně vyučujeme. Tyto materiály jednotliví autoři (učitelé naší střední školy) společně se svými konzultanty tvoří již od 1.4.2009. Do prvního září museli mít určitý nutný základ výukových materiálů a v současné době díky nim probíhá ověřování v normální výuce a podle potřeb se jednotliví autoři snaží o jejich doplňování tak, aby co nejlépe vyhovovali reálné situaci při běžné výuce – toto bude probíhat až do konce projektu v roce 2011.

S  projektem máme však již od jeho začátku také jiné záměry než jsou pouze tři nakoupené učebny, počty proškolených osob a rozsah vytvořených materiálů, které musíme podle zadání tohoto projektu splnit. Naší snahou zde byla samozřejmě modernizace naší střední školy, zlepšení prostředí pro žáky, zlepšení PC gramotnosti na škole, ale také nepochybně vyzkoušení těchto nových technologii v běžné výuce. Po roce projektu jsme proto přikoupili ještě další interaktivní tabuli tentokrát již z prostředků školy, ale také některé další učebny vybavili projektory a plátny tak, aby se na naší střední škole vyučovalo opravdu nově a moderně, jak jsme si to stanovili již v názvu projektu. Bez jeho realizace by se také pravděpodobně jen těžko odstraňovala obava z něčeho nového, kdy musely být klasické tabule nahrazeny interaktivními a křída, na kterou byli všichni zvyklí, se začne používat pouze výjimečně. Vyučující, kteří zde vyučují, si po roce výuky nemohou vynachválit skutečnost, že pokud chtějí žákům pustit např. video, tak je to otázka pár kliků na PC (žádné dlouhé přípravy videa, televize atd.).  Navíc toto video mohou kdekoliv zastavit a začít do videa libovolně barevně kreslit a to přímo na interaktivní tabuli.

Jako další nespornou výhodou vidí také to, že mohou plynule přejít z videa k názorným obrázkům (nemusejí chystat meotar nebo diaprojektor jako dříve) a také zde mohou dopisovat a kreslit přímo do těchto obrázků (např. na soustružnickém noži dokreslit jeho úhly). Konečně výukové texty nebo testy, které si již stihli připravit, je zde možné zobrazovat stejně rychle jako videa nebo obrázky. Navíc je možné všechno rychle a snadno měnit, ale také díky internetu přímo z plochy notebooků našich učitelů ukázat jakýkoliv text, video nebo obrázek a výuku takto oživit. Rádi bychom našim žákům vytvořili co nejlepší podmínky, ale také připomněli rodičům, kteří pro své děti hledají SŠ, že se naše střední škola snaží být moderní a úspěšnou střední školou. Do budoucna můžeme slíbit, že v těchto projektech nepolevíme a i nadále se budeme snažit také díky finančním prostředkům z nich naší střední školu neustále vylepšovat. Pro lepší představu zde přikládáme tři fotografie znázorňující tři běžné učebny, které jsme díky tomuto projektu přeměnili na multimediální.

Učebna pro umělecké obory v budově SŠ-COPT UHERSKÝ BROD (areál ČZ a.s. ulice Svatopluka Čecha)

  
Před změnou.
  
Po změně.
Učebna pro technické obory v budově SŠ-COPT UHERSKÝ BROD (areál ČZ a.s. ulice Svatopluka Čecha)

Před změnou.

Po změně.
Vysokoškolská učebna- výuka laboratorního měření v budově SŠ-COPT UHERSKÝ BROD (pažbárna, ulice Vlčnovská)

Před změnou.

Po změně.

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský 
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková