Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ředitelé podepsali dohodu o spolupráci v oblasti gastronomických oborů

Ve dnech 22. – 23. listopadu 2010 zástupci Integrované střední školy - Centra odborné přípravy Valašské Meziříčí navštívili partnerskou školu v polském Řešově, se kterou navázali spolupráci. Studenti obou škol se zúčastní výměnných stáží v zahraničí, vzájemných návštěv v rámci soutěží barmanů nebo speciálního gastrofestivalu, který se koná v Řešově.

Ve dnech 22. – 23. listopadu 2011 zástupci naší školy (ředitel Mgr. Petr Pavlůsek, zástupce pro teoretickou výuku Mgr. René Camfrla a zástupce pro odborný výcvik Ing. Zdeněk Hadaš) navštívili partnerskou školu v polském Řešově. Řešov je centrálním městem Podkarpatského vojvodství a žije zde přibližně 180 000 obyvatel. Naši delegaci vřele přivítal ředitel školy Mgr. Marek Pikula a jeho zástupci, kteří ji provedli areálem a představili jí studijní obory, které jsou zde nabízeny. Školu navštěvuje 1 300 studentů, převážně dívek, kteří studují obory zaměřené na gastronomii, turismus a hotelnictví. Zástupci naší školy si také prohlédli dva hotely špičkové úrovně v centru města, kde řešovští studenti provádějí svou praxi. V průběhu večera byly nastíněny možnosti spolupráce našich číšníků a kuchařů v těchto špičkových hotelech.


 „Podporuji výměnné stáže studentů, které jsou vždy přínosem, neboť studenti v nich získávají jedinečné zkušenosti a dovednosti, jdoucí nad rámec běžné výuky, které se pro ně v budoucnosti stanou nedocenitelnými. Jakýkoliv projekt realizovaný ve spolupráci se zahraničím je vždy pro naši školu příležitostí, jak zodpovědně připravit žáky na budoucí povolání. Nebojíme se ani mnohdy problematické slovní bariéry, protože polština je slovanský jazyk a podobnost s češtinou je značná, na rozdíl např. od jazyků germánských,“ uvedl Mgr. Petr Pavlůsek, ředitel školy.

Během druhého dne se naši zástupci seznámili s bohatou historií města. Škola v polském Řešově oslavila v tomto roce 90 let od svého vzniku a v rámci této události se jí podařilo zrekonstruovat polovinu svých budov. Studenti tak mají k dispozici moderní gastronomické zázemí. Tentýž den navštívili budovu odborného výcviku žáků, která zároveň funguje jako zařízení veřejného stravování pro obyvatele z blízkého okolí. V odpoledních hodinách byla mezi řediteli obou škol podepsána dohoda o další spolupráci v oblasti gastronomických oborů s využitím evropských projektů typu Leonardo da Vinci, popř. možnosti vzájemných návštěv v rámci soutěží barmanů nebo speciálního gastrofestivalu, který se koná v Řešově.

„Přeji našim studentům, aby se svých úkolů v rámci těchto stáží zhostili svědomitě a s vědomím, že reprezentují jak naši školu, tak i úroveň české gastronomie v zahraničí. Budu velmi potěšen, pokud tyto projekty nebudou jen ojedinělou záležitostí, ale stanou se pravidelnou součástí výuky,“ pevně doufá ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.


Mgr. Kateřina Röhrerová
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková