Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Úbytku žáků chtějí školy čelit i orientací na vzdělávání dospělých
Řada středních škol se v současné době pouští do boje s nastupujícím úbytkem žáků také větším zaměřením na vzdělávání dospělých. Pětadvaceti školám na Zlínsku v tom pomáhá projekt známý jako UNIV 2 KRAJE.
 

Ministr školství Josef Dobeš sdělil začátkem prosince 2010 na schůzce vrcholným zástupcům krajů doporučení svého resortu, aby s ohledem na demografický vývoj postupně optimalizovali síť středních škol. To může někde prakticky znamenat např. i jejich slučování či útlum. Povolovat se nemá vznik dalších soukromých škol. Počty středoškoláků v ČR klesají, volných míst je přebytek a lepší to nebude ani v příštích letech. Třiapůlletý projekt UNIV2 KRAJE, do kterého školy vstoupily loni v létě, řeší jednu z možností, jak mohou situaci čelit nasměrováním části svých materiálních i personálních kapacit do celoživotního vzdělávání dospělých.

Dospělé zatím vzdělávají, kromě dalšího vzdělávání ve velkých firmách, zejména soukromé agentury. Ty jsou zatím oproti školám úspěšnější v „balíčcích“ výběrových řízení na vzdělávací poptávku (např. ze strany úřadů práce), nepříliš vstřícně nastavených na reálné podmínky a možnosti středních škol. Na samotné vzdělávání si přitom paradoxně často najímají prostory i odborníky právě ze škol.

Podporu vůči projektu UNIV2 KRAJE deklarují krajské úřady napříč celou ČR, včetně Zlínského kraje. Princip vzdělávání dospělých pedagogy (lektory) na středních školách ale podle zkušeností ředitelů škol přijala už i většina úřadů práce. „Školy jsou obrovskou základnou vzdělanosti všude, tedy i v oblasti dalšího vzdělávání,“ potvrzuje hlavní manažerka projektu UNIV2 KRAJE Jana Bydžovská z Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze.

„Během mé práce se výrazně ukazuje, že celá řada vzdělávacích institucí pracuje agenturně a nasmlouvává si školy pro materiální i personální zabezpečení. Jsme přesvědčeni, že to je rezerva škol – tohle mohou dělat samy,“ potvrdila Bydžovská. Zároveň připomněla, že ministerstvo školství je v tuto chvíli odpovědno za další vzdělávání nejenom škol, ale také soukromých vzdělávacích institucí: „Dnes již připravovaný projekt UNIV3 se má týkat právě škol i soukromých vzdělávacích institucí. Tam bychom  se s touto oblastí měli potkat a úřady práce budou jednou z cílových skupin, s nimiž chceme pracovat.“

 Každá škola tři programy

V celé ČR se do projektu UNIV2 KRAJE od srpna 2009 zapojilo 325 škol, ve Zlínském kraji je jich 25. V první vlně připravují vzdělávací programy, které budou klienty vzdělávat v oborech odrážejících široké spektrum možností poskytování dalšího vzdělávání.

Jsou to zejména programy směřující k získání dílčí kvalifikace - Obuvník pro zakázkovou výrobu, Stavební truhlář či Příprava pokrmů studené kuchyně. Z ostatních jsou to např.  masérské a další gastronomické obory, logistika skladování v obchodních řetězcích, osobní a firemní prezentace na Internetu,  pravidla osobního a písemného jednání nebo programy určené pro opraváře zbraní, zaměřené na chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla atd. 

Každá škola má vytvořit během tří let tři vzdělávací programy celoživotního učení. Kantoři se zároveň školí v pedagogickém projektování, lektorování dospělých, v marketingu atd. Programy pro 1. vlnu projektu jsou již hotovy a některé již prošly koncem roku 2010 i pilotním ověřením s prvními klienty. První vlna poběží do konce března 2011. 

V jednotlivých krajích se zapojené školy propojují do sítí. V jejich rámci mají postupně vznikat také centra dalšího vzdělávání, která budou veřejnosti a zaměstnavatelům poskytovat komplexní informace o možnostech vzdělávání na středních školách. Již existující krajská centra (mj. také ve Zlínském kraji) mohou rozšířit stávající síť o nové školy zapojené v projektu UNIV 2 KRAJE a konsolidovat svou činnost a působnost. Zapojeným školám zajistí tato centra servis např. v oblasti propagace vzdělávání, v problematice získávání zakázek pro jednotlivé členy sdružení i celku a v otázkách vývoje právních předpisů ohledně dalšího vzdělávání.

Momentálně řešitelé projektu zvažují možnosti právní formy těchto sdružení. Podle J. Bydžovské jsou školy v projektu samostatnými centry celoživotního učení, nicméně se ukazuje, že zejména při „sáhnutí si“ na větší zakázky je lepší, když jsou určitým způsobem sdruženy v podobné organizaci.

 

UNIV 2 KRAJE na internetu

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 312

Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 307

Pavel Vrba, metodik projektu UNIV 2 KRAJE pro Zlínský kraj, tel. 775 583 521

 
 
Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání, www.nuov.cz
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková