Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projekt OP VK na SOŠ v Luhačovicích úspěšně nastartoval
Už více než tři měsíce pracují odborníci naší školy na projektu Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice, který získala škola 3.11.2008 v rámci Globálního grantu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
                
        
 I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í
 
Projekt  Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
 
Cíle projektu v hodnotě téměř 3,5 milionu korun vedou hlavně ke zvyšování kvality odborného vzdělávání všech maturitních oborů a jsou naplňovány pedagogy a studenty školy. Zároveň byly konzultovány s partnerskou školou SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí, podnikatelskými subjekty (např. houslařská dílna ing. Celého ve Zlíně), s orgány státní správy (Zlínský kraj), samosprávy (Město Luhačovice) a dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi. V rámci projektu byl vytvořen organizační a tvůrčí tým, který zahájil práce  na šesti výukových modulech, během níž se vytváří e-learningový portál pro studenty školy a další zájemce, na němž budou ve spolupráci s firmou CEPAC umístěny studijní příručky v elektronické podobě. Současně byla započata práce na čtyřech multimediálních CD (Hudba a čas I. A II. a Světová literatura napříč staletími a civilizacemi I. A II).

Koordinátorkami projektu byly jmenovány Mgr. Libuše Dostálová a Ing. Jana Šuráňová.  
 
Výukové moduly a jejich metodici:

1. Interiérový design – moderní trendy a ukázky (MgA. Mikešová, Ing. Kacálek a Ing. Divila)
2. Moderní trendy ve výtvarné a grafické přípravě (MgA. Mikešová, ak. soch. Váp a Mgr. Blažková)
 
3. Vybrané kapitoly z dějin umění (ak. soch. Váp a Mgr. Blažková, MgA. Mikešová, Mgr. Martin Dvořák)
 
4. Dějiny hudby v kontextu s vývojem strunných hudebních nástrojů (Ing. a Bc. Pavel Celý) 
 
5. Historické technologie výroby hudebních nástrojů (Houslařská dílna Zlín Ing. Pavla Celého)
 
6.Světová literatura napříč staletími a civilizacemi (PaedDr. Karel Milička)  
Moduly budou v následujícím  období pilotně ověřeny a zapracovány do programů studijních oborů ve všech ročnících. Chystají se i programy exteriérové kresby, uměleckých výstav a exkurzí žáků do význačných kulturních a historických destinací (např. Paříž, Vídeň).
 
Pro zajištění pilotní výuky šesti vzdělávacích modulů a dalších aktivit projektu již bylo pořízeno:
 

1. vybavení jedné učebny kvalitními notebooky

2. exkluzivní grafický program pro výuku designu

3. barevná multifunkční tiskárna, kopírka a skener  

4. 30 malířských stojanů

5. 15 polohovatelných lavic  

V dalším období počítáme s rozšířením našich výukových možností pořízením kvalitního fotoaparátu, digitální kamery, datového projektoru, interaktivní tabule a dalších pomůcek, které nám pomohou při realizaci a pilotním ověřování modulů vyučujícím odborných předmětů naší školy, e-learningových specialistů a externích odborníků z praxe. 

 
Již byla zpracována první monitorovací zpráva a materiály propagující výstupy projektu. O projektu školy informoval regionální tisk i Český rozhlas Brno.  
 
Vedoucí projektu: PaedDr.Karel Milička
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová