Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projekt Multikulturní škola zahájen
​Vytvoření osvětově vzdělávacího programu a jeho uplatnění v 11 základních a středních školách a neziskových organizacích zabývajících se integrací cizinců ve Zlínském kraji je hlavním cílem projektu Multikulturní škola, zaměřeného na prevenci rasismu a xenofobie.

Tento projekt si klade za cíl prostřednictvím seminářů, ukázkových hodin, konzultací i osvěty působit především na většinovou společnost tak, aby vnímala menšiny a neměla předsudky vůči jejich odlišnosti. „Vzhledem k tomu, že v populaci a tedy i v dětských kolektivech přibývá cizinců, je potřebné, aby si děti již od raného věku osvojovaly pravidla sociálních dovedností a vzájemné komunikace s vrstevníky jiných kultur tak, aby se všichni navzájem obohatili a nevytvářeli mezi sebou bariéry,“ pronesla při čtvrtečním zahájení projektu ve vsetínské škole Trávníky krajská radní Taťána Nesrsesjan.

Cílovou skupinou projektu Multikulturní škola jsou žáci a pracovníci základních a středních škol a pracovníci nestátních neziskových organizací zabývající se volnočasovými aktivitami pro mládež a integrací cizinců. Celý projekt bude ukončen v březnu 2012 a během jeho trvání se uskuteční spousty jednodenních a dvoudenních seminářů pro děti, pedagogy a pracovníky neziskových organizací a přibližně 89 dvouhodinových seminářů.

Letos se uskuteční takzvané modelové hodiny zaměřené na multikulturalitu ve třech základních školách na Vsetínsku, v příštím roce budou také zahájeny semináře v dalších okresech. Lektory těchto modelových hodin budou jednak odborní pracovníci krajského úřadu Zlínského kraje a také externisté, mezi nimiž budou i cizinci. Metody a obsah výuky budou vždy přizpůsobeny věkové kategorii posluchačů.

Ve Zlínském kraji se do projektu Multikulturní škola postupně zapojí asi 735 žáků, 410 pedagogů a 40 pracovníků neziskových organizací. Jedná se o individuální projekt Zlínského kraje, který vznikl ze specifické potřeby regionu. Přestože v ostatních krajích již podobně zaměřené projekty běží, vždy vycházejí z konkrétní situace daného regionu, proto není bez zajímavosti, že jedním z partnerů projetu je také Liga lidských práv Brno, která má s řešenou problematikou bohaté zkušenosti.

Zlínským krajem realizovaný projekt Multikulturní škola je realizován v rámci Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Z celkových očekávaných nákladů ve výši téměř 3,3 milionu korun poskytne 85 % ESFa zbylých 15 % poputuje ze státního rozpočtu ČR.  


 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová