Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projektům se ve Střední odborné škole Holešov daří
Střední odborná škola Holešov je stejně jako mnoho dalších škol zapojena do projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, ale záběr a využití je v porovnání s ostatními velmi široký.
 

Za zmínku jistě stojí projekt „Let´s go 09“ (Leonardo da Vinci), kdy si pětice žákyň naší školy mohla v říjnu tři týdny v Berlíně zkoušet, jak probíhá praktická výuka v německých školách. Jaký přínos měla tato stáž, je možno vyčíst ze slov samotných účastnic: „Při pobytu v cizím prostředí jsme ztratily veškeré jazykové, psychické i sociální zábrany, zlepšily jsem si své jazykové dovednosti, rozšířily jsme si všeobecné znalosti o Německu, navázaly jsme nové kontakty, osamostatnily jsme se a do budoucna uvažujeme o práci v jedné ze zemí EU.”

Další z projektů, který již běží v rámci programu Comenius, je partnerství se školou z Hennigsdorfu, Berlín - Eduard - Mauer Oberstufenzentrum. Na začátku prosince nás navštíví delegace 10 žáků a 2 učitelů z této školy. Během dvou let se uskuteční vzájemné desetidenní pobyty v obou zemích, které budou přispívat nejen k odstranění jazykových bariér, ale i bariér sociálních a dovednostních. Doposud proběhlo setkání našich a německých pedagogů, kteří se podílejí na projektu.

Třetím projektem, který se podařilo uskutečnit pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, je projekt s názvem SVES, tedy studijní návštěvy odborníků ve vzdělávání. Jako ředitel školy jsem navštívil vzdělávací středisko Low Bank Ground Outdoor Education Centre Conistn ve Velké Británii. Tématem studijní návštěvy bylo Creative and inspiring learning out of the classroom (tvořivé a inspirující vzdělávání mimo třídu). První vhled do problematiky tématu uvedl Geoff Cooper, ředitel LBG Outdoor Education Centre Coniston, který představil své vzdělávací středisko, jeho činnost, zaměstnance a aktivity, které je zde možno realizovat. Jeho informace byly doplněny praktickými ukázkami a prohlídkou centra. Velmi podrobné představení britského vzdělávacího systému zajistila Shirley Gornall, školní inspektorka. S aktivitami, které je možno realizovat v Grizelda Forest Centr, nás seznámila Tania Crockett, provedla nás celou oblastí s názornými ukázkami činností, které žáci, případně rodiny s dětmi, mohou vykonávat. Ve vzdělávacím středisku Cumbria University jsme se účastnili vzdělávacího semináře, který vedl vysokoškolský učitel, Rober Geaves. Důraz byl kladen na hledání pojítek mezi potřebami člověka a ochranou přírody. V neposlední řadě musím připomenout návštěvu Brantwood, historického domu Johna Ruskina, vědce a literáta, který specifikoval 4 činnosti, které je důležité při vzdělávání dodržovat. Je to discover (objev), explore (prozkoumej), conserve (uchovej) a share (sdílej).Všechna setkání byla velmi příjemná vedená s vysokou profesionalitou přednášejících.

Naše škola bude dále pokračovat v aktivitách, které podpoří mobilitu žáků a bude zvyšovat jejich odborné a jazykové kompetence. Pro zájemce o studim nabízíme informační setkání v rámci dne otevřených dveří 4.12.2009. Informace o našich aktivitách také naleznete na www.soshol.cz.

 
PhDr. Mojmír Šemnický
ředitel školy
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová