Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Modernizace výuky předmětu elektrická měření
Střední odborná škola Otrokovice je realizátorem projektu "Modernizace výuky předmětu elektrická měření" pro obory vzdělání elektro. Cílem projektu je modernizace a digitalizace elektrických měření v předmětech číslicová technika, elektronika, automatizace, měřicí systémy a elektrická měření.
Záměrem autorů je zavádět do výuky moderní digitální a počítačové měřící systémy. Dovybavením laboratoří moderními měřicími přístroji a zpracováním měřicích úloh s využitím digitálních a počítačových systémů se tak výrazně zvýší kvalita výuky daného předmětu. Žáci budou mít možnost seznámit se s vybavením, které se dnes v praxi běžně používá. Tím se zlepší jejich schopnost využívat nejmodernější technologické postupy a reagovat na dynamický vývoj v oboru. Nezbytná je v této oblasti také spolupráce s vysokoškolskými pracovišti i s výrobními firmami, neboť právě oni tyto nejmodernější dostupné technologie využívají.
 
Problematika měření je rozdělena na moduly podle vyučovaných předmětů. V rámci těchto modulů řešitelský tým vypracovává 120 konkrétních úloh, které pak budou využity ve výuce. Výstupem projektu bude studijní materiál obsahující soubor laboratorních úloh včetně příslušných návodů a pomůcek v oblasti teorie i praktické aplikace. Tyto materiály budou využívány i po skončení projektu a budou také k dispozici ostatním zájemcům v daném oboru.
 
Inovativnost projektu spočívá v tom, že využití moderních měřících systémů umožňuje nové netradiční způsoby měření elektrických i neelektrických veličin. Kvalitativní posun v námi řešené problematice spočívá nejen v celkovém zatraktivnění výuky předmětů, kde probíhají elektrická měření, ale zejména ve schopnosti žáků používat tyto měřící systémy a tím zvýšit možnost uplatnění se ve vystudovaném oboru vzdělání. Průvodním efektem projektu je také environmentální aspekt. Moderní digitální měřicí přístroje jsou vyrobeny v převážné většině z recyklovatelných materiálů a mají nízkou spotřebu elektrické energie. Při odborné likvidaci jsou tedy šetrnější k životnímu prostředí.
 
Délka trvání projektu je od roku 2009 až do roku 2011. V projektu bylo čerpáno na měřicí přístroje, výpočetní techniku, software pro měření 1,2 mil. korun.
 
Informace o průběhu projektu Modernizace výuky předmětu elektrická měření jsou na webových stránkách Střední odborné školy Otrokovice – www.sosotrokovice.cz.
 
kkkk.JPG

 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová