Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Holešovští žáci mohli díky projektu Comenius vycestovat do Německa
Střední odborná škola Holešov je zapojena v projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení, od něhož obdržela grantovou podporu. Ve dnech 12. 4. - 21. 4. 2010 se v německém Hennigsdorfu uskutečnilo druhé setkání s partnerskou školou v Berlíně. První společné žákovské setkání proběhlo v Holešově v prosinci 2009.
Comenius.jpg

Po příjezdu do Berlína nás přivítali kamarádi a učitelé z partnerské školy, se kterými pracujeme na projektu  nazvaném: „Alles isst anders“ aneb „Všechno se jí jinak“ o německých a českých potravinářských výrobcích, které se vyráběly v obou bývalých zemích „Východního bloku“ do roku 1989 a jsou vyráběny i v současnosti. Během našeho pobytu v Německu byli někteří žáci ubytováni v rodinách a zbylí žáci bydleli s učitelkami Mgr. Renatou Juráňovou a Ing. Bc. Editou Michutovou, které na projektu pracují, na internátě partnerské školy.

První den naší projektové práce jsme byli přivítáni ředitelem školy a jeho zástupci. Byla nám ukázána celá škola, včetně prohlídky odborných učeben a dílen. Ve škole jsme pracovali na projektových činnostech, vymýšleli logo projektu, plakát a zabývali jsme se tvorbou brožury v češtině, němčině a angličtině, na níž se bude i nadále pracovat. V dalších dnech jsme navštívili Berlín a jeho okolí. V rámci oslav 65. výročí osvobození bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen jsme měli možnost v budově jeho objektu debatovat s českým bývalým politickým vězněm Jaroslavem Vrabcem, který zde byl po dobu 2. světové války vězněn a jako jeden z mála přežil, a dokonce se mu zdařil návrat do rodné vlasti, kde žije dodnes a těší se úctyhodnému věku 89 let. Povykládal nám o tom, jak to v tehdejším koncentračním táboře chodilo, a po ukončení jeho vyprávění jsme mu mohli klást dotazy. Poté jsme si celý tábor prohlédli, jehož rozloha byla skutečně obrovská a z každých dveří, kouta či zdí byla cítit historie, která se zde odehrávala, což na každého zapůsobilo zcela individuálně. Já jsem se zde cítil jako v hororovém filmu.

Jiný zážitek nám přinesla přednáška s českým rodákem Prof. Dr. Peterem Kostou, který vede na univerzitě v Postupimi katedru slovanské jazykovědy a je činný na univerzitách v New Yorku, Petrohradě, Moskvě a podporuje projekty na univerzitách v Praze, Olomouci, Brně a Opavě. Pan profesor hovořil v českém jazyce o problematice slovanských jazyků a především o téměř vymizelém jazyku Srbů v Dolní a Horní Lužnici. Navzdory jeho vysokému vědeckému nasazení a světového uznání se jedná o příjemného, skromného, veselého člověka. Během neděle jsme se setkali s rodinami našich německých spolužáků. Někteří jeli např. do Berlínské Zoo nebo do Berlína na další památky a někteří zůstali v rodinách a seznamovali se s rodinou. Čas rychle plynul a nadešlo rozloučení s ředitelem a vedoucími projektu.

Chtěl bych všem na projektu zúčastněným poděkovat za skvělou práci a srdce, které do tohoto projektu dali, a úspěšně plní dané úkoly. Další společné setkání je plánováno na podzim 2010. 

 
Roman Krist, 1. B, SOŠ Holešov 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová