Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Evropský projekt VŠICHNI MÁME STEJNOU CESTU je již ve své druhé polovině
Základní škola Zlín, Mostní 2397, Zlín uskutečňuje od 1. 2. 2009 do 30. 9. 2010 projekt OP VK „VŠICHNI MÁME STEJNOU CESTU“. Na svůj záměr se jim podařilo získat prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v celkové výši 2 150 240 Kč.

Cílem veškerých aktivit projektu je zvyšování počítačových dovedností žáků i pedagogů školy. Při realizaci se využívá nově zřízená multifunkční učebna s interaktivní tabulí a modernizovaná PC učebna se 13 počítači a dataprojektorem.

V průběhu realizace již bylo vytvořeno 245 výukových hodin s podporou prezentační techniky (prezentací), díky nimž je umožněn přístup k výpočetní technice celé třídě najednou a ve všech předmětech. Druhá část projektu je zaměřena na zpracování pracovní učebnice Informatika pro 4. a 5. ročníku naší školy. I zde již pomalu finišujeme. V nejbližších měsících dokončíme zpracování obou učebnic. Následně s  jejich obsahem seznámíme vyučující informatiky v ostatních školách v kraj a to  během závěrečné konference, kterou plánujeme na květen 2010.

Jsme velmi rádi, že se do realizace projektu zapojilo celkem 15 učitelů naší školy, kteří v rámci svých aprobací vytvořili v průběhu 5 měsíců zajímavé a poutavě zpracované prezentace. Jednotlivé hodiny nyní ověřují se žáky školy v PC učebně a multimediální učebně v rámci vyučování. Na malou ukázku výsledků jejich práce se můžete podívat v příloze této zprávy.

Práce na projektu všem umožnila ještě více se zdokonalit v práci s počítačem a rychleji a efektivněji vyhledávat informace, i když je to někdy náročné. Odměnou za to jsou pro nás nadšené reakce dětí v jednotlivých hodinách. Všem učitelům patří velký dík za jejich nadšení a odvedenou práci.

Podrobné informace z realizace si můžete přečíst na webových stránkách projektu:

 
Ukázka z tvorby prezentací je přílohou zprávy:
 

8. ročník – Zeměpis: EVROPSKÁ UNIE 

2. ročník – Matematika – SLOVNÍ ÚLOHY 

 

Věra Kundratová
manažer projektu
 Přiložené soubory
 
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová