Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dopravní hřiště učí bezpečnosti na silnicích

Učit i nejmenší děti bezpečnosti při pohybu na cestách, to je jedním z cílů Mateřské školy Otrokovice. V úterý 20. dubna proběhlo vyvrcholení celoročního projektu s názvem Cesta není hřiště.


 
Na dopravním hřišti si děti formou soutěže ověřily své znalosti v oblasti silničního provozu získané v průběhu celého roku.  Jednotlivá pracoviště Mateřské školy Otrokovice vytvořila šest družstev, která se utkala v disciplínách záchranářský běh, jízda na koloběžce dle pravidel silničního provozu, poznávání "co je dobře a co špatně" a skládání puzzle - dopravní značky. Všichni soutěžící odhodlaně bojovali o nejlepší umístění. Úkoly splnili na vynikající úrovni všichni, a proto byli odměněni medailemi a drobnými dárky. Dopravní výchova ve školce probíhá v rámci dlouhodobé spolupráce s Domem dětí a mládeže Sluníčko, který je provozovatelem dopravního hříště. „Jsme rádi, že můžeme hřiště využívat k aktivitám, které podporují bezpečnost dětí. Je důležité s nimi začínat již v předškolním věku, kdy děti snadněji přijímají informace a formou hry si je také lépe procvičí a zapamatují,“ přiblížila ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková.
 
Dopravní hřiště bylo v obležení i ve středu 21. dubna. To sem přišly děti školního věku, aby se zúčastnily Dopravní soutěže mladých cyklistů. Znalosti na vysoké úrovni museli žáci předvést nejen před zraky vyučujících, ale i Policie ČR a Městské policie Otrokovice. Co vše si zapamatovali, názorně ukazovali na křižovatkách, přejezdech i přechodech pro chodce. Kromě toho museli absolvovat zkoušku ze zdravovědy a podrobit se odborným testům. Nechyběla ani oblíbená jízda zručnosti. V silničním klání zvítězili žáci základní školy Tlumačov. Celá soutěž byla poučná a zajímavá až do konce, kdy si žáci mohli prohlédnout policejní techniku a vybavení v jejich vozech.
 
Provoz na Dětském dopravním hřišti v Otrokovicích funguje již desítky let a zaznamenal nemalé úspěchy v informovanosti i praktických dovednostech dětí, které je následně uplatňují při účasti na silničním provozu. „Snažíme se hřiště využít v co nejvyšší možné míře. Dokážeme se přizpůsobit věkovým zvláštnostem dětí a ty pak snadněji získávají nové informace, zkušenosti i postoje,“ popsala ředitelka Domu dětí a mládeže sluníčko Jiřina Kovářová.
 
V průběhu roku se na hřišti vystřídají žáci z jedenácti základních škol, ale také děti ze škol mateřských nebo děti handicapované. Hřiště není určeno jen výchovným institucím. Po předchozí domluvě jej může využívat také široká veřejnost.
 
Město Otrokovice dopravní výchovu jako nástroj snižování dětské dopravní nehodovosti podporuje a Dům dětí a mládeže Sluníčko ji zařazuje k důležitým činnostem v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. O úspěšnosti takto nastavené práce svědčí i nízká čísla statistik úrazovosti na Otrokovicku, která prokazují odborné vedení dětí v této oblasti a jejich připravenost pro účast na silničním provozu.
 
Mgr. Lenka Krupková
tel. 723 606 758, 577 680 449 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová